pollen

Problém s pylem

pavelkabrtDarwinovy omyly Napsat komentář

Don Batten

Z creation.com/pollen-problem přeložil M. T., editace Pavel Kábrt – 08/2015. Translated with permission from Creation.com – přeloženo s povolením od Creation.com.

pollen

Badatelé referovali o nálezu několika druhů pylu z kvetoucích rostlin v „dinosauří hornině“ (střední trias).1 Na evoluční časové přímce to přesouvá počátek kvetoucích rostlin „o 100 milionů let dříve“ než se původně předpokládalo.

I když při datování fosilií k takovému prodlužování dochází docela často,2 tohle popírá dlouho zastávané dogma evolučního příběhu. Je tomu tak proto, že tyhle fosilie by znamenaly přítomnost kvetoucích rostlin už i na počátku éry dinosaurů.

V důsledku toho by měly všechna umělecká ztvárnění různých historických scenérií v muzeích i dětských knihách o dinosaurech ukazovat, že kvetoucí rostliny žily v téže době jako dinosauři. Dosud byste však měli při hledání takovýchto vyobrazení jakýchkoli kvetoucích rostlin velké potíže, protože se všechny opírají o falešnou představu, že dinosauři žili ve zcela odlišném „jiném světě“.

Bible nám říká, že ke stvoření rostlin (včetně kvetoucích) došlo třetího dne Stvořitelského týdne, tedy ve skutečnosti dříve, než byli stvořeni dinosauři v 6. den. A vrstvy hornin s fosiliemi nepředstavují pořadí vzniku a vymírání po miliardy let, jak by tvrdila evoluční prognóza, nýbrž místo toho odrážejí řadu pohřbení počínaje globální Potopou a během ní za dnů Noe (Genesis 6-9; srov. Lukáš 17:26), zhruba před pouhými 4 500 lety.

Není tedy divu, že nalézáme pyl kompletně v celých prekambrických vrstvách (údajně více než miliardu let před dinosaury!).3 Pyl i mnoho dalších fosilií, očividně „na evolučně nevhodném místě“, poměřujeme-li to údajnou evoluční „časovou osou“, to vše představuje pro obhájce Darwinových myšlenek velký problém.

Podobné články

Odkazy a poznámky

  1. Hochuli, P. and Feist-Burkhardt, S., Angiosperm-like pollen and Afropollis from the Middle Triassic (Anisian) of the Germanic Basin (Northern Switzerland), Frontiers in Plant Science, 1 October 2013 | doi: 10.3389/fpls.2013.00344.
  2. Oard, M.J., Further expansion of evolutionary fossil time ranges, Journal of Creation 24(3):5–7, 2010; creation.com/fossil-range-expansions.
  3. Stainforth, R., Occurrence of pollen and spores in the Roraima Formation of Venezuela and British Guiana, Nature 210(5033):292–294, 1966. However, evolutionists have steadfastly refused to allow that chronological extension to the ‘fossil range’. For an analysis of the controversy, see Silvestru, E., and Wieland, C., Pollen paradox: Evolutionists have ‘allergic’ reaction to Precambrian pollen—South American fossils more than a billion evolutionary years ‘out of date’, Creation 33(3):16–17, 2011; creation.com/pollen2.
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments