letaky

Letáky

Skvělý způsob, jak šířit dobré informace

Vydavatelem těchto materiálů je společnost CMI (Creation Ministry International). Translation granted by Creation.com – Přeloženo s povolením od Creation.com.

Jedna z cest, jak oslovit své společenství a sdílet evangelium nebo pokud chcete oslovit své přátele.

Letáky jsou barevné, snadno čitelné, krátké a svědčí o autoritě a poselství Bible. Pojednávají o základních otázkách stvoření.

Můžete si je z tohoto webu stáhnout ve formátu PDF. Poté si je můžete vytisknout v potřebném množství. Letáky jsou zdarma.

Tímto způsobem můžete využít skvělou příležitost k předání poselství ve vaší komunitě, svým blízkým nebo na pracovišti – letáky jsou vhodné k širokému použití:

  • Pro církevní aktivity
  • Ve stánku na tržnici
  • Jste-li na dovolené
  • K zaslání poštou nebo do schránek ve vaší oblasti
  • Jako přílohu k osobní korespondenci
  • Pro sdílení třeba při nakupování
  • Nebo jednoduše dát nějaký příteli.

Každý leták má vyhrazené místo, kde můžete uvést své vlastní kontaktní údaje nebo kontakty vaší církve.

Přední strana letáku8 důvodů, proč je evoluce pošetilost

Leták v češtině ke stažení a k tisku (PDF)

Stáhnout leták

V tomto letáku je stručně uvedeno 8 důvodů, které – pokud se nad nimi zamyslíte opravdu bez předsudků – činí z evoluce zcela neuskutečnitelnou, a navíc pošetilou myšlenku.

Přední strana letákuCestou žhavé lávy

Leták v češtině ke stažení a k tisku (PDF)

Stáhnout leták

Asi před 4 500 lety, v dnešní jižní Africe, skupina dinosaurů a savců prchala před stoupající vodou. Zvířata obklopená žhnoucí lávou a vodami Potopy tam zanechala své stopy.

Přední strana letákuJak vznikl vesmír?

Leták v češtině ke stažení a k tisku (PDF)

Stáhnout leták

Současně vládne mezi evolučními kosmology teorie velkého třesku. Ta v podstatě říká: NIC vybuchlo a nastalo VŠECHNO. To však vede ke změnám výkladu původu mnoha astronomických událostí.

Přední strana letákuTeistická evoluce

Leták v češtině ke stažení a k tisku (PDF)

Stáhnout leták

Několik otázek teistickým evolucionistům. Teistická evoluce je vážnou hrozbou pro křesťanskou církev. Podkopává samotný základ křesťanské víry a vede lidi k pochybnostem o pravdě Písma.

Přední strana letákuStvoření svědčí o Stvořiteli

Leták v češtině ke stažení a k tisku (PDF)

Stáhnout leták

Předávejte dál poselství o stvoření, které mění životy lidí tím, že v době ústupu křesťanských hodnot odkazuje zpět na autoritu Písma a Stvořitele / Vykupitele – našeho Pána Ježíše Krista.

Přední strana letákuPohroma zvaná koronavirus

Leták v češtině ke stažení a k tisku (PDF)

Stáhnout leták

Pravdivé a otevřené vysvětlení co jsou viry a proč některé z nich mohou být nebezpečné, a také doporučení, jak na současnou pandemii koronaviru COVID-19 reagovat  křesťanským způsobem.

Přední strana letákuUdivující Surtsey

Leták v češtině ke stažení a k tisku (PDF)

Stáhnout leták

Přestože se jedná o mladý ostrov, vypadá jako „miliony let“ starý. Skeptici tvrdí, že zemské geologické rysy potřebují miliony let a že biologické zotavení po Potopě by nebylo v tak krátkém časovém rámci možné. Geologie a biologie ostrova ukazují, že skeptici se mýlí.

Přední strana letákuJe pýcha hodna oslav?

Leták v češtině ke stažení a k tisku (PDF)

Stáhnout leták

Červen je ve Spojených státech, Kanadě a mnoha dalších zemích považován za Měsíc hrdosti LGBT (v ČR je to týden v 1. polovině srpna). Ústředním motivem tak zvaného Měsíce hrdosti a jeho okázalých promenád během roku je pýcha.

Přední strana letákuStvoření nebo evoluce – záleží na tom?

Leták v češtině ke stažení a k tisku (PDF)

Stáhnout leták

Mnozí říkají, že křesťané by se měli zaměřit na evangelium, a ne se zaplétat do sporů o tom, co Bible učí o počátcích. Tento leták vysvětluje, proč by křesťané neměli dělat kompromisy v tom, co Bible říká.

Přední strana letákuTři Sestry

Leták v češtině ke stažení a k tisku (PDF)

Stáhnout leták

Ukázka velkolepé turistické ikony poblíž Sydney v Austrálii. Mnozí návštěvníci této lokality si neuvědomují, že se dívají na silné důkazy globální Potopy, která je popsána v Bibli. Názorně a jednoduchým způsobem uvidíte, co máte hledat.

Přední strana letákuTeorie mezery

Leták v češtině ke stažení a k tisku (PDF)

Stáhnout leták

„Teorie mezery“ chce včlenit údajné miliony let historie Země a vesmíru do mezery mezi prvním a druhým veršem 1. kapitoly Genesis. Je to špatná věda, špatná teologie a špatný výklad hebrejských slov v Genesis 1. Podívejte se, proč.

Přední strana letákuDvoubarevná dvojčata

Leták v češtině ke stažení a k tisku (PDF)

Stáhnout leták

Tyto dvě malé holčičky krásně zodpovídají otázku, která dělá mnohým lidem v Bibli problémy: Pokud byli na začátku jen jeden muž a jedna žena, odkud pocházejí všechny „rasy“ a jejich „různé barvy pleti“?

Přední strana letákuSiccar Point, Skotsko

Leták v češtině ke stažení a k tisku (PDF)

Stáhnout leták

Leták z oblasti geologie, důležitý zvláště pro britské obyvatele a geologické nadšence. Turistům se říká, že Siccar Point dokazuje nepravdivost Bible, ale tento leták ukazuje, že je to naopak důkaz pro Noemovu Potopu.

Přední strana letákuVědci proti evoluci a „milionům let“

Leták v češtině ke stažení a k tisku (PDF)

Stáhnout leták

V naší společnosti je velice rozšířený mýtus, že nejsou žádní vědci, kteří by věřili v biblické stvoření. Zde uvádíme jen několik konkrétních příkladů skutečných vědců, kteří zcela vážně ve stvoření věří.

Přední strana letáku15 otázek pro evolucionisty

Leták v češtině ke stažení a k tisku (PDF)

Stáhnout leták

Povzbuzení pro ty, kteří jsou skeptičtí k evoluci, a zdravými dotazy chtějí podpořit ty, kteří byli oklamáni nepravdivým tvrzením, že evoluce je podpořena vědeckými důkazy a je tedy potřeba ji považovat za „vědu“.

Přední strana letákuUluru (Ayersova skála), Austrálie

Leták v češtině ke stažení a k tisku (PDF)

Stáhnout leták

Pokud navštívíte Austrálii, uvidíte v jejím středozemí na poušti velmi zvláštní skalní monolit, který tam celá léta tiše, ale velmi zřetelně připomíná události v průběhu Noemovy Potopy – a zdůrazňujeme slovo zřetelně. Je to skvělá brožura pro rodiny a přátele.

Přední strana letákuKata Tjuta: Ohromující důkaz Noemovy Potopy

Leták v češtině ke stažení a k tisku (PDF)

Stáhnout leták

Vypínající se oranžov- červené kopule ve střední Austrálii poblíž Uluru ohromují turisty svým svědectvím o dávné katastrofické události. Tato brožura poskytuje úžasná fakta o Austrálii a její minulosti.

Přední strana letákuDinosauři: Vyhynuli před 65 miliony lety?

Leták v češtině ke stažení a k tisku (PDF)

Stáhnout leták

Výběr ohromujících důkazů o tom, že dinosauři nevyhynuli miliony let před lidmi, ale ve skutečnosti žili ve stejné době. Příklady jsou nalézány po celém světě, jsou zobrazeny v řezbářství, leptech, kresbách, tapisériích, kamenictví, keramice atd.

Přední strana letákuGiants Causeway – Obrův chodník

Leták v češtině ke stažení a k tisku (PDF)

Stáhnout leták

Většina návštěvníků si lokalitu Giant´s Causeway nespojuje s Noemovou Potopou. Přesto však tamní horniny svědčí o tom, že byly utvořeny rychle, během gigantické vodní katastrofy. Podívejme se, jak.

Přední strana letákuJak fungují datovací metody

Leták v češtině ke stažení a k tisku (PDF)

Stáhnout leták

Mnozí si myslí, že radioaktivní datování prokázalo, že svět je milióny let starý. Ale tak to není! Tato jednoduchá brožura odkrývá mystifikaci všech metod „datování“ a vysvětluje, jak to fungují v praxi.

Přední strana letákuPohoří Glass House

Leták v češtině ke stažení a k tisku (PDF)

Stáhnout leták

Pohoří Glass House, pojmenované kapitánem Cookem, dominuje v lokalitě Sunshine Coast (Sluneční pobřeží), velkolepé turistické destinaci severně od Brisbane, Austrálie. Tento leták ukazuje dramatické důkazy Noemovy Potopy.

Přední strana letákuVíte, jaký je rozdíl mezi evolucí a přírodním výběrem?

Leták v češtině ke stažení a k tisku (PDF)

Stáhnout leták

Řada lidí zaměňuje pojmy „evoluce“ a „přírodní výběr“. Víte, jaký je mezi nimi rozdíl? Napravte tento chaos – přírodní výběr není evoluce. Když lidé uvidí důvody proč, jsou otevřeni novým myšlenkám.