pollen

Problém s pylem

pavelkabrtDarwinovy omyly Napsat komentář

Don Batten Z creation.com/pollen-problem přeložil M. T., editace Pavel Kábrt – 08/2015. Translated with permission from Creation.com – přeloženo s povolením od Creation.com. Badatelé referovali o nálezu několika druhů pylu …

fuegans

Darwin a Fuegánci

pavelkabrtDarwinovy omyly Napsat komentář

Russell Grigg (Z creation.com/darwin-and-the-fuegians přeložil M. T. – 07/2012. Translation granted by Creation.com – přeloženo s povolením od Creation.com. Kresby osob jsou od kapitána FitzRoye) Ve své knize Původ člověka …

ariadne-thread

Ariadnina nit

pavelkabrtDarwinovy omyly Napsat komentář

Hugh Owen Z www.kolbecenter.org přeložil M. T. – 09/2011. Ariadnina nit: sedimentologie a pád evoluční teorie Základy evoluční teorie byly položeny na poli geologie v devatenáctém století amatérským geologem Charlesem …

Vývoj Darwinismu

pavelkabrtDarwinovy omyly Napsat komentář

Příloha časopisu Život v Kristu (říjen 2010) Představujeme vám jedenácté číslo kreacionistické přílohy časopisu Život v Kristu. Více o časopisu naleznete zde. V průběhu formování názorových proudů evoluční teorie se …