Human embryo

Lidská embrya před implantací

Pavel AkrmanGenetika-teorie informace 2 Komentáře

Jsou živá? Jsou to lidské bytosti?

ArchivDotazy čtenářů 2024

Z creation.com přeložil Pavel Akrman – 05/2024. Translation granted by Creation.com – přeloženo s povolením od Creation.com (zdroj úvodního obrázku: Scothealthcare.com).

image

Podcast

Zvuková verze tohoto článku

 

Obrátila se na nás D.G. s dotazem ohledně lidských embryí v té nejranější fázi jejich existence, a také na význam termínu „početí“. Této otázky se ujal Keaton Halley z CMI.

Zdravím vás,

Mám otázku, kterou jsem položila svým teologickým a vědeckým přátelům, a ráda bych na ni poznala i váš názor.

Věřím, že život začíná početím a potrat je špatný. Co když se mě ale někdo zeptá: znamená početí „oplodnění“ nebo „implantaci”?

Z popisu IVF (In Vitro Fertilisation – umělé oplodnění, pozn. překl.) víme, že vajíčko může být oplodněno a vytvořit si novou DNA, ale pokud není implantováno, nepovažuje se za živé. Ale je to opravdu tak?

Nová struktura dostane kyslík a krev teprve až po implantaci, a Bible jasně říká, že „život je v krvi“. Znamená to tedy, že život začíná až implantací? To by znamenalo, že všechna mimoděložní těhotenství, mnohé okamžité „potraty“ nebo jakékoli během prvních několika dnů (ať již úmyslné či jiné) nejsou potratem, protože i když tu je již nová DNA, není to ještě život.

Těším se na vaše reakce a názory na toto důležité téma. Pokud už o tom máte článek, ráda si ho přečtu.

Zdravím Vás, D.G.,

„Nic z procesu implantace nemůže změnit jakoukoli ne-lidskou substanci v člověka.”

Máme několik článků, které objasňují, že každý jednotlivý lidský život začíná oplodněním, a to je okamžik, který my považujeme za „početí“. Historicky znamenalo početí vždy „oplodnění“, a snaha definovat ho jako „implantaci“ patří až do novější doby. Tudíž si to musíme blíže objasnit.

Nejdůležitější otázkou však není to, jak definujeme pojem „početí“. Tou skutečnou otázkou je to, zda se při oplodnění jedná už o individuální lidský život.

Odpověď na tuto otázku je zřejmá. Oplodnění je událost, která spojuje dohromady spermii a vajíčko. Žádná z těchto dvou složek neobsahuje kompletní sadu lidské DNA. Jakmile se však spermie a vajíčko spojí, obsahuje tato nová entita (embryo/zygota) kompletní lidský genom. V té chvíli tedy vzniká nový jedinec s vlastním jedinečným plánem DNA. Embryo je celistvá, jedinečná, živá lidská bytost. Není o nic méně lidská než dospělá bytost. Po morální stránce není mezi lidským embryem a dospělým člověkem žádný věcný rozdíl. Jde pouze o rozdíly ve velikosti, stupni vývoje, umístění a stupni závislosti. Byl jsem to stále já, i když jsem byl menší, v dřívějším vývojovém stadiu, a můj život uvnitř dělohy plně závisel na mé matce.

Implantace je příkladem toho, jak organismus mění své umístění a dostává se do nové vývojové fáze. Ale implantace nevytváří organismus. Nic z procesu implantace nemůže změnit jakoukoli ne-lidskou substanci v člověka. A také nedává život.

Než jsou embrya připojena ke svým matkám, jsou jasně živá, ať už byla vytvořena IVF nebo jinak. Život může pocházet jen ze života, takže aby byl organismus biologicky živý, nemůže pocházet z něčeho neživého. To znamená, že vyvíjející se embryo nemůže vycházet z fáze, ve které není živé, a živým se stane až později. V takovém případě by šlo o samovolný vznik života neboli abiogenezi (život pramenící z neživota). To se však nikdy nestalo.

Lidská embrya se také ještě před implantací dělí (rostou) a metabolizují. To nám jasně ukazuje, že jsou živá.

Píšete, že pokud embryo není implantováno, nebude žít. To je sice pravda, ale důvod je ten, že embryo zemře kvůli nedostatku řádné výživy. Život embrya je plně závislý na matce. To však není důvod popírat, že embryo je skutečně živé.

Pokud jde o kyslík a krev, ty jsou nezbytné k tomu, aby lidé mohli pokračovat v životě poté, co dosáhnou určitého stupně vývoje, ale je scestné si myslet, že rané embryo bez takových věcí nemůže být živé. Když Bible říká, že „život těla je v krvi“ (Leviticus 17:11), neurčuje tím, co znamená být biologicky živý. Jen zakazuje konzumaci krve kvůli jejímu významu v obětním systému. Krev představuje život tvora. Důvod je zcela zřejmý – zvířata, určená k obětem či ke konzumaci, zemřou bez své krve. Ale text si nečiní nárok na nějaký komplexní ontologický popis veškerého biologického života v každé fázi jeho vývoje.

„Lidé (byť jsou v tom nejmenším stádiu vývoje) jsou stvořeni k Božímu obrazu.”

Vzhledem k tomu, že již rané embryo je celistvá, jedinečná, živá bytost s lidským genomem a plnou schopností vyrůst v dospělého člověka, je špatné úmyslně ukončit jeho život nebo s ním jednat tak, jako by to nebyla plně hodnotná lidská bytost. Užívání potratových pilulek a vyhazování embryí vytvořených IVF jsou příklady nemorálního chování, které úmyslně zabíjí nevinné lidské jedince. Bůh nám tyto věci zakázal, protože lidé (byť jsou v tom nejmenším stádiu vývoje) jsou stvořeni k Božímu obrazu.

Na webu creation.com je k dispozici řada článků souvisejících s těmito morálními problémy ohledně „počátku života“. Můžete použít funkci vyhledávání nebo se podívat na naši stránku Otázky a odpovědi o lidském životě a také stránku Otázky a odpovědi týkající se klonování a kmenových buněk. Podívejte se také na naše další produkty, jako je video o Bioetice a brožura Je lidský život zvláštní? Ukázková část se nachází na této stránce náhledu.

Můžete také sledovat články vědce z našeho týmu, Dr. Roberta Cartera v budoucích dílech časopisu Creation. Zabývá se několika nedávnými fascinujícími objevy ohledně biologických interakcí mezi embryi před implantací a jejich matkami. Je mezi nimi dokonce sdílena i DNA, a to se děje před implantací, což ukazuje, že lidská reprodukce je velkolepé dílo důmyslného designu.1

Pokud chcete jít ještě hlouběji, pak je zde také několik dalších užitečných knih, které však nemáme v našem internetovém obchodě:

  • Embryo: A Defense of Human Life, by Robert P. George and Christopher Tollefsen
  • The Case for Life (second edition), by Scott Klusendorf and Lila Rose
  • Tearing Us Apart: How Abortion Harms Everything and Solves Nothing, by Ryan T. Anderson and Alexandra DeSanctis
  • Body and Soul: Human Nature and the Crisis in Ethics, by J.P. Moreland and Scott B. Rae

Věřím, že vám tato odpověď byla ku pomoci.

S přáním všechno nejlepšího,
Keaton Halley

Odkazy a poznámky

  1. Carter, R., Human reproduction more complicated than we thought: babies absorb, and use, their mother’s DNA, Creation 46(4), 2024.

 

Subscribe
Upozornit na
2 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Hanuš

Tvrzení „život těla je v krvi“ někdy platí, jindy neplatí. Olivovník žije i bez krve. Člověk prvních 14 dní krev nemá a jeho krvetvorba začíná až 15. den. prenatálního vývoje. Při malé ztrátě krve život nekončí, ale při velké ztrátě je ohrožen. Tvrzení, že život je v kyslíku, v krvi, v genech, … není přesné. Život člověk nevytvořil a ani definici života nedá:) Sláva Stvořiteli, který dává život.

jhk - vlasta

Dobře napsáno. Tak by to mělo být vždy.