dawkins-eugenic1

Je eugenika skutečně minulostí?

Pavel AkrmanDůsledky evoluční ideologie Napsat komentář

Dawkins je pro eugeniku zcela veřejně, a skrytě prakticky i většina lidí

Pavel Akrman

Videoklip níže – jde o přepis dvouminutového úryvku z rozhovoru Richarda Dawkinse s moderátorem RTE Brednanem O’Connorem ohledně úmyslného potratu nenarozených dětí s Downovým syndromem. (celý rozhovor trvá 20 min.)

Tweet vpravo: Žena z Bostonu říká: „Opravdu nevím co bych dělala, pokud bych čekala dítě s Downovým syndromem. Je to pro mě skutečné etické dilema.“ Dawkins odpovídá: „Řešením je potrat a pak to zkusit znovu. Bylo by nemorální přivést na svět takové dítě, pokud máte možnost volby.“

Eugeniku lze stručně definovat jako „selektivní šlechtění lidských populací za účelem zlepšení lidského genetického fondu“. Tento názor se začal šířit nejprve obhajobou sterilizace těch, kteří byli považováni za „méně vhodné“, nicméně během let, v důsledku rostoucí skandálnosti celého pojetí eugeniky se pozornost plíživě přesunula k úpravě genů u dětí s genetickými poruchami v zájmu ozdravění společnosti. O eugenice máme na tomto webu řadu článků, viz např. odkazy dole.

Eugenici tvrdí, že „zkvalitněním“ genetického fondu by se zvýšila kvalita lidského života a to, co dělá člověka člověkem. Prof. Richard Dawkins, hlasitý ateista a evoluční biolog říká, že tato myšlenka by pomohla zlepšit lidské bytosti.

Asi v polovině května 2021 vyzval Brendan O’Connor v rádiu RTE profesora Richarda Dawkinse, aby logicky obhájil svůj děsivý tweet z roku 2014 (viz výše). Tehdy šlo o to, že radil na Twitteru ženám podstoupit raději potrat, než aby přivedly na svět dítě s Downovým syndromem. Zdůvodnil to tím, že by bylo „nemorální“ porodit takové dítě, pokud mají možnost volby (mimochodem, právě moderátor Brendan O’Connor je otcem dcery s Downovým syndromem, a přestože bylo toto onemocnění zjištěno již v těhotenství, rodiče potrat odmítli.).

Úryvek rozhovoru Richarda Dawkinse s moderátorem RTE Brednanem O’Connorem
Překlad a české znění videoklipu níže – Pavel Akrman.

(Zdroj: Twitter, RTE radio)

Nyní, v tomto nedávném rozhovoru o sedm let později, již Dawkins poněkud ustoupil a řekl, že „nemorální“ je asi příliš silné slovo, nicméně taková volba by přesto byla „moudrá a rozumná“.

Tento klip jasně ukazuje, jak je ateistická „morálka“ vratká a vysoce subjektivní. Bez absolutní autority Božího slova je v době měnících se okolností možné v podstatě úplně všechno (včetně vraždění nenarozených dětí) a koneckonců, vždyť podle evoluční teorie život stejně nemá žádný smysl ani cenu. Evolucionisté věří, že po smrti pro ně všechno končí. Během rozhovoru můžete slyšet, jak se Dawkins potýká s jeho naprosto nekonzistentním a nevěrohodným světonázorem.

Dawkins uvádí, že množství utrpení na světě „pravděpodobně stoupne“ tím, že na svět bylo přivedeno dítě s Downovým syndromem. Dále řekl:

„Myslím, že u dítěte, které má v raném stádiu těhotenství vážné postižení, by bylo moudré a rozumné provést potrat. A to prakticky všichni dělají.

Žel, profesor Dawkins tím současně vyslovil pravdu v tom, že „to prakticky dělají všichni. V západních zemích například, i když zdaleka ne tak hlasitě, velká většina párů souhlasí s potratem, pokud se u dítěte zjistí vážný stav, jako je Downův syndrom.

Na druhé straně je ale pravda, že svým prohlášením Dawkins vzbudil u mnoha lidí prudkou negativní reakci – mnozí poukazovali na „výkvět“ těch nejhorších lidí minulosti (jako byl Hitler, Mao atd.), kteří se narodili bez Downova syndromu, a přesto zatáhli svět do nesmírného utrpení.

„Svým prohlášením Dawkins vzbudil u mnoha lidí prudkou negativní reakci … s poukazem na lidi, kteří se narodili bez Downova syndromu, a přesto zatáhli svět do nesmírného utrpení.”

Odpor sklidil Dawkins za obhajobu eugeniky i v dalších případech – např. v tweetu z února 2020 řekl:

“Stejně jako chováme krávy, abychom získali více mléka, mohli bychom chovat i lidi, aby běhali rychleji nebo uměli skákat výše.”

Smutnou pravdou je, že v praxi jsou mnozí stejně nemilosrdně utilitární jako je Dawkins. Podobně jako on věří, že by bylo příliš zatěžující vychovávat takové dítě, a pravděpodobně se sami přesvědčí, že i samotné dítě by považovalo svůj život  za příliš zatěžující. To je samozřejmě temná tvář eugeniky v praxi, i když ne tak do očí bijící.

Systém falešné víry v evoluci všeho z ničeho se od svého nástupu používá k otupování lidí vůči absolutním zásadám Písma, přestože v podstatě ospravedlňuje nacismus, stalinismus, potratový holocaust, lhostejnost k hladovějícím v Africe nebo zneužívání domorodých obyvatel.

Pokud jde o vznik vesmíru, Země a života, dnes mnozí křesťanští vůdcové přijali světonázor, podle kterého se autoritou stali vědci – nikoli Bible. Eden se tak stal mýtem a zpráva o stvoření Bohem za šest dní je v mnoha církvích předmětem horečného přehodnocování, založeného na víře ateistických vědců.

Z Božího slova bylo vždy jasné, že Bůh „učinil z jedné krve [tj. z jednoho člověka, Adama] všechny lidské národy“ (Skutky 17:26, srov. také 1 Kor. 15:45). Odpověď na všechny otázky ohledně rasismu a vztahu k lidskému životu v porušeném světě lze nalézt v Genesis, která nám zřetelně říká, že všichni lidé jsou spolu úzce spojeni a nikdo nemá právo předem rozhodovat o tom, kdo se má či nemá narodit.

Odkazy

  1. Od Darwina k Hitlerovi
  2. Genocida kmene Hererů
  3. Ota Benga – příběh Pygmeje vystavovaneho-v ZOO
  4. Hitlerovy děti panské rasy pronásleduje jejich minulost
  5. Eutanázie pro postižené děti
  6. Století od 1. světové války
  7. Vědecký rasismus – lidské ZOO
  8. Hitlerův sociální darwinismus a skupina ABBA
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments