dawkins-caught

Dawkins přistižen, jak kvůli Darwinovi lže

pavelkabrtDarwinovy omyly Napsat komentář

Z portálů New Creationist a Evolution News přeložil M. T. – 09/2011.

S výrokem Richarda Dawkinse jsem se poprvé setkal v článku Terryho Hurlbuta, recenzenta kreacionistických příspěvků na serveru Examiner.com, nadepsaném „Společný původ ne zase až tak společný“. V článku Terry zdůrazňuje, že lidi z Discover Institute vyvrátili Dawkinsův výrok v již zveřejněných vědeckých studiích.

Takže jsem si to musel samozřejmě ještě sám ověřit, a opravdu, v článku v Evolution News and Views, K Darwinovu dni: nepravdivé údaje & Dawkinsova lež jako věž, rozcupovali pánové z Discover Institute následující výrok profesora Dawkinse.

Otázka zněla:

„Který ze všech těch důkazů na podporu evoluční teorie byste označil za nejpádnější, nejvíce odolávající pokusům o vyvrácení?“

Richard Dawkins odpovídá:

„Existuje nesmírná spousta důkazů, ze všech oborů, a je těžké vybrat jednu nitku z tohoto přediva, která by byla důležitější než ostatní. Máme fosilie, máme důkazy ze zeměpisného rozšíření, důkazy ze zakrnělých orgánů. Myslím, že pro mě je snad nejpřesvědčivějším důkazem srovnávání různých druhů moderních zvířat – – zejména srovnávání jejich biochemie, genomů, srovnávání na molekulární úrovni.

Vezmete-li si kteroukoli skupinu zvířat a zjistíte u různých druhů zvířat totožný gen, a to skutečně lze, znáte-li písmena kódu DNA – – to znamená téhož kódu u všech zvířat – – a opravdu lze najít gen, který mají společný – – řekněme, všichni savci. Existuje například gen zvaný FOXP 2, který má dva tisíce písmen, a většina z nich se vyskytuje u všech savců, pak víte, že jde o týž gen. A pak uděláte jeho podrobnou analýzu, a prostě spočítáte písmena, která se u jednotlivých savčích druhů liší.

Tedy v případě FOXP2, spočítáte-li písmena, která se liší u lidí a šimpanzů, je jich jenom asi 9. Spočítáte-li odlišná písmena u lidí a myší, je jich, nevím to přesně, asi 30 nebo tak. Vlastně stejný gen jako savci mají i žáby, tam činí počet odlišných písmen asi dvě stovky.

Takže můžete srovnávat jakákoli dvě zvířata – – klokana a lva, koně a kočku, člověka a krysu – – jakákoli dvě zvířata, a spočítat písmena, která se v daném společném genu liší, a tak vyhodnotíte stupeň příbuznosti a zjistíte, že celý rodokmen tvoří dokonalou rozvětvenou hierarchii.

Máte tak před sebou opravdový strom, a o co jiného by mohlo jít než o rodokmen. A pak provedete totéž srovnávání s jiným genem. Jakmile máte rodokmen pro FOXP2, vyhodnotíte podobně další gen, a další a další. A vyjde vám vždy totožný rodokmen.

A stejný rodokmen vám vyjde i tehdy, vyhodnotíte-li geny, které už nejsou funkční, jsou prostě zakrnělé, už nic nekódují. Jsou jako útržky dokumentu na vašem harddisku, dokumentu, se kterým už nepracujete, už je nemáte v adresáři, takže je už nevidíte. Ale i zde vám opět vyjde stejný rodokmen.

Tohle je úžasně silný důkaz. Jedinou cestou, jak byste se mohli vyhnout přiznání, že zmíněné rodokmeny dokazují, že evoluce je pravdivá, je říci, že se nás inteligentní plánovač, Bůh, záměrně snaží obelhat, záměrně se snaží nás podvést.“

Skutečně dělí lidi od šimpanzů jen zhruba 9 písmen?

Tak tedy, lidský gen FOXP2 (zkratka pro: forkhead box P2) se nalézá na chromozomu 7 a má 607446 párů bází (písmen) rozdělených do 21 různých transkriptů, ze kterých 16 kóduje protein.

U šimpanzů má týž gen 278 554 párů bází (písmen) a má jen 8 transkriptů kódujících protein. A nyní trochu matematiky:

607446 – 278554 = a) nebo b) ?

Odpověď:

a) jen asi 9

nebo

b) 328892 ?

Odčítání možná nepatří k silným stránkám profesora Dawkinse, anebo je možné, že v těchto dnech mají evolucionisté nějakou „Novou evoluční matematiku“.

Geny si stále odporují

Churakov a jeho spolupracovníci zjistili, že pět genů podporuje první vzorec, ve kterém jsou lidé nejvíce příbuzní pásovcům; devět genů podporuje protichůdnou tezi, podle které jsou lidem nejblíže příbuzní sloni; zatímco osm genů podporuje třetí, oboustranně protichůdnou tezi, podle které je pásovec nejbližším příbuzným slona.

Problém roztříštěných fylogenetických rodokmenů představuje nyní samostatnou oblast studia v rámci srovnávací biologie. Pokud tohle Dawkins neví, neměl by se k předmětu vyjadřovat. Pokud to ví, pak…no, řekněme prostě, že lže, jako když tiskne.

S použitím již dříve zveřejněných článků o roztříštěnosti fylogenetických rodokmenů vyvrací Discovery Institute do posledního písmene Dawkinsův nejlepší důkaz pro evoluci zde. Takže, je-li „nejlepší“ důkaz pro evoluci tak jednoznačně mylný, že profesoři biologie musí užívat matematicky chybné výpočty, ignorovat zveřejňované studie a snad dokonce lhát ohledně svých důkazů, co to potom vypovídá o jejich teoriích?

www.evolutionnews.org/2011

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments