Přírodní výběr

admin

« Back to Glossary Index

Přírodní výběr je proces, který dle rozmanitých kritérií vybírá z různorodé skupiny jedinců ty, které potlačuje nebo naopak zvýhodňuje.

Anglický výraz „natural selection” se u nás překládá tak trochu nešťastně dvojím způsobem:  buď jako přírodní výběr nebo jako přirozený výběr. Slova se zaměňují díky své podobnosti, obsahově to však není zcela správné – přirozený výběr je podmnožinou přírodního výběru.

To proto, že „příroda” obsahuje dvě složky selekce – jednak výběr v důsledku vlivu daného prostředí (v angličtině „environmental selection”) a potom genetický, tedy pohlavní výběr (v angličtině „sexual selection”), přičemž obojí je „přírodní” („natural”).

A proč je v češtině přirozený výběr jen pohlavním výběrem? To nám bude jasnější např. podle toho, zaměníme-li u slova „přirozený” jediné, poslední písmeno „ý” za „í” a ihned dostáváme český název pro pohlavní orgány.

Mluvíme-li tedy o přírodním výběru, máme na mysli obě složky selekce – jak vlivem prostředí, tak i přirozenými, genetickými změnami (včetně mutací), předávané potomkům. Přirozený výběr pak logicky znamená pouze pohlavní výběr.

(PA)

« Zpět na Rejstřík-index