coyne-jerry

Eutanázie pro postižené děti?

Jakob HaverDůsledky evoluční ideologie Napsat komentář

Další ovoce evolučního myšlení

Dominic Statham

(na creation.com zveřejněno 22/08/2017, přeložil Jakob Haver – 08/2017)

Profesor Jerry Coyne je evoluční biolog na universitě v Chicagu, výrazný kritik kreacionistů a autor knihy „Faith vs. Fact: Why Science and Religion are Incompatible“ (Víra vs. Fakta: Proč jsou věda a náboženství neslučitelné).1 Nedávno ve svém blogu (nazvaném “Proč je evoluce pravdivá”) obhajoval eutanázii těžce postižených novorozených dětí.2

(Foto: evoluční biolog profesor Jerry Coyne)

coyneCoyne se ptá: “Pokud je možné provést potrat plodu se závažnou genetickou vadou, jako např. mikrocefalie, spina bifida a podobně, proč tento stejný plod nemůžete usmrtit ihned po jeho narození?” Musím uznat, že jeho logika zní perfektně; a právě to jasně ukazuje, proč je potrat špatný. Jakmile jednou přijmeme usmrcení dítěte v lůně, potom je zpochybněna posvátnost veškerého lidského života.

“Jakmile jednou přijmeme usmrcení dítěte v lůně, potom je zpochybněna posvátnost veškerého lidského života.”
Někdo by se mohl ptát, jak může být ospravedlnitelné vzít jakýkoliv lidský život. V tomtéž článku Coyne odpověděl: “Koneckonců, eutanázii provádíme u našich psů a koček, pokud by jim prodloužení života působilo muka; tak proč to nerozšířit i na lidi?” Shodně se svým evolučním pohledem, nevnímá žádný rozdíl mezi lidmi a zvířaty. (Mladý Charles Darwin by souhlasil. On napsal: “Lidé často mluví o nádherné události poté, co se objevil člověk s intelektem – ovšem objev hmyzu zase s jinými schopnostmi je mnohem úžasnější.” 3 Opět nemohu s Coynovou logikou nesouhlasit; A to jasně ukazuje na nebezpečí evolučního přesvědčení. Jakmile jednou přijmeme, že nejsme víc než zvířata, pak by se opravdu mohlo zdát, že vzít lidský život je zcela přijatelné.

Oproti tomu Bible jasně říká, že jsme mnohem víc než zvířata. Byli jsme stvořeni k obrazu Božímu a máme jak duchovní, tak i fyzickou přirozenost (Genesis 2: 7). Proto se Coyne opět pohybuje na velmi nejisté půdě, snaží-li se tvrdit, že když novorozenci nemají duševní schopnost porozumět smrti, nemohou se jí ani bát. Děti však duchovně vnímají ještě před narozením (Lukáš 1:41). Jak potom může někdo vědět, že když se blíží smrt, že se nebojí?

Kam až to povede?

Coyne odmítá obavu, že eutanázie dětí nás zavleče na “šikmou plochu” a povede k eugenice podobné nacismu.(česky o eugenice zde – pozn.překl.) Napsal: “Toto se na místech, kde je asistovaná sebevražda nebo eutanázie dospělých legální, neprojevilo.” Jak uvedl neurochirurg Michael Egnor, “zabíjení postižených dětí proto, že nejsou hodné života, nepovede k nacistické lékařské praxi. Toto už je nacistická lékařská praxe“ 4

“Jakmile jednou přijmeme, že nejsme víc než zvířata, pak by se opravdu mohlo zdát, že vzít lidský život je zcela přijatelné.”
Historie ukázala, že obhájci eutanázie nejsou nikdy spokojeni. Belgie legalizovala asistovanou sebevraždu v roce 2002, “za přísných podmínek” a pouze pro ty, kteří “trpí neustálou a nesnesitelnou fyzickou nebo psychickou bolestí” .5 Ale eutanázie byla také použita u lidí z důvodu autismu, anorexie, mezní poruchy osobnosti, syndromu chronické únavy, částečné paralýzy, hluchoslepoty a maniodepresivní psychózy.6 Nyní jeden z padesáti Belgičanů umírá za použití eutanázie a toto “právo” bylo dokonce rozšířeno i na děti. V Holandsku ministři zdravotnictví a spravedlnosti navrhli, aby byla asistovaná sebevražda poskytnuta těm, kteří prostě “cítí, že jejich život je dokončen” a nyní si přejí zemřít.7

Závěr

Coyne tvrdí: “Až zmizí náboženství… zmizí také silný odpor vůči eutanázii dospělých a novorozenců.” Znovu s ním musím souhlasit; A je jistě pozoruhodné, že se tato výzva k zabíjení dětí objevuje na internetových stránkách, zaměřených na “dokazování” evoluce. Coyne odmítl Boha, který ho stvořil a ztratil tak veškerý smysl pro realitu. Nyní nerozumí a ani nemůže rozumět lidské přirozenosti a nemůže nadále o těchto otázkách uvažovat správně.

Spíše než nabízení “důstojnosti v umírání” (oblíbený slogan lobbistů pro eutanázii), legalizace zabíjení devalvuje lidi a zbavuje je postavení nositelů Božího obrazu. Prosadit skutečnou přirozenost člověka a zabránit tomu, aby se společnost víc a víc nepotápěla do těchto zmatků a omylů můžeme jen tím, že se budeme držet biblické zprávy o stvoření. Dělat spravedlivé zákony a správně pečovat o druhé můžeme jen tak, že budeme na lidi pohlížet stejně, jako to dělá Bůh.

Komentář – Pavel Akrman:

Od Darwina po Hitlera – připomínka tragické historie pseudovědy

(zdroj – Evolution News and Science Today)

Je to 110 let od zavedení prvního zákona o eugenice v Indianě roku 1907. Zákon tak otevřel dveře podobným právním úpravám napříč Spojenými státy a nakonec vyvrcholil hrůzami nacistického Německa.

V Indianě byla nařízena povinná sterilizace proti „nenapravitelným zločincům“, „slabomyslným“, „hloupým“ a dalším, včetně těch, kteří byly uznáni jako nemocní duševní chorobou.

comment image

Eugenika byla v té době vědeckým „konsensem“ hlavního vědeckého proudu. To bylo podpořeno akademickou prestiží zastánců nejlepších výzkumných univerzit. Hlavními odpůrci byli duchovní a jiní náboženští aktivisté, kteří měli být tímto „vědeckým“ názorem označeni za naivní nebo i hůře.

Jen smutně poučná lekce holokaustu, vedoucí k masovým vraždám v inspiraci eugenikou, nakonec tuto myšlenku v očích nejvíce uznávaných lidí zdiskreditovala.

Dr. West vyvozuje několik závěrů:

  1. Vědecký „konsenzus“ může být fatálně špatný a tím také nebezpečný.
  2. Zásadní obhajobou pravdy proti nespravedlnosti je otevřená debata, nikoli jen pasivní přijímání toho, co je hlásáno ve jménu vědy.
  3. Nutnost odolat lákavé nálepce vědeckosti – mylnému přesvědčení, že vědci v každé chvíli a ve všech otázkách vědí vše nejlépe.

Články s podobnou tématikou (na tomto webu):

Temná stránka Charlese Darwina: kritická analýza vědecké ikony
Darwin je univerzální kyselinou, která narušuje vše
Hitlerovy děti „panské rasy“ pronásleduje jejich minulost
Darwinovské lékařství – předpis pro nezdar
Maciej Giertych: vyučování evoluce v evropských školách

Odkazy a poznámky

  1. Woodmorappe, J., Atheist fantasies vs fact, Review of ‘Faith vs Fact: Why Science and Religion Are Incompatible’ by Jerry Coyne, J. Creation 30(2):40–45, 2016.
  2. Coyne, J.A., Should one be allowed to euthanize severely deformed or doomed newborns?, 13. července 2017; whyevolutionistrue.wordpress.com.
  3. Darwin, C., Notebook B, s. 207, 1837–1838; darwin-online.org.uk.
  4. Egnor, M., Darwinian biologist endorses killing handicapped babies who “suffer”, 17. července 2017; evolutionnews.org.
  5. Belgium legalises euthanasia, BBC News, 16. května 2002; news.bbc.co.uk.
  6. Aviv, R., The death treatment, The New Yorker, 22. června 2015; newyorker.com.
  7. Philippe, J., Dutch government proposes assisted suicide for those who feel “life is completed”, Evangelical Focus, 11. listopadu 2016; evangelicalfocus.com.
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments