Trollové v internetové diskusi

trollus interneticusV severském folklóru jsou trollové ošklivé potvory, obvykle zlé, žijící v horách, jeskyních či mohylách, obecně pod zemí. V mnoha příbězích dlí trollové pod mosty, hlídají je a od cestovatelů chtějících most přejít požadují odpověď na hádanku nebo zaplacení mýtného.

Trolling, slovo podobné ale nesouvisející, popisuje metodu rybaření tažením vlasce s návnadou napříč ryby-obsahujícími vodami, obvykle za pomalu se pohybující lodí nebo navíjením vlasce na naviják ze statické pozice. Lodě jsou používány na lov velkých ryb, navijáky při rybaření na udici.

Moderní doba internetu přinesla poněkud jiný význam tohoto slova. Každý, kdo se nějakou dobu na internetu pohybuje, se s nimi určitě setkal a ví, jak dokáží tito podivní nešťastníci srazit úroveň diskuse na samé dno a vnést do ní neuvěřitelný zmatek a znechucení.

Tam, kde se probírají emocemi zatížené otázky (a diskuse o víře, Bohu apod. tam určitě patří), může být diskuze kultivovaná jen v případech, kdy se o ni někdo stará, nevhodné příspěvky maže, brání falešným, vícenásobným profilům a za opakované porušování pravidel odměňuje blokací).

U začínajících trollů (primitivů) se projevují jen některé znaky, u pokročilých je jich zpravidla více, popřípadě všechny.

1. Primitiv diskutuje o všem. Je odborníkem na cokoliv, na jakoukoliv oblast, ke které cítí potřebu cokoliv napsat. Je tedy možné se s nimi setkat v jakkoli zaměřeném diskusním fóru.

2. Primitiv je mistrem v předstírání, že něčemu rozumí. Hraje na to, že ten, s kým diskutuje, tomu také nerozumí, tudíž nepozná, že tomu nerozumí ani primitiv. Toto předstírání má různé formy, např.:

 • Primitiv odkazuje na literaturu, kterou ale nikdy nečetl. Primitiv je schopen napsat “Kdyby si četl X tak by jsi pochopil, že se mýlíš” nebo “Měl by si přečíst Y než se o tom začneš bavit“. Primitiv může mít docela slušnou zásobu názvů knih a autorů, na které je schopen odkázat. Typické je, že žádnou z nich nečetl, nemá ji, a často ji v životě ani neviděl.

3. Primitiv přejímá své názory z televize nebo novin. Knihy téměř nikdy nečte. Následně pak argumenty takto získané reprodukuje na diskusních fórech. Pokud je vystaven argumentu, který se v televizi nebo v novinách neobjevil (nebo se neobjevila odpověď na něj) je přiveden do úzkých – pak reaguje viz. bod 5 nebo 9.

 • Existuje speciální typ primitiva “rebela”, který naopak televizí a novinami opovrhuje a přejímá své zdroje z “alternativní” kultury. Ta má své publikace, ze kterých primitiv kopíruje své názory. Tento typ je poněkud vyšší odrůdou primitiva, protože čte i knihy (ale pouze “alternativní”).

4. Primitiv nechápe elementární základy logiky. Zejména s pojmem vyplývání zachází zcela podle své libovůle. Je schopen tvrdit, že cokoli vyplývá z naprosto čehokoliv, přičemž sází na to, že:

 • běžný člověk, který není odborníkem na logiku, jen těžko jeho podfuk odhalí,
 • čím je případ komplikovanější, tím složitější je ukázat, že nejde o vyplývání. I když si dáte tu práci ukázat mu, že o vyplývání skutečně nejde, odbude vás s tím, že jste to nepochopil.

5. Je nemožné prokázat, že se primitiv mýlí. I když zcela jasně a věcně poukážete na problém v jeho názorech:

 • dozvíte se, že jste primitivův argument nepochopil
 • máte své tvrzení dokumentovat nějakou literaturou
 • pokud své tvrzení dokumentujete citací z literatury, potom se dozvíte, že argumentujete autoritou a nikoli racionálně.
 • pokud popíšete fakta, pak je špatně interpretujete
 • pokud citujete popis faktů, špatně je interpretuje autor popisu

6. Primitiv vždy kritizuje. Primitiv ve svých příspěvcích vždy kritizuje, nikdy nepodává konstruktivní argument (protože by dal příležitost jinému primitivovi ke kritice).

7. Primitiv nerozlišuje mezi věcnou argumentací a argumentací osobní. Zcela plynule a skrytě přechází od argumentů věcných k více či méně dovedně kamuflovaným osobním útokům:

 • Otevřený přímý útok není příliš častý: „Ty jsi skutečně idiot.“
 • Varianty „Tohle si může myslet jen idiot“ či „Opak (mého názoru) si může myslet jen idiot“.
 • Pikantní je zejména tento pokus: „Podívej se na tuhle stránku (stránka o idiotech), nepoznáváš se tam?„.
 • Kamuflovanějším útokem je zařazení někoho do nějaké odsouzeníhodné skupiny: „Z tvých názorů vyplývá tvé přesvědčení o vlastní výlučnosti, že patříš k jakési ‚elitě‚…“, „Tvé názory ukazují směrem k fašismu…„
 • Zesměšnění oponenta „Jak je možné, že takový odborník jako ty to vůbec nepochopil…„
 • Podsunutí oponentovi hloupý názor, který nezastává a nikdy nenapsal, tento názor následně zkritizovat a oponenta zesměšnit: „Z toho co píšeš tedy vyplývá, že ….„
 • „hospodský primitiv“ považuje všechny ostatní diskutující za hospodské kumpány a vše uvozuje nejrůznějšími hospodskými hláškami („stojíš v hnoji, chceš v tom vyráchat“ …)

8. Primitiv se vyžívá ve formalitách. Když už nedokáže dát věcný argument, začne využívat veškeré překlepy, pravopisné a jiné formální chyby oponenta. Primitiv začne generovat chytrá pojednání o překlepech a pravopisu, kterými chce ukázat, že on je intelektuálně na výši, zatímco oponent, je idiot, protože píše překlepy.

9. Chyba v chápání nikdy není na straně primitiva. Zatímco normální člověk se zeptá třeba “Není mi jasné, jak souvisí tvá odpověď s Petrovou otázkou.” nebo “Nerozumím tomu, v čem tedy spočívá tvá odpověď…”, primitiv odpoví stylem, který dává jasně najevo, že je chyba na vaší straně “Z tvé odpovědi vyplývá, že jsi nepochopil otázku.” apod.

Možnosti, jak s trollem (ne)diskutovat

Neexistuje žádné obecné poznávací znamení, podle kterého by se dal primitiv rozeznat předem. Primitiv se projeví až při diskusi, a rozpoznat ho je možné až podle výše uvedených znaků.

Jak s takovým primitivem (ne)komunikovat:

 1. Nesnažte se ho o něčem přesvědčit, nikdy se to nepovede (ostatně o většině lidí platí, že svůj názor nezmění jen tak, ze dne na den, pod vlivem četby pěti příspěvků na internetu). I u normálního člověka neprobíhá změna nějakého zásadnějšího názoru ihned.
 2. Komunikujte s ním věcně a slušně, pokud tak diskutuje i on (má zatím dostatek televizních argumentů).
 3. V případě příznaků bodu 4, můžete buď asertivně prohlásit, že si myslíte něco jiného, ale že respektujete jeho odlišný názor, nebo se pokusit exaktně demonstrovat primitivovu logickou chybu. Primitiv poté zpravidla spolehlivě přechází k bodu 5.
 4. V případě příznaků bodu 7 je marné snažit se primitivovi vysvětlit, že osobní útoky do diskuse nepatří. On to nepochopí, protože z jeho pohledu každý, kdo má jiný názor než on, je idiot; tudíž vám vlastně napsal pravdu a nejedná se o žádný útok.
 5. Zatím jedinou spolehlivou cestou, jak s trollem diskutovat je…

přestat s ním diskutovat.