debate

Všeobecná diskuse

Tento prostor slouží pro VŠEOBECNOU DISKUSI v rámci tématiky webu.
Kromě toho je vždy pod každým článkem umožněna diskuse na konkrétní téma.

(mohlo by vás zajímat: Trollové v internetové diskusi)

Řád pro diskuse

Děkujeme Vám, že v diskusi dodržujete daná pravidla.

Dotazy technického rázu vkládejte SEM.

Subscribe
Upozornit na
389 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Fotón

…..dokončenie: Ako je to ale s fotónmi? Veď tie nemajú kľudovú hmotnosť a pohybujú sa vždy len rýchlosťou svetla. Uvedený vzťah sme odvodzovali pre objekty s kľudovou hmotnosťou, ktoré sú schopné ukladať energiu do pohybu. Tak najprv čo je vlastne fotón: elektromagnetickým žiarením nie je možné posielať ľubovoľne malé množstvo energie. Existuje určité minimum na každej frekvencii, vyjadrené vzťahom E=h.f, ktoré je ešte možné poslať. Pošle sa buď toto, alebo už nič (…alebo násobky toho). -Jedno kvantum sa šíri vždy iba jedným smerom a správa sa aj ako častica. Zvlášť… Číst vice »

Fotón

Ľudia, ktorí začali uvažovať o existencii čiernych dier, rozmýšľali približne takto: Klasický vzťah pre najnižšiu možnú rýchlosť, pri ktorej teleso definitívne opustí sféru gravitačného vplyvu planéty, hviezdy, vychádza z poznatku, že keď pôsobím silou na nejakom úseku dráhy v smere pohybu sily, konám prácu (=dodávam energiu): W=F.s . Potrebujeme ale teraz z toho vyjadriť kinetickú energiu telesa. Vieme, že keď na hmotné teleso pôsobí sila, zrýchľuje sa: F=m.a . Po dosadení do prvého vzťahu dostaneme W=m.a.s. (Vlastne E=m.a.s, pretože reč je tu už o energii.) -Aby sa dalo pokračovať, potrebujeme… Číst vice »

Fotón

Ešte k tým čiernym dieram jeden postreh: Pre energiu práce platí známy vzťah W=F.r, čiže sila krát dráha jej posunutia v smere pohybu. Sila medzi dvoma hmotným telesami je F=G.m1.m2/r^2. Čiže čím väčšia hmotnosť telies, tým silnejšie sa priťahujú a čím sú od seba ďalej, tým slabšie sa priťahujú. Keď do prvého vzťahu miesto sily F dosadíme druhý, dostávame W=-(G.m1.m2/r^2).r. (Záporné znamienko je tam preto, lebo odďaľovaním telies sa veľkosť potenciálnej energie zvyšuje.) -Teraz je otázka, koľko práce musíme vynaložiť, aby sme od seba obe telesá navždy vzdialili tak, aby… Číst vice »

Fotón

Václav Dostál
Ok. Prečítam si to.

Václav Dostál

Milošovi
Dnes jsem opravil „překlepy“ v textu http://vaclavdostal.8u.cz/vznik_dce.pdf

Fotón

Chyba vo výpočtoch.
Znovu som to prepočítal a zistil chybu vo výpočtoch. Schwarszchildov polomer nášho vesmíru je 4,7 miliardy svetelných rokov. (Na svojej stránke som to už opravil a tiež aktualizoval kľúčový odkaz.)

Fotón

Oprava:
z ktorého mi dokonca vyšlo, že náš Vesmír by mohla byť čierna diera

Fotón

Václav Dostál

Možná, že sis přečet můj text „Vznik dynamického Casimirova jevu“,

Ešte som ho nečítal. Prečítam si.

Fotón

vitas
Tomu rozumiem. Poznám ten vzťah (…z ktorého mi dokonca vyšlo, že náš Vesmír by mohla byť skoro už čierna diera). Preto som nepísal o konkrétnej hodnote hustoty, ale o kritickej hustote a hmotnosti. -Čiže hmotný objekt sa možno pod Schwarzschildov polomer nikdy nedostane, ak existuje neznámy zákon, sila, mechanizmus, ktorý sa začína prejavovať až pri veľkých intenzitách gravitačného poľa a bráni stlačeniu hmoty pod tento polomer.

Václav Dostál

Miloši,
prosím ozvi se mi na adresu tom.dostal@centrum.cz

Václav Dostál

Miloš – Fotón Možná, že sis přečet můj text „Vznik dynamického Casimirova jevu“, do něhož jsem zahrnul Tvé připomínky a své reakce, což obojí bylo vzato z diskuze na tomto webu. Také jsem na jejich základě do toho textu zahrnul citáty z Wikipeedie. Tím chci říct, že Tvoje připomínky byly mou inspirací pro a při psaní uvedeného textu. Možná jsi také četl můj nedávný text o Einsteinovu vztahu k černým děrám. Z Tvých reakcí Vitasovi jsem zaznamenal odlišný postoj k černým děrám než mám já a také Einstein – v… Číst vice »

vitas

Zdravím Miloše 2, Fotona,

Když se tedy bavíme o M87 (resp o černé díře uprostřed M87), její poloměr (tedy Schwarzschildův poloměr) je řádově 3000 poloměrů Slunce, hmotnost je 4×10^9 hmotností Slunce, tedy její průměrná hustota je v řádech jako hustota Slunce, kolem dvojnásobku hustoty vody.

Jde o to, že Schwarczschildův poloměr roste lieárně s hmotností, kdežto objem roste se třetí mocninou poloměru a tedy velké černé díry nemusí mít extrémní průměrnou hustotu.

S pozdravem

vitas
@;;

Fotón

vitas Aj ja ďakujem za odpoveď. Nie je isté, či Schwarzschildov polomer vôbec býva dosiahnutý. Možno sa to ešte pred kolapsom na niečom zastaví. (Toto som mal na mysli.) ….Ak neexistuje sila, mechanizmus či zákon ktorý by tomu bránil, tak samozrejme – dosiahnutý býva a z objektu sa stáva čierna diera. Nikdy sme to však nemohli pozorovať, skúmať, aby sme si s tým mohli byť na 100% istí. Vždy môže existovať niečo, o čom sme doteraz nevedeli. K tej fotografii: Prstenec obklopujúci čierny “otvor” má vonkajší priemer 0,39 svetelného roka.… Číst vice »

vitas

Zdravím Milana (Fotona), Děkuji za reakci. Máte naprostou pravdu v tom, že když na člověka začnou vyskakovat nekonečna, je to vážné varování, že to je celé blbě. To je podle mě původ Einsteinovy nedůvěry: nekonečna => teorie relativity je špatně. Jde však o to, že u černých děr je to co se ve skutečnosti děje uvnitř černé díry od našeho světa odděleno horizontem událostí. Čili pokud se gravitační kolaps zastaví, ale celé těleso je již pod Schwarczshildovým poloměrem je z venku nerozpoznatelné. Otázka by mohla být, zda ony neznáme mechanismy… Číst vice »

Fotón

vitas Donedávna si boli astrofyzici tiež istí, že expanzia vesmíru spomaľuje. Vyplývalo to zo znalosti síl o ktorých sme vedeli. Nič nebránilo si to myslieť. Gravitácia expanziu predsa brzdí. (Kinetická energia postupne prechádza do potenciálnej.) Skutočnosť je však iná. Expanzia vesmíru zrýchľuje. Baaac…. -Podobne treba byť opatrný i ohľadom čiernych dier. Radšej hovorme: “z toho, čo nám je doteraz známe vyplýva, že neexistuje sila, ktorá by zabránila gravitačnému kolapsu, ak je dosiahnutá kritická hmotnosť a hustota” ….Môže totiž existovať sila alebo neznámy zákon, ktorý nedovoľuje gravitačnému kolapsu nastať. Ani slávna… Číst vice »

vitas

Zdravím, omyly se nevyhýbají ani velikánům jak je Einstein, a není to žádné tajemství. Ať měl Einstein vztah k černým dírám jakýkoli, jediný argument, který proti jejich existenci uvedl, není platný. Nevím co kreacionistům vadí na černých dírách. Nicméně myslím, že jejich existence je prokázána více než dost. Admin píše: … víme jen, že existují nějaké extrémně hmotné objekty!”, no ale to je přesně ono, co chcete víc, aby to byla černá díra? Prostě tak extrémně hmotný objekt, jehož rozměr je menší než jeho hmotnosti odpovídající Schwarzschildův poloměr je černá… Číst vice »

Václav Dostál

V poslední době jsem se zajímal o Einsteinův vztah k černým děrám. Ze dvou článků a mnoha odpovědí na severu Quora jsem vyvodil, že jeho postoj byl odmítavý. Je to jakýsi paradox, protože jeho polní rovnice Teorie obecné relativity umožňují řešení absolutně „sbaleným“ prostorem čili černou dírou, obsahující singularitu. Einstein se o řešení singularitou vyslovil takto: • Je lehké ukázat, že světelné paprsky i hmotné částice zabírají nekonečně dlouhý čas (měřený v „souřadné soustavě“), abychom dosáhli bodu r = m/2, který pochází z bodu r > m/2. V tomto smyslu… Číst vice »

Fotón

To je hrozné čosi. Nech si autor toho emailu uvedomí toto: Povedzme, že chcem poskladať zmysluplné funkčné zariadenie, pričom mám k dispozícii 20 rôznych typov súčiastok. Každá súčiastka má svoje nezastupiteľné miesto, inak by zariadenie nefungovalo (prípadne fungovalo s poruchami). Čo ja viem, napr. spaľovací motor…. ….Na každej pozícii mám teda 20 možností na výber. Na ďalšej pozícii zase 20 možností na výber, atď… Otázka je, koľko pozícii je nutných, aby naše zariadenie fungovalo? -Pokiaľ sa jedná o jednoduchý stroj, napr kladkostroj, pozícii nie je veľa. Povedzme 3. Čiže celkový… Číst vice »

mipi

Krásné Velikonoce už popřát nestačím, však Boží milosrdenství je nové každého dne, tak vám všem ho přeji i pro dny příští. Na youtube je poměrně nový kanál Is Genesis History ?, teď koncem března uvolnili krásný stejnojmenný film. Doporučuji vaší pozornosti https://www.youtube.com/watch?v=UM82qxxskZE

Fotón

Pokud by vědci skutečně věřili, že mimořádná tvrzení vyžadují mimořádné důkazy, museli by odmítnout darwinovskou evoluci a celou kosmologii, která za tím stojí.

Samozrejmá vec. Ich evolučná ideológia by sa hneď rozsypala ako domček z kariet. …Ale najlepšie, keď kritizujú druhých, než by sa pozreli do vlastného taniera. Je to ich osvedčený spôsob odvedenia pozornosti od vlastného zásadného problému. 😀 -Podlé správanie bolo medzi evolucionistami vždy obľúbené.

jhk - vlasta

Je relevantní podle toho, jak se díváme na fakta a jací jsme my sami. A opírá se to především o naší víru. Ta víra spočívá právě v tom, že my nevíme, kdo má onen virus, že nevíme, zdali je uzdraven, anebo není, atd. Tyto informace jsou pro nás skryty. Jediné co máme je pouze a jen to, že to můžeme nějak popsat, zjistit, vyhodnotit, statisticky zpracovat, ale nic přesného nemáme. To jediné, co tedy máme – je až následná reakce našeho těla na konkrétní setkání s tímto virem. Do té… Číst vice »

jhk - vlasta

Včera jsem se dostal do velmi zajímavé situace v souvislosti s koronavirem. Přišel jsem do jednoho obchodu – kde byl prodavač sám, nebo to byla prodavačka, netuším, prostě tam byl někdo, kdo měl roušku a na kom bylo vidět, jak se straní toho, aby se nějak dostal se zákazníkem do příliš blízkého kontaktu. Všechno, co dělal, bylo opravdu tak, aby těch kontaktů bylo co nejméně. A já jsem si v skrytu pak říkal – proč ten strach. Kdybych měl ten vir, tak bych to už dávno věděl. A poté mi… Číst vice »

Václav Dostál

Na své stránky jsem dnes nově umístil článek „Mechanická síla z vakua“ (http://vaclavdostal.8u.cz/sila_z_vakua.htm), rozebírající „Extrakci tahu z kvantového vakua použitím stlačeného světla“ (https://www.researchgate.net/publication/234887561_Extraction_of_Thrust_from_Quantum_Vacuum_Using_Squeezed_Light).
Také jsem tam nedávno dal svou knížku „Světlo hvězd a čas“ (http://vaclavdostal.8u.cz/svetlo_hvezd.pdf ), která se snaží řešit problém času letu světla ze vzdálených hvězd.

jhk - vlasta

Udejme fakta. – https://www.seznamzpravy.cz/clanek/nebe-nad-italii-ma-cas-se-nadechnout-dokud-se-tovarny-zase-nerozjedou-93495

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/fotogalerie-do-benatskych-kanalu-se-vratili-delfini-a-ryby-94201
https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/italie-koronavirus-benatky-bez-lidi-je-cistsi-voda-vraceji-se-ryby-a-labute.A200318_161711_zahranicni_kha

– jak se potom postavit k těm tvrzením, že po Potopě – se nemohla příroda tak dobře rozvinout? I skepticismus je zde příliš silné slovo. Prostě mohlo – a díky zprávě v Bibli – je to i doložené. Během pár desítek dní se život velmi rychle obnovil.

Václav Dostál

Krátký článek https://crev.info/2020/03/evolutionists-use-design-filter-when-it-suits-them/
začíná otázkou: “Jak space.com ví, že koronavirus nepřišel z vesmírného prostoru?”
Proč by nemohl, jestliže na Zemi byl život zaset panspermií? Protože jim to nevyhovuje!

jhk - vlasta

RE: – Route66 – jo jo, to je známé. -a přitom to je pouhých pár let – co to takhle proběhlo co? Španělská chřipka? I další mory v minulosti, na které jsme neměli ještě odpověď a znalosti. Dnes už je máme – proto je to horší. Nyní víme – co máme dělat – omezit styk, hygiena zvýšená, popř. nekašlat. Anebo roušky. Anebo holt stanné právo.

jhk - vlasta

RE: – Vitas – Naznačil Jste, že záření z kosmu – by při času 5000 let – mohlo doletět pouze z nejbližší hvězdy, nikoli z prostoru vzdálenějšího. Proti tomu zřejmě svědčí argumenty, které naznačujete. – tzn. tvrdíte, že to je pouze víra, že cokoli na to nabalovat a vyvozovat z pohledu kreace. Samozřejmě také zdravím – a přeji zdraví…)))) V.S.

Václav Dostál

Všem kreacionistům či podpůrcům tohoto webu doporučuji nereagovat na jakékoli Viťasovy dotazy či připomínky.
Viťasovi doporučuji (a už opakovaně), aby do těchto stránek raději vůbec nenahlížel a rozhodně se zde na nic neptal nebo něco nepřipomínal. Ovšem až do doby než u něj dojde k radikálnímu obratu. Jakmile k tomu dojde, mohl by do těchto stránek naopak přispívat. I kdyby se nepovažoval za vědce, ale jen za znalého některé problematiky, uvedené ve zdejší výzvě. Pravděpodobně by to byla kosmologie.

vitas

Zdavím Admina,

nevím proč si myslíte, že jsem ignorant a už vůbec si nejsem vědom, že bych kroutil se slovy. Dobrá, přijímám vaši rezignaci na jakýkoli rozumný dialog.

Přeji Vám vše dobré.

S pozdravem

vitas
@;;

vitas

Zdravím Admina, přečel jsem si i článek, i Vámi uvedný odkaz v minulé disuzi i jsem Vám za něj poděkoval. Ale ty pouze vysvětlují jak je možné vidět hvězdy vzdálené tak, že by světlo nestačilo doletět. A opravdu se týkají pouze světla. Částice by si jistě zasloužili samostatný rozbor. Možná ho někdo udělal, nevím. Povyšeně se nechovám, pouze se ptám či podotýkám. Co se týče Asimova citátu: vírou označil pouze to, že nad přírodními zákony nic není, ne že věda je založena víře jak se jste se snažil jeho citát… Číst vice »

jhk - vlasta

Děkuji mockrát Admine. Pán s Vámi. V.S.

jhk - vlasta

Milý Admine – s jakou cestovní kanceláří jste cestoval k Mrtvému moři? Sbírám informace. Uvažuji nad tím, jako ozdravný pobyt. Asi nejlépe pro celou rodinu 2dospělí 2 děti. Doporučil by Jste něco? Děkuji za případné informace. Bůh Vám žehnej.

Route 66

AHOJ Jardo, stary kamarade

Jarek

Tak bashledanou zase někdy

Jarek

Nahlédl jsem sem včera jenom tak zběžně a teprve dnes jsem si pročetl několik posledních příspěvků. Takže srdečně zdravím pana Kábrta a adminovi přeji neméně optimismu, vytrvalosti a nadšení při vedení těchto stránek, jaký vykazoval pan Kábrt, když stránky aktivně řídil a obhospodařoval on.

Jarek

Zdravím, přátelé 🙂

jhk - vlasta

RE: – Admin – Ale to je nám všem dobře známý jev, to nás nepřekvapuje ?

No, možná už přišla doba – a možná už je tady – kdy to už překvapovat by mělo. Protože strkat hlavu do písku – navzdory faktům – je už překvapivé. To už by mělo být u vědců podezřelé.

jhk - vlasta

))))))) – já osobně tento dokument vidím jako konspiraci. Konspiraci ze strany kreacionistů – kteří si chtějí tzv. sami od sebe vykládat historii a zasazovat dějinné události do dob tak, aby jim vyšla historie zaznamenaná v Bibli. Osobně si myslím, že tento dokument naznačuje jinou věc – mnozí archeologové si myslí, že “mají ten správný pohled”. A že ten pohled – je vědecky obhajitelný. To, že tento pohled – byl během jeho vzniku ovlivněn a ovlivňován samotnými archeology, díky jejich skepticismu k právě a jen biblickému záznamu – to už… Číst vice »

1 2 3 8