pollen

Problém s pylem

pavelkabrt Darwinovy omyly Napsat komentář

Don Batten Z creation.com/pollen-problem přeložil M. T., editace Pavel Kábrt – 08/2015. Translated with permission from Creation.com – přeloženo s povolením od Creation.com. CMI – Creation Ministries International /Mezinárodní kreacionistická …

fuegans

Darwin a Fuegánci

pavelkabrt Darwinovy omyly Napsat komentář

Russell Grigg (Z creation.com/darwin-and-the-fuegians přeložil M. T. – 07/2012. Translation granted by Creation.com – přeloženo s povolením od Creation.com. Kresby osob jsou od kapitána FitzRoye) Ve své knize Původ člověka …

Ariadnina nit

pavelkabrt Darwinovy omyly Napsat komentář

Hugh Owen (Z www.kolbecenter.org přeložil M. T. – 9/2011. Publikováno 11. prosince 2010.) Ariadnina nit: sedimentologie a zhroucení evoluční teorie Ve slavném příběhu o Theseovi a Minotaurovi dá Ariadna Theseovi …

Vývoj Darwinismu

pavelkabrt Darwinovy omyly Napsat komentář

Představujeme vám jedenácté číslo kreacionistické přílohy časopisu Život v Kristu. Více o časopisu naleznete zde, samotné stránky časopisu zde. V průběhu formování názorových proudů evoluční teorie se stala mezi lidmi …