debate

Všeobecná diskuse

Tento prostor slouží pro VŠEOBECNOU DISKUSI v rámci tématiky webu.
Kromě toho je vždy pod každým článkem umožněna diskuse na konkrétní téma.

(mohlo by vás zajímat: Trollové v internetové diskusi)

Řád pro diskuse

Děkujeme Vám, že v diskusi dodržujete daná pravidla.

Dotazy technického rázu vkládejte SEM.

Subscribe
Upozornit na
364 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
mipi

Ještě upřesním příklad s polární liškou. Ani její specifické znaky umožňující přežít v chladných oblastech nejsou výsledkem mutací. Jak dnes již víme, naprostá většina znaků ( tedy fenotypu ) je polygenetická. Např. pro barvu lidského oka jsou rozhodující 4 hlavní geny ( viz. video na něž jsem odkázal, jak si to pan G. Mendel zjednodušil vyřazováním přechodných forem ). Navíc expresi genů ovlivňují proteiny a intenzita působení jednotlivých enzymů je závislá na vnějším prostředí. Tak aspoň chápu epigenetiku. Stvořený baramin pes-vlk ( Canis lupus ) má v sobě všechny tyto… Číst vice »

mipi

Děkuji za reakci. K pokusu o rozproudění debaty bych nadhodil úvahu, proč je teorie mutací a výběru nedostatečná především pro vysvětlení vyšších forem života. Přírodní výběr může zvýhodňovat mutace, jež přímo korelují s prostředím, např. u polární lišky světlá srst, hustota srsti, hustota cév ( těsné umístění žil způsobuje, že je studená krev okamžitě přeměněna na teplou a udržuje si tak stabilní teplotu těla, nohy jsou tím pádem studenější ). Jetliže se tyto změny stabilizují v dané populaci, vzniká nový druh, který se s jinými liškami nekříží. Ne proto, že… Číst vice »

Pavel Akrman

Re: MIPI
Dobrá připomínka

mipi

Projel jsem rychle odkaz pana Vlasty na video Allatry. Věcně tam není nic špatného, je tu ovšem jiný problém. Jak roste erudice křesťanských kreacionistů, jejich argumenty jsou vykrádány různými sektami. Například, když vidím publikace Svědků Jehovových, v průběhu 30 let přešli od názoru, že Bible evoluci neřeší, k materiálům nápadně podobným YEC. Zřejmě dojde k úpadku klasického darwinismu a výklad života převezmou sekty – allatra ( s vazbou na ruskou pseudovědu ), mimozemšťané, annunaki, silurská hypotéza ! vesmírné vědomí atd. Tady musí křesťané zůstat na pozicích seriozní vědy. Co mohu… Číst vice »

jhk - vlasta

Vznik života na Zemi. Je teorie Darwina pravdivá? – YouTube

— nevím, zdali to znáte – pokud ne – tak podle mě je to celkem zajímavé.

jhk - vlasta

Co říká fyzika o cestování časem (msn.com) — článek dle mne říká jednu podstatnou věc – a tou je to, že “Relativita znamená, že je možné cestovat do budoucnosti. Ať už byste cestovali rychlostí světla, nebo strávili čas v intenzivním gravitačním poli, zažili byste relativně krátký subjektivní čas.” – že… jsme ve svém chápání času subjektivní. Nikoli objektivní. Jenom jedna věc je dle mého naprosto jistá – tok času plyne pouze kupředu a nemůže se vrátit zpátky. Tzn. i kdyby existovala možnost – jak se vrátit v čase zpět –… Číst vice »

jhk - vlasta

Kolikrát tady na starém webu bylo předkládáno, jak je vody na zemi málo na celosvětovou potopu a kam zmizela – možná, že jsme už na to přišli, kam mohla zmizet, anebo odkud se mohla vynořit. Voda z povrchu Země proniká hluboko do nitra planety, kde mění vnější vrstvu jádra (msn.com)

Jiří Zelinka

Re: jhk – vlasta – Vznik Středozemního moře
Je vůbec div, že si někdo ze sekulárních pisatelů “dovolil” zmínit jednu velkou Potopu – byť jen řečnickou otázkou.

Všechno to jsou jen dohady a báchorky těch, kteří se již předem rozhodli biblickou Potopu zkrátka nepřijmout. Pak se ale budou neustále pohybovat na “tekutých píscích” a odpověď nedostanou…

jhk - vlasta

Jak vlastně vzniklo Středozemní moře? Může za to jedna velká potopa – dodnes po ní zbyla podmořská slaná jezera (msn.com) — tak to už se pomalu blíží tomu, co nám dokládá Bible. Jen je trochu rozdíl v tom, že se ještě dle článku nejspíše nezatopovalo úplně všechno, jen se “nějak” zvýšil průtok nějakým průlivem. Ale je to už k celosvětové potopě hodně blízko, už jen pár “malých kroků” – a pak už by se mohlo začít uvažovat o celosvětové potopě. Tak snad se do toho bodu vědci nakonec prokoušou. Držme… Číst vice »

jhk - vlasta

Archeologové dnes nejsou schopni pochopit, jakým způsobem byly obrovské kameny na ostrově Pohnpei přemístěny a naskládány, vzhledem k omezeným technologickým prostředkům té doby.

https://www.msn.com/cs-cz/lifestyle/cestov%C3%A1n%C3%AD/v%C4%9Bdci-si-l%C3%A1mou-hlavu-nad-z%C3%A1hadn%C3%BDm-starov%C4%9Bk%C3%BDm-m%C4%9Bstem/ss-AA1igRsU?ocid=msedgdhp&pc=EDGEDB&cvid=cfc74d77f8d74dd4a5b26acc839ad005&ei=3#image=10
— celý tento problém s chápáním je založen na jedné věci – předpokládáme, že starodávné civilizace byly celkově mnohem neschopnější než my dnes. Byli dle dnešního pohledu technologicky málo vyspělé. Proto se potom divíme, jak to …????? – že něco takového nejen dokázaly, ale také – proč to vlastně takto “složitě” dělaly.

Avšak vemme si jednu věc – zkusme se na to podívat pragmaticky – a skloňme tu naší “laťku” níže – dejme tomu, že technologicky na to měly. Znamenalo by to, že pokud na to technologicky měly, měly na to nejspíše i intelektuálně – a to znamená, že na tom my dnes – nejsme ani lépe, ale ani hůře, pouze naše přepoklady nejsou založené na pravdivých teoriích. Tzn. naše teorie se neshoduje se skutečností. Co by to mělo tedy pro nás znamenat? Logicky – přehodnocení našich pohledů na minulost. A to samé by mělo probíhat i v jiných oblastech. Pak bychom si ušetřili spoustu trápení ohledně nějakých “sporných” pohledů.

jhk - vlasta

RE: – Admin – není zač, rádo se stalo. Tak to bylo ze soudku kreacionismu/ID. Teď jsem se však zaposlouchal do jiného soudku – evoluce – a kopíruji video s p. Kulhánkem s určitým časem – https://youtu.be/2SRb0C5F7J8?t=2477 – a nevím nevím, co to tady pan Kulhánek vlastně chce říci? Že hvězdy začaly svítit až 500 000 000 let po vzniku světa? Co tím světem pan Kulhánek myslí?

Pavel Akrman

Re: Video Tajný kód s dr. Lislem
Opravdu dechberoucí, a to tím spíše, vydržíme-li to shlédnout celé – doporučuji a dávám na náš FB, díky Vlasto

jhk - vlasta

Video z youtube – Dr. Jason Lisle – je neuvěřitelné, jak dokáže v podstatě jednoduchá matematika přiblížit člověka k Bohu. Je to skoro neuvěřitelné.