refuting-evolution-2

Kniha Vyvrácení evoluce 2

Pokračování knihy Vyvrácení evoluce, která potírá nejnovější argumenty na podporu evoluce (jak je uvádějí PBS a Scientific American)

Jonathan Sarfati, PhD., a Michael Matthews

Z creation.com přeložil Pavel Akrman – 01/2022. Translation granted by Creation.com – přeloženo s povolením od Creation.com.

cover-smallVyvrácení evoluce 2

Autor: Jonathan Sarfati, PhD.
Český překlad: Pavel Akrman

Stáhnout knihu

Příručka pro studenty, rodiče a učitele, kteří čelí aktuálním argumentům evoluce.

Poznámka redakce: Publikace Vyvrácení evoluce 2 je aktualizovaným pokračováním předchozí knihy Vyvrácení evoluce a potírá nejnovější argumenty, které mají evoluci podpořit a které v USA masivně šíří dva mocné subjekty – televizní společnost PBS a vědecko-populární časopis Scientific American. Tyto dva subjekty na sebe oblékly plášť pro-evoluční křížové výpravy proti biblické víře a káží své poselství široké veřejnosti po celém světě.

Přehled kapitol:

Úvod

Díl 1. Tvrzení: Evoluce je věda

Evolucionisté trvají na tom, že evoluční teorie je vědou, ale kreacionismus je náboženstvím.

Díl 2. Tvrzení: Evoluce je dobře podpořena důkazy

Evolucionisté tvrdí, že našli množství pozorovatelných důkazů evoluce.

Díl 3. Tvrzení: „Problémy“ s evolucí jsou pouze iluzorní

Evolucionisté tvrdí, že existují rozumné teorie i pro ta největší „překvapení“ evoluce.

Toto je text na zadní straně obálky knihy:

back-cover