letaky

Letáky

Skvělý způsob, jak šířit dobré informace

Vydavatelem těchto materiálů je společnost CMI (Creation Ministry International). Translation granted by Creation.com – Přeloženo s povolením od Creation.com.

Jedna z cest, jak oslovit své společenství a sdílet evangelium nebo pokud chcete oslovit své přátele.

Letáky jsou barevné, snadno čitelné, krátké a svědčí o autoritě a poselství Bible. Pojednávají o základních otázkách stvoření.

Tisk letáků žel není v našich silách, nabízíme je pouze v elektronické podobě.

Můžete si je z tohoto webu stáhnout ve formátu PDF a poté si je vytisknout v potřebném množství. Letáky jsou zdarma.

Tímto způsobem můžete využít skvělou příležitost k předání poselství ve vaší komunitě, svým blízkým nebo na pracovišti – letáky jsou vhodné k širokému použití:

  • Pro církevní aktivity
  • Ve stánku na tržnici
  • Jste-li na dovolené
  • K zaslání poštou nebo do schránek ve vaší oblasti
  • Jako přílohu k osobní korespondenci
  • Pro sdílení třeba při nakupování
  • Nebo jednoduše dát nějaký příteli.

Letáky mají na zadní straně vyhrazené místo, kde můžete uvést své vlastní kontaktní údaje nebo kontakty vaší církve.

Přední strana letáku8 důvodů, proč je evoluce pošetilost

Leták v češtině ke stažení a k tisku (PDF)

Stáhnout leták

V tomto letáku je stručně uvedeno 8 důvodů, které – pokud se nad nimi zamyslíte opravdu bez předsudků – činí z evoluce zcela neuskutečnitelnou, a navíc pošetilou myšlenku.

Přední strana letákuCestou žhavé lávy

Leták v češtině ke stažení a k tisku (PDF)

Stáhnout leták

Asi před 4 500 lety, v dnešní jižní Africe, skupina dinosaurů a savců prchala před stoupající vodou. Zvířata obklopená žhnoucí lávou a vodami Potopy tam zanechala své stopy.

Přední strana letákuJak vznikl vesmír?

Leták v češtině ke stažení a k tisku (PDF)

Stáhnout leták

Současně vládne mezi evolučními kosmology teorie velkého třesku. Ta v podstatě říká: NIC vybuchlo a nastalo VŠECHNO. To však vede ke změnám výkladu původu mnoha astronomických událostí.

Přední strana letákuTeistická evoluce

Leták v češtině ke stažení a k tisku (PDF)

Stáhnout leták

Několik otázek teistickým evolucionistům. Teistická evoluce je vážnou hrozbou pro křesťanskou církev. Podkopává samotný základ křesťanské víry a vede lidi k pochybnostem o pravdě Písma.

Přední strana letákuStvoření svědčí o Stvořiteli

Leták v češtině ke stažení a k tisku (PDF)

Stáhnout leták

Předávejte dál poselství o stvoření, které mění životy lidí tím, že v době ústupu křesťanských hodnot odkazuje zpět na autoritu Písma a Stvořitele / Vykupitele – našeho Pána Ježíše Krista.

Přední strana letákuPohroma zvaná koronavirus

Leták v češtině ke stažení a k tisku (PDF)

Stáhnout leták

Pravdivé a otevřené vysvětlení co jsou viry a proč některé z nich mohou být nebezpečné, a také doporučení, jak na současnou pandemii koronaviru COVID-19 reagovat  křesťanským způsobem.

Přední strana letákuUdivující Surtsey

Leták v češtině ke stažení a k tisku (PDF)

Stáhnout leták

Přestože se jedná o mladý ostrov, vypadá jako „miliony let“ starý. Skeptici tvrdí, že zemské geologické rysy potřebují miliony let a že biologické zotavení po Potopě by nebylo v tak krátkém časovém rámci možné. Geologie a biologie ostrova ukazují, že skeptici se mýlí.

Přední strana letákuJe pýcha hodna oslav?

Leták v češtině ke stažení a k tisku (PDF)

Stáhnout leták

Červen je ve Spojených státech, Kanadě a mnoha dalších zemích považován za Měsíc hrdosti LGBT (v ČR je to týden v 1. polovině srpna). Ústředním motivem tak zvaného Měsíce hrdosti a jeho okázalých promenád během roku je pýcha.

Přední strana letákuStvoření nebo evoluce – záleží na tom?

Leták v češtině ke stažení a k tisku (PDF)

Stáhnout leták

Mnozí říkají, že křesťané by se měli zaměřit na evangelium, a ne se zaplétat do sporů o tom, co Bible učí o počátcích. Tento leták vysvětluje, proč by křesťané neměli dělat kompromisy v tom, co Bible říká.

Přední strana letákuTři Sestry

Leták v češtině ke stažení a k tisku (PDF)

Stáhnout leták

Ukázka velkolepé turistické ikony poblíž Sydney v Austrálii. Mnozí návštěvníci této lokality si neuvědomují, že se dívají na silné důkazy globální Potopy, která je popsána v Bibli. Názorně a jednoduchým způsobem uvidíte, co máte hledat.

Přední strana letákuTeorie mezery

Leták v češtině ke stažení a k tisku (PDF)

Stáhnout leták

„Teorie mezery“ chce včlenit údajné miliony let historie Země a vesmíru do mezery mezi prvním a druhým veršem 1. kapitoly Genesis. Je to špatná věda, špatná teologie a špatný výklad hebrejských slov v Genesis 1. Podívejte se, proč.

Přední strana letákuDvoubarevná dvojčata

Leták v češtině ke stažení a k tisku (PDF)

Stáhnout leták

Tyto dvě malé holčičky krásně zodpovídají otázku, která dělá mnohým lidem v Bibli problémy: Pokud byli na začátku jen jeden muž a jedna žena, odkud pocházejí všechny „rasy“ a jejich „různé barvy pleti“?

Přední strana letákuSiccar Point, Skotsko

Leták v češtině ke stažení a k tisku (PDF)

Stáhnout leták

Leták z oblasti geologie, důležitý zvláště pro britské obyvatele a geologické nadšence. Turistům se říká, že Siccar Point dokazuje nepravdivost Bible, ale tento leták ukazuje, že je to naopak důkaz pro Noemovu Potopu.

Přední strana letákuVědci proti evoluci a “milionům let”

Leták v češtině ke stažení a k tisku (PDF)

Stáhnout leták

V naší společnosti je velice rozšířený mýtus, že nejsou žádní vědci, kteří by věřili v biblické stvoření. Zde uvádíme jen několik konkrétních příkladů skutečných vědců, kteří zcela vážně ve stvoření věří.

Přední strana letáku15 otázek pro evolucionisty

Leták v češtině ke stažení a k tisku (PDF)

Stáhnout leták

Povzbuzení pro ty, kteří jsou skeptičtí k evoluci, a zdravými dotazy chtějí podpořit ty, kteří byli oklamáni nepravdivým tvrzením, že evoluce je podpořena vědeckými důkazy a je tedy potřeba ji považovat za „vědu“.

Přední strana letákuUluru (Ayersova skála), Austrálie

Leták v češtině ke stažení a k tisku (PDF)

Stáhnout leták

Pokud navštívíte Austrálii, uvidíte v jejím středozemí na poušti velmi zvláštní skalní monolit, který tam celá léta tiše, ale velmi zřetelně připomíná události v průběhu Noemovy Potopy – a zdůrazňujeme slovo zřetelně. Je to skvělá brožura pro rodiny a přátele.

Přední strana letákuKata Tjuta: Ohromující důkaz Noemovy Potopy

Leták v češtině ke stažení a k tisku (PDF)

Stáhnout leták

Vypínající se oranžov- červené kopule ve střední Austrálii poblíž Uluru ohromují turisty svým svědectvím o dávné katastrofické události. Tato brožura poskytuje úžasná fakta o Austrálii a její minulosti.

Přední strana letákuDinosauři: Vyhynuli před 65 miliony lety?

Leták v češtině ke stažení a k tisku (PDF)

Stáhnout leták

Výběr ohromujících důkazů o tom, že dinosauři nevyhynuli miliony let před lidmi, ale ve skutečnosti žili ve stejné době. Příklady jsou nalézány po celém světě, jsou zobrazeny v řezbářství, leptech, kresbách, tapisériích, kamenictví, keramice atd.

Přední strana letákuGiants Causeway – Obrův chodník

Leták v češtině ke stažení a k tisku (PDF)

Stáhnout leták

Většina návštěvníků si lokalitu Giant´s Causeway nespojuje s Noemovou Potopou. Přesto však tamní horniny svědčí o tom, že byly utvořeny rychle, během gigantické vodní katastrofy. Podívejme se, jak.

Přední strana letákuJak fungují datovací metody

Leták v češtině ke stažení a k tisku (PDF)

Stáhnout leták

Mnozí si myslí, že radioaktivní datování prokázalo, že svět je milióny let starý. Ale tak to není! Tato jednoduchá brožura odkrývá mystifikaci všech metod „datování“ a vysvětluje, jak to fungují v praxi.

Přední strana letákuPohoří Glass House

Leták v češtině ke stažení a k tisku (PDF)

Stáhnout leták

Pohoří Glass House, pojmenované kapitánem Cookem, dominuje v lokalitě Sunshine Coast (Sluneční pobřeží), velkolepé turistické destinaci severně od Brisbane, Austrálie. Tento leták ukazuje dramatické důkazy Noemovy Potopy.

Přední strana letákuVíte, jaký je rozdíl mezi evolucí a přírodním výběrem?

Leták v češtině ke stažení a k tisku (PDF)

Stáhnout leták

Řada lidí zaměňuje pojmy „evoluce“ a „přírodní výběr“. Víte, jaký je mezi nimi rozdíl? Napravte tento chaos – přírodní výběr není evoluce. Když lidé uvidí důvody proč, jsou otevřeni novým myšlenkám.