evolution-is-faith2

Pohled na Darwina z druhé strany

pavelkabrtDarwinovy omyly Napsat komentář

Zpracoval Josef Potoček

„Vzniklo cosi, co lze označit za víru v evoluci. K přijetí téhle teorie nás nenutí věda či výsledky bádání, ale pouze víra v evoluci. Ale je to víra ateistická. Nese ji materialistický světonázor, který nutně musí prodat koncepci fungování světa bez Boha. A v okamžiku, kdy se zpochybní teorie evoluce, okamžitě se objeví námitka konfesní inspirace, jakoby kritika této teorie vždy vycházela z jakéhosi náboženského fundamentalismu.”

Těmito slovy hodnotí současnou situaci v biologii v nedávném rozhovoru (listopad 2008) polský europoslanec a biolog, prof. Maciej Giertych. Tím je podle něho dáno, že se vědci bojí tuto teorii kritizovat, protože nechtějí mít nálepku kreacionisty nebo někoho, kdo zavádí do vědy náboženství.

„Kdyby nějaký vědec”, pokračuje, „zkoušel interpretovat své výsledky v kontextu evoluce a přineslo by to kritiku této teorie, nikdo mu už nic neopublikuje, bude nařčen z náboženského fanatismu a jeho vědecká kariéra bude ohrožena“. Výsledkem pak je, že veřejnost – a věřící nejsou výjimkou – je manipulována do názoru, že pohled evoluce je jediným možným „vědeckým“ vysvětlením světa, o kterém se nesluší pochybovat. Skutečnost je ale taková, že řada vědců své námitky přece jenom vznáší a přes uvedené obtíže otevírá k věci zásadní diskusi.

Připomeňme si to výběrem z jejich vyjádření:

Darwinismus není testovatelná vědecká teorie, ale metafyzický výzkumný program… Je metafyzický, jelikož není prokazatelný.

Karl Popper, teoretik vědy, 1974

Z analýzy filozofických nedostatků evoluce vyplývá, že se nejedná o věrohodnou vědeckou teorii, nýbrž, při nejlepším, o vědeckou hypotézu. A že mnoho jejích tvrzení je filozofické, nikoli vědecké povahy, neboť je založena na axiomech, nikoli na pozorování.

Prof. Edgar H. Andrews, fyzik, 1980

I ta nejprimitivnější buňka obsahuje několik set různých specifických makromolekul. Jak mohly takové navýsost složité struktury vzniknout, zůstává záhadou. Možnost existence Boha Stvořitele pro mne představuje uspokojivé řešení tohoto problému.

Prof. Werner Arber, molekulární biolog,
nositel Nobelovy ceny za fyziologii a lékařství 1978

Myslím, že darwinismus, zejména při aplikaci na lidskou sociobiologii, má povahu silné ideologie. Dr.

Michael Ruse, biolog, 1982

Darwinistické tvrzení, že celý systém adaptací přírody je výsledkem nahodilosti, je jedním z nejodvážnějších tvrzení v historii vědy.

Bruno Vollmert, profesor makromolekulární chemie, 1985

Dalo by se očekávat, že teorie tak kardinálního významu, teorie, která doslova změnila svět, bude něčím více než metafyzikou, něčím více než mýtem. V konečném hodnocení však Darwinova teorie evoluce není ničím více ani méně, než velkým kosmologickým mýtem 20.století.

Dr. Michael Denton, molekulární biolog, 1985

Říká se nám, a to velice často, že tato doktrína je založena na důkazech. Ale kardinální otázka, v čem přesně tyto důkazy spočívají, zůstává skryta v temnotách. V konečném pohledu se evolucionismus jeví jako metafyzická doktrína oděná do vědeckého hávu.

Wolfgang Smith, profesor matematiky a fyziky, (1985)

Pokládám za značně nepravděpodobné, aby takový řád [v přírodě] povstal z chaosu. Musí existovat nějaký organizační princip. Bůh je pro mne velká neznámá, ale představuje vysvětlení pro zázrak existence.

Dr. Allan Sandage, astronom, 1991

Neexistuje žádná podrobná darwinistická představa ohledně evoluce jakéhokoli základního biochemického či buněčného systému – jen množství přání a spekulací.

Prof. James Shapiro, biochemik, 1996

Darwinistická evoluce je nápaditý příběh o tom, kdo jsme a odkud pocházíme, což je tak říkajíc mýtus o stvoření… Ve své mytologické dimenzi je darwinismus příběhem osvobození lidstva z mylné iluze, že jeho osud řídí moc, která je vyšší než ono samo.

Phillip E. Johnson, profesor práva, 1996

V průběhu uplynulého desetiletí dospěl vědecký výzkum k bodu, kde narazil na nemožnost, že by se jediná bakterie, která představuje jednotku nezávislého života, jakou známe, bývala mohla vynořit z jakéhosi „prebiotického bujonu“… Jakákoli jistota v této otázce je záležitostí víry.

Dr. Jeremy Narby, antropolog, 1998

Problém evoluce nespočívá v konfliktu mezi vědou a náboženstvím. Spíš se jedná o nevyhnutelný střet dvou zcela protichůdných světových názorů – naturalismu a theismu. Střet, ve kterém nacházíme vědce na obou stranách.

Dr. John Lennox, profesor matematiky, 2002

Je velmi snadné vymýšlet si příběhy o tom, jak z jedné formy života vznikla druhá… ale takové příběhy nejsou součástí vědy.

Collin Patterson, paleontolog Britského muzea, 2005

To, co žene biologické vědy kupředu, není evolucionismus, ale výsledky experimentálních přístupů, které jsou sice založeny na hypotézách a teoriích, nikoli však na světových názorech… To evolucionisté jsou na tom jinak: stačí jim stále dokola opakovat Velkou pravdu, bez ohledu na to, že se v některých ohledech stále více vzdaluje od nových poznatků molekulární biologie a biochemie.

Prof. Emil Paleček, molekulární biolog, 2005

Dnes nacházíme iracionální dogmatiky ve všech názorových proudech současnosti, zvláště těch sekulárních sekt, do nichž patří feministky, socialisté nebo třeba pseudovědecké ateisticko-evoluční teorie světa.

Alexandr Tomský, nakladatel, 2006

Představa, že složité biologické struktury života vybublaly z prebiotické polévky… je ta nejsterilnější a nejsměšnější představa v historii lidského poznání. Inspirovala všechny zjednodušující jalovosti 20.století.

Dr. Jonathan Wells, molekulární biolog, 2007

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments