od-darwina-k-hitlerovi

Století od 1. světové války

Jakob HaverDůsledky evoluční ideologie Napsat komentář

Evoluce ve druhé říši

Jonathan Sarfati představuje v článku World War 1 centenary video “Od Darwina k Hitlerovi” z produkce společnosti Discovery Institute. Přeložil Jakob Haver – 12/2018, v českém znění Pavel Kábrt.

Přehrát video: Od Darwina k Hitlerovi

darwin-to-hitler

NEZAPOMEŇTE. Kdykoli uslyšíte vyznavače darwinismu nadšeně vykládat, jak je evoluce vědecky prokázána, vezměte prosím v úvahu, že takoví si jen chlácholí své vlastní svědomi a “ošetřují” si tak základní zrůdné myšlenky tohoto moderního náboženství, o kterých se dnes již cudně mlčí, ale které nikdy nebyly odvolány a čekají pouze na svou příležitost:

  • “V nějaké budoucí době, ne příliš vzdálené, měřeno stoletími, civilizované lidské rasy zcela jistě vyhladí a nahradí po celém světě rasy divochů.” – Charles Darwin, O původu člověka
  • “Stejně, jako je tomu v přírodě, je boj o život hybnou silou evoluce a zkokonalování… stejně tak v lidské historii zničení slabších národů těmi silnějšími je základem pokroku.” – etnolog Friedrich Hellwald
  • “Podle Darwinovy teorie byly války vždy tou nejdůležitější složkou všeobecného pokroku lidské rasy… fyzicky slabší, méně inteligentní a morálně podřadní… musejí ustoupit tomu silnějšímu.” – biolog Heinrich Ziegler
  • “Ve světě existuje zákon selekce, když příroda uděluje právo na život tomu, kdo je silnější a zdravější… běda každému, kdo je slabý, kdo se neudrží na svém místě! Ten nemůže očekávat žádnou pomoc od nikoho.” – Adolf Hitler
von-trotha

Generálporučík Lothar von Trotha vyznával rasovou nadřazenost, a ta ho vedla k pohrdavému prohlášení: „Vyhladím vzpurné kmeny proudy krve a proudy peněz. Až po tomto očištění může povstat něco nového.” A také „…považuji za vhodné, aby národ [Hererů] zahynul, než aby nakazil naše vojáky”. wikipedia.org

Tento rok jsme si připomněli sté výročí od události, která dosud neměla obdoby a stala se tou nejkrvavější válkou v historii. Proto se také v té době nazývala “Velkou válkou”. Astronomická cena lidských životů měla být odstrašujícím příkladem pro opakování takových konfliktů, což se optimisticky nazývalo “válkou ukončit válku”. Nyní je nazývána 1. světovou válkou, protože o dvě desetiletí později se začala ještě krutější válka.

Počátky této ještě brutálnější války jsou dobře známé: především to byla evoluce, aplikovaná v nacistické “třetí říši” (1933-1945), jak jsme již dokumentovali na našich stránkách (viz odkazy a související články níže). To vedlo nacisty k politice eugeniky, eutanazie a rasového vyhlazování, a stejně tak k plánu odstranit křesťanství.

Předchůdce nacismu: Druhá říše

Avšak mnohem méně známé je evoluční zamoření druhé říše, která předcházela říši třetí. To bylo vilémovské Německo, tedy Německo pod vládou císařů Wilhelma I. a II., poté co Otto von Bismarck (1815-1898), v roce 1871 sjednotil zemi a oddělil ji od různých nezávislých německy mluvících států. (První říše byla takzvaná svatá říše římská, která začala buď Karlem Velikým v roce 800 anebo Otto prvním v roce 962 a trvala asi 1 000 let, dokud neodstoupil František II. v roce 1806.)

Mnohá zvěrstva třetí říše byla jen důslednější a ještě extrémnější verzí již osvědčených názorů, vyučovaných ve druhé říši. Toto dokumentuje videoklip výše.

Wilhelm-II

Wilhelm II (1888-1918) wikipedia.org

Na darwinovské spojení s první světovou válkou jsme již poukázali v roce 2010. Zdokumentovali jsme, že hanebné myšlenky nacistického Německa byly vyučovány již v německé akademii Wilhelmine. Patří sem Lebensraum (“Životní prostor”) a Rassenhygiene (Rasová hygiena) a myšlenka, že lidé se zdravotním postižením mají nižší hodnotu než zvířata (víra, kterou nedávno potvrdil Richard Dawkins). Válka byla jen výrazem darwinovského postulátu o přežití nejschopnějších.

Také jsme poukázali na to, že takové hrůzné myšlenky vedly ke skutečnému holocaustu, který je dnes z velké části zapomenut: genocida národa Hererů v německé jihozápadní Africe (nyní Namibie). Strůjcem tohoto masového vraždění – 65 000 z 80 000 Hererů – byl generálporučík Lothar von Trotha (1848-1920), zvrácený bílý rasista, který věřil v “očištění” údajně méně zdatných.

Evoluční hrůzy 1. světovou válkou neskončily

“Myšlenky nacistického Německa byly vyučovány již v německé akademii Wilhelmine. Patří sem Lebensraum (“Životní prostor”) a Rassenhygiene (Rasová hygiena) a myšlenka, že lidé s handycapem mají nižší hodnotu než zvířata.”

Je smutné, že ani porážka Německa v 1. světové válce problém neukončila, a to z několika důvodů:

Za prvé, Německo se nikdy nevzdalo; namísto toho s ním bylo uzavřeno příměří (tzv. příměří z Compiègne, pozn. překl.). Takže demagogové – jako byl například nespokojený, uražený kaprál Adolf Hitler – mohli rozvíjet svůj blábol – totiž, že oni ve skutečnosti nic neztratili, jen dostali “žihadlo do zadku”.1 Od koho? Samozřejmě že od Židů, a dalších takových „rasově podřadných” skupin. Toto je hlavní důvod, proč spojenecká aliance trvala na bezpodmínečné kapitulaci ve druhé světové válce, aby německý lid věděl, že ztratili, takže neměli jinou možnost, než připustit zločiny své vlády a podřídit se spojeneckým opatřením o denacifikaci. Od té doby je Německo ukázkovou demokracií.

Za druhé, pro spojence to bylo Pyrrhovo vítězství 2, protože i oni ztratili obrovský počet životů. Nechtěli opakovat takovou katastrofu, a tak přijali nešťastnou politiku smíření vůči Hitlerovi, zejména britským premiérem Nevillem Chamberlainem. Tudíž místo toho, aby Hitlera zastavili, dokud byl ještě slabý, dodali Hitlerovi odvahu, která vyústila v ještě větší katastrofu než ta, které se snažili vyhnout. Většina historiků považuje 2. světovou válku za pokračování 1. světové války po 20letém příměří.

Za třetí, jedním z posledních počinů umírající druhé říše bylo propašování ruského marxistického agitátora v exilu zpět do Ruska poté, co tento agitátor četl mnoho německých protikřesťanských filozofů, kteří inspirovali Marxe. Tímto agitátorem byl Vladimír Iljič Uljanov, lépe známý jako Lenin (1870-1924). Dal tak vzniknout sedmdesát let trvajícímu sovětskému Gulagu,3 státu4, který zavraždil 62 milionů lidí neválečnou smrtí.

“Takové hrůzné myšlenky vedly ke skutečnému holocaustu, který byl dnes z velké části zapomenut: genocida národa Hererů v německé jihozápadní Africe (nyní Namibie).”

Je smutné, že nyní je filozofie všech těchto hrůz dnes nesporným náboženstvím ve státních školách spojeneckých zemí. Proto odkazujeme na toto video jako varující připomenutí toho, co tato filozofie dokáže udělat, pokud je uplatňována v národní politice. “Uvažujte v tomto fascinujícím 14minutovém dokumentu historika Richarda Weikarta o vlivu sociálního darwinismu na německý militarismus v letech, které vedly k první světové válce.”

Odkazy a poznámky

  1. Other complex factors, including aspects of the Treaty of Versailles, as well as the catastrophic hyperinflation of the inter-war Weimar Republic, are not being overlooked. But the issue here is not an analysis of all the reasons for the rise of Hitlerism. Rather, it is to highlight the unbroken line between the evolutionary philosophies that stood behind the German militaristic expansionism and notions of biological superiority common to the background causes of both wars.
  2. From a costly victory of King Pyrrhus of Epirus against the Romans at the battle of Asculum in 279 BC. His army suffered fewer casualties than the Romans, but while the Romans could replenish their armies, Pyrrhus’ losses were irreplaceable. So he famously lamented, “If we are victorious in one more battle with the Romans, we shall be utterly ruined.”
  3. GULág (ГУЛаг) is an acronym of Glavnoye Upravleniye Lagerey (Гла́вное Управле́ние Лагере́й), Main Camp Administration, or in full, Главное Управление Исправительно-Трудовых Лагерей и колоний (Glavnoye Upravleniye Ispravitel’no-Trudovykh Lagerey i koloniy), The Main Administration of Corrective Labour Camps and Colonies. By metonymy, this original meaning of central administrative agency was transferred to the repressive Soviet system in general, or to the camps and prisons themselves.
  4. A term used by Rudolph Rummel (b. 1932), Professor Emeritus of Political Science at the University of Hawaii, who coined the term democide for murder by government and documented its horrific extent; hawaii.edu/powerkills

Příbuzné články

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments