pollen

Problém s pylem

pavelkabrt Darwinovy omyly Napsat komentář

Don Batten

Z creation.com/pollen-problem přeložil M. T., editace Pavel Kábrt – 08/2015. Translated with permission from Creation.com – přeloženo s povolením od Creation.com.

pollen

Badatelé referovali o nálezu několika druhů pylu z kvetoucích rostlin v ‘dinosauří hornině’ (střední trias).1 Na evoluční časové přímce to přesouvá počátek kvetoucích rostlin ‘ o 100 milionů let dříve ’ než se původně předpokládalo.

I když při datování fosilií k takovému prodlužování dochází docela často,2 tohle popírá dlouho zastávané dogma evolučního příběhu. Je tomu tak proto, že tyhle fosilie by znamenaly přítomnost kvetoucích rostlin už i na počátku éry dinosaurů.

V důsledku toho by měla dioramata (modely různých historických scenérií) v muzeích i dětských knihách o dinosaurech ukazovat, že kvetoucí rostliny žily v téže době jako dinosauři. Dosud byste však měli při hledání takovýchto vyobrazení jakýchkoli kvetoucích rostlin velké potíže, protože se všechny opírají o falešnou představu, že dinosauři žili ve zcela odlišném ‘jiném světě’.

Bible nám říká, že ke stvoření rostlin (včetně kvetoucích rostlin) došlo v 3. den Stvořitelského týdne, tedy vlastně dříve, než ke stvoření dinosaurů v 6. den. A vrstvy hornin s fosiliemi nepředstavují pořadí vzniků a vymírání po miliardy let, jak by tvrdila evoluční prognóza, nýbrž místo toho odrážejí řadu pohřbení během a počínaje globální Potopou za dnů Noe (Genesis 6-9; srov. Lukáš 17:26), zhruba před pouhými 4 500 lety.

Není tedy divu, že nalézáme pyl kompletně v celých prekambrických vrstvách (údajně více než miliardu let před dinosaury!).3 Pyl i mnoho dalších fosilií, očividně ‘ na evolučně nevhodném místě ’, poměřujeme-li to údajnou evoluční ‘časovou osou’, to vše představuje pro obhájce Darwinových myšlenek velký problém.

Podobné články v angličtině

Odkazy a poznámky

  1. Hochuli, P. and Feist-Burkhardt, S., Angiosperm-like pollen and Afropollis from the Middle Triassic (Anisian) of the Germanic Basin (Northern Switzerland), Frontiers in Plant Science, 1 October 2013 | doi: 10.3389/fpls.2013.00344.
  2. Oard, M.J., Further expansion of evolutionary fossil time ranges, Journal of Creation 24(3):5–7, 2010; creation.com/fossil-range-expansions.
  3. Stainforth, R., Occurrence of pollen and spores in the Roraima Formation of Venezuela and British Guiana, Nature 210(5033):292–294, 1966. However, evolutionists have steadfastly refused to allow that chronological extension to the ‘fossil range’. For an analysis of the controversy, see Silvestru, E., and Wieland, C., Pollen paradox: Evolutionists have ‘allergic’ reaction to Precambrian pollen—South American fossils more than a billion evolutionary years ‘out of date’, Creation 33(3):16–17, 2011; creation.com/pollen2.
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments