diskuse

Řád pro diskuse

Na tomto webu je umožněno přidávat pod články vlastní komentáře. Účelem takové diskuse je vhodné doplnění článku. Čtenáři tu mohou sdělit své zkušenosti, mohou upozornit na jiný úhel pohledu, poskytnout další odkazy, upozornit na vtipné souvislosti, nový vývoj událostí, či na podobný článek jinde. Pro obecnější témata, avšak stále v rámci základní tématiky webu, slouží sekce “Všeobecná diskuse” (viz horní lišta).

1. Vkládat komentáře pod články nebo na Všeobecné diskusi mohou jen registrovaní uživatelé (k registraci potřebujete jen přezdívku a platný email). Důvodem tohoto opatření je ochrana před spamem, roboty a útoky anonymních lidí.

2. Pod jednotlivé články vkládejte, prosím, jen věcné příspěvky týkající se obsahu článku. Vaše reakce na komentáře druhých nechť se opět týká pouze věcného obsahu. Dále dodržujte prosím těchto pár základních pravidel:

  • Držte se tématu článku
  • Ten, kdo s vámi nesouhlasí, není nutně váš nepřítel
  • Nepoužívejte formulace, které byste nepoužili v osobní diskusi s přítelem
  • Zachovejte si smysl pro humor. Ten se hodí, a nejen na internetu 🙂

3. Může se stát, že diskuze pod článkem sklouzne do obecné roviny, do „přestřelky“ mezi diskutujícími. V tom případě se, prosím, ukázněte a přejděte s pokračováním na Všeobecnou diskuzi (viz horní lišta), která je určena pro obecná témata (ovšem stále v rámci základní  tématiky webu). Jinak bude taková diskuse smazána.

4. Případné vyvolávání hádek, nesmyslných sporů a útoků vůči druhým může také skončit zablokováním uživatele.

5. Uvědomte si, prosím, že jste na stránkách, které mají být oslavou Boha Stvořitele a Spasitele Ježíše Krista. A jste vítaní hosté, pokud nebudete urážet Boha. Dbejte, prosím, napomenutí redaktorů a správců webu, pokud byste něco z tohoto řádu překročili.

Děkujeme, že budete tento řád respektovat!