Zygota

admin

« Back to Glossary Index

Zygota je slovo mající řecký původ, kde cytes znamená buňka a logo vajíčko. Je to buňka, vznikající splynutím dvou gamet. Jelikož gamety jsou haploidní buňky, zygota se tak stává opět buňkou diploidní. Zygota stojí na začátku ontogenetického vývoje nového jedince.

Je to tedy buňka s kompletní sadou chromozómů (u člověka to znamená sestavu 2n – diploidní – to jest každý chromozóm ve dvou kopiích). Zygota vzniká oplozením – splynutím pohlavních buněk, u člověka to značí samčí gametu (spermie) a samičí gametu (vajíčko). Gamety mají každá poloviční sádku chromozómů (u člověka 1n – haploidní).

Jako vajíčko se obvykle charakterizuje větší a méně pohyblivá z obou pohlavních buněk. Přirozeně lze takové rozdělení aplikovat pouze u těch druhů, kde jsou pohlavní buňky diferencované.

Proces vzniku zygoty z pohlavních buněk (gamet) nazýváme oplodnění. Zygota se zpravidla dále mitoticky dělí.

« Zpět na Rejstřík-index