Hitlerův sociální darwinismus a skupina ABBA

Jakob HaverDůsledky evoluční ideologie Napsat komentář

Frida Lyngstad ze skupiny ABBA byla jedním z dětí, narozených v Lebensbornu

Jakob Haver

Video vyrobila TV Prima, fotografie použity z článku na portálu www.thevintagenews.com.

lebensborn-01

Frida Lyngstad

Ne všichni vědí, že v souvislosti s hitlerovským silně rasistickým programem „Lebensborn“, kterému se přezdívalo také Hitlerova továrna na děti, je úzce spojen velmi pohnutý příběh jedné ze zpěvaček slavné hudební skupiny ABBA, Anni-Frid Lyngstadové, známé jako Frida.

Evoluční myšlenky Charlese Darwina (1809–1882) destruktivně ovlivňovaly na počátku 20. století mnoho vůdců západního světa. Především němečtí intelektuálové patřili k prvním, kteří nadšeně přijali darwinismus a použili jeho koncept přežití nejzdatnějších pro lidskou společnost – jeho nejznámějším důsledkem pak byl holocaust.

Hitlerovo Německo bylo prosáklé sociálním darwinismem. V letech 1935-1945 se v Německu narodilo zhruba 10 000 dětí, a dalších zhruba 9 000 v Norsku, jako součást nacistického plánu v oblasti genového inženýrství ve snaze vybudovat árijskou „panskou rasu“ nadlidí.

Byly zřizovány zvláštní kliniky, kde mohly svobodné těhotné ženy tajně porodit, aniž o tom jejich rodiče věděli. Esesákům pak bylo umožňováno pářit se s modrookými nordickými blondýnkami, které neměly v rodokmenu žádné Židy; z těchto spojení se měly rodit „rasově čistí“ Němci.

Frida byla jedno z těchto „válečných dětí“. Narodila se v roce 1945 norské matce jménem Synni Lyngstad, po které si ponechala příjmení, a otcem byl německý voják, později identifikovaný jako Alfred Haase.

Být válečným dítětem narozeným v Norsku však nebylo vůbec nic příjemného. Rodina Lyngstad to věděla a moudře se na začátku roku 1947 přestěhovala do Švédska. Frida považovala svého otce za padlého ve válce, to až mnohem později se dozvěděla že žije. došlo i k jejich setkání, ale jednoduché to nebylo.

lebensborn-02

Rituální křest dítěte v programu Lebensborn v Rheinhessenu; Směli ho provádět pouze členové SS.

Němečtí sociální darwinisté byli nadšeni vizí „panské rasy“, za kterou se jako Germáni sami považovali. Eugenista Alfred Ploetz (1860–1940) zavedl termín „rasová hygiena“ (Rassenhygiene) a později nacisty uvítal jako ty, kteří to chtěli a mohli uvést do praxe. Pyšná víra v německou nadřazenost vedla nacisty k vyhlazování „nežádoucích“ lidí, ačkoli stejný nápad použili také němečtí darwinisté během první světové války k ospravedlnění vedení války se státy, které považovali za podřadné. Věřili, že posláním panské rasy je ovládnout nebo odstranit „podřadné“ rasy, a tím nejvhodnějším způsobem, jak toho dosáhnout, je válka. Podle jejich názoru všechny rasy a státy soupeřily o přežití, a ti, kteří válku nevedli, musí zahynout. Jinými slovy „válka je nevyhnutelná a mír je pouze stavem příměří v nepřetržitém boji mezi rasami a skupinami o přežití.“

Snímek ukazuje zvrácené uvažování rasistických fanatiků a důsledky nelidských poměrů, nastolených v rámci celosvětové nákazy sociálním darwinismem, který přímo podporoval krutý rasismus.

Proto vždy, když uslyšíte vyznavače darwinismu nadšeně vykládat, jak je evoluce vědecky prokázána, vezměte prosím v úvahu, co všechno je s ní neoddělitelně spojeno. Její vyznavači si tím jen zakrývají své vlastní svědomí a “opečovávají” si tak základní scestné myšlenky tohoto zvráceného moderního náboženství.

Odkazy

  1. Od Darwina k Hitlerovi
  2. Hitlerovy děti „panské rasy“ pronásleduje jejich minulost
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments