magic-hand

Teď to vidíš, teď ne!

pavelkabrtEvoluce organizmů Napsat komentář

Můžeme pozorovat evoluci?

Calvin Smith

Z creation.com přeložil Pavel Kábrt – 01/2017. Článek vyšel na stránkách CMI 10. ledna 2017. Translation granted by Creation.com – Přeloženo s povolením od Creation.com /CMI/.

Vypadá to, že mnoho evolucionistů žije s jistým ‘schizofrenním’ nastavením mysli. Často tvrdí, že evoluční teorie je ‘věda’ a stvoření je ‘víra’—myslí tím slepou víru, nikoli biblickou víru propojenou s logikou a důkazy. Pokud však někdo halasně vykřikuje, že věda je na jeho straně, přirozeně si pak myslíme, že se tím myslí něco pozorovatelného, opakovatelného, testovatelného atd. Koneckonců, neříkají nám to takto ve škole, že věda je založena na—pozorování a testovatelnosti?

Až to uvidím, tak tomu uvěřím!

Je jasné, že když s něčím provádíte opakované pokusy, pak také v reálném čase pozorujete hmatatelné výsledky. Když tedy tolik lidí prohlašuje, že evoluce je ‘fakt’, člověk by očekával, že nám budou evolucionisté schopni dát nesčíslné množství příkladů, kde pozorují evoluci ‘v akci’. Kolik z nich tu evoluci opravdu pozorovalo? Nikdo, podle vyjádření nejznámějšího evolučního (a protináboženského) propagátora na této planetě!

“Evoluce byla pozorována, jenže nebyla pozorována zrovna tehdy, když k ní docházelo.”1

Každý, kdo má aspoň elementární znalosti anglického [a teď už i českého] jazyka, může jistě tomuto závěru porozumět. Richard Dawkins, který byl na Amazonu nejprodávanějším autorem knih bojujících za evoluci, uznal, že evoluce nebyla pozorována!

“Richard Dawkins, na Amazonu nejprodávanějš autor knih bojujících za evoluci, uznal, že evoluce nebyla pozorována!”

Tento citát však způsobil Dawkinsonovi docela jistě určité nepříjemnosti, protože ho kreacionisté používají na mnoha svých prezentacích, k velké nechuti řady Dawkinsových, evoluci oddaných příznivců, kteří jsou přesvědčeni, že evoluce je prokazatelný fakt.

A Dawkins není sám. Nejznámější skupina teistických evolucionistů připustila to samé.

Mnozí se stále diví, proč makroevoluční změny nebyly nikdy pozorovány. Jednoduchou odpovědí … je, že je nepozorujeme dostatečně dlouho. Ty typy genetických mutací, které vedou nakonec k makroevolučním změnám, jsou vzácné, a tím se dá vysvětlit pomalé tempo evoluce.2 [Zdůraznění není původní]

Takže tolik o pozorovatelnosti evoluční vědy. Co s tím?

Vidět znamená věřit?

Někteří evolucionisté používají úplně jinou taktiku.

Ve skutečnosti existuje nepřeberné množství důkazů, jak se zvířata vyvíjejí před našima očima: Britský motýlek od začátků průmyslové revoluce ztmavl (industriální melanie), u hmyzu se od 2. světové války vyvinula rezistence na DDT, během dvaceti let vyvinuli malaričtí paraziti resistenci na chlorochin a nové kmeny chřipkových virů se vyvíjejí a způsobují nákazu každých pár let.3 (Zde uvedené webové odkazy jsou na anglické články CMI, v nichž se o těchto tvrzeních pojednává.)

Richard-Dawkins

Richard Dawkins

Zcela jistě, pokud by to byly dobré příklady k použití, pak by o nich Dawkins (dřívější profesor na univerzitě Oxford v oblasti porozumění a problematiky vědy) a BioLogos (což je evolucionistická ‘továrna na nápady’) věděli a neříkali by to, co řekli!

Jistě, oni ty příklady jako jsou tyto nepoužili proto, že to jsou jen příklady přírodního výběru, a jako více informovaní evolucionisté – na rozdíl od průměrného evolučně ‘skalního věřícího’ – chápou, že přírodní výběr pouze vybírá z těch informací, které už existují. Nevytváří nové odlišné formy, funkce a rysy v existujících tvorech, což právě evoluce vyžaduje.

Drsnokřídlovci březoví (motýli Biston betularia), ze kterých vznikají opět drsnokřídlovci březoví, nejsou opravdu tím důkazem, že se molekuly změnily na můry, mamuty a lidi za milióny let! Jak uznává evolucionista L. Harrison Matthews ve svém Úvodu k Darwinově Původu druhů z roku 1971;

“Experimenty krásně demonstrují přírodní výběr v akci—neboli přežití nejzdatnějších—ale neukazují evoluční pokrok, neboť ať se mění populace jakkoli ve svém složení světlých, středně světlých či tmavých forem, všechny tyto můry zůstávají od začátku do konce drsnokřídlovci březovými, Biston betularia.”4

A toto bylo ještě předtím, než byly zjištěny vážné problémy s evolučním příběhem kolem drsnokřídlovců březových.

Běžná taktika mnoha evolucionistů je snaha o mlžení a dvojmyslnost při používání slov jako jsou evoluce, přírodní výběr a ‘změna v čase’ — také se tomu říká ‘návnada a past’. Jistěže jsou pozorovány, generaci od generace, změny v živých organizmech, ale to není to, co lidé míní při vyslovení slova evoluce ve smyslu toho velkého obrazu. Kreacionisté už dlouho ukazují na fakt, že přírodní výběr je důležitou součástí kreačního modelu. Protože o tom informují stále více lidi (zvláště v církvi), průměrný křesťan se už dnes nedá tak snadno oklamat evolucionistickými taktikami.

“Pro evolucionisty je ‘vědou’ vyrábění příběhů. Oni tomu nevěří proto, že to vidí, oni to vidí, protože tomu věří!”

Předpokládaným motorem evoluce jsou mutace v kódující DNA, tvořící nové de novo genetické informace, které jakoby vytvářely nové tvory. Jenže pokud nebyla evoluce pozorována, pak také logicky nebyly pozorovány ani tyto mutace, generující nové informace. Tak, jak to říká BioLogos;

Ty typy genetických mutací, které vedou nakonec k makroevolučním změnám, jsou vzácné, a tím se dá vysvětlit pomalé tempo evoluce.5

Nějak se z toho vykruťme

Nedávno se někteří Dawkinsovi obhájci pokusili vykroutit z jeho doznání, že evoluce ‘ … nebyla pozorována právě tehdy, když k ní docházelo…’; a aby vysvětlili, co tím Dawkins ‘opravdu myslel’, použili analogii.

Například populární webová stránka Yahoo, když tam zadáme klíčová slova ‘evoluce byla pozorována, ale je to tak, že nebyla pozorována právě tehdy, když k ní docházelo’, nám ukáže jednoho internetového válečníka, který používá tento argument;

Předpokládám, že budete souhlasit, že ‘stárnutí’ je také přijímáno vírou. Myslím tím to, že nikdo nebyl trvale pozorován, jak stárne. Víme, že lidé se během různých časových okamžiků jeví jako starší, ale žádné stárnutí nebylo pozorováno “během toho, co k němu dochází.”

A samozřejmě také nikdo není schopen určit ‘přechodný’ okamžik, ve kterém se mladý muž stává starým mužem. Takže nemáme žádné důkazy, že lidé stárnou, souhlasíte? Ve stejné logice lze vysvětlit, proč lidský růst nebyl nikdy pozorován “během doby, kdy k němu dochází.”

Ale stárnutí je pozorováno v ‘reálném čase’! Embryonický vývoj (stárnutí ve smyslu vznikání organizmu z jediné buňky až k jeho dospělé formě) je pozorován, jak k němu dochází během celého toho času, těmi, kteří se zabývají studiem vývoje plodu a stárnutí od plné dospělosti až ke geriatrickému ‘věku ve stáří’ může být pozorováno stejně tak dobře v reálném čase.

V jistém smyslu ‘stárneme’ v důsledku poškozování DNA (mutacemi) během buněčného kopírování. Celkově dochází u lidí k přibližně 2 500 událostí poškození DNA za hodinu6. Naštěstí pro nás, většina těchto poškození je opravena geniálními opravnými mechanizmy, které jsou kódovány více jak 200 geny,6 takže zůstane jen několik málo mutací—ale přesto mutace vzrůstají. Tudíž se dá stárnutí pozorovat během minut/hodin (pod mikroskopem), během dnů a týdnů (jen pozorujte štěně Německé dogy během jeho prudkého růstu) i měsíců (pozorujte, jak batole roste v děcko) a během let (dívejte se každé ráno do zrcadla).

Pokud je analogie s pozorováním stárnutí správná, jako pozorování evoluce, pozorovali lidé, jak se lidi rodí a stárnou do vyššího věku života? Ano! Ale pozoroval někdo, jak se jeden tvor mění na jiného tvora s novými formami, funkcemi a rysy během lidského života? Odpovědí je velké a důrazné ‘NE!’ a je to i v souladu s Dawkinsem.

Jsme odsouzeni k životu jen po několik desítek let, a to je velmi pomalé a krátké časové měřítko, abychom mohli pozorovat evoluci v chodu.7

Dawkins napravuje škody

Několik let poté, co Dawkins vyřkl ten svůj trapas, že (evoluce) “…nebyla pozorována právě tehdy, když k ní docházelo … “, byl hostem v televizním programu nazvaném Genialita Charlese Darwina, kde se snažil tento problém s ‘nepozorovatelností’ evoluce objasnit. Povedlo se?

Ve skutečnosti nikdo neviděl během dlouhých časových period, jak dochází k evoluci, ale byly viděny následné účinky, a tyto následné účinky mají masivní podporu. Je to jako u nějakého soudního případu, kdy ve skutečnosti nikdo nemůže povstat a říci, že tu vraždu viděl, a přesto jsou k dispozici milióny a milióny kousků důkazů, které žádný rozumný člověk nemůže věrohodně popřít.8

V žádném případě! Pokud je to jako případ vraždy, kde nikdo neviděl, jak se to stalo, pak znovu platí to, že nikdo evoluci nepozoroval.

Intelektuální sebevražda

Protože pro evoluci nejsou žádné pozorovatelné důkazy, snaží se ateisty založená a řízená (protikreacionistická lobistická skupina) National Center for Science Education (NCSE – Národní centrum pro vědecká vzdělávání) obejít tento problém jinak, a sice prohlášením:

Nezdar mnoha studentů porozumět a přijmout fakt evoluce je často důsledkem jejich naivních pohledů, které mají na povahu vědy … Podle tohoto naivního pohledu je klíčem k jedinečnému úspěchu vědy, která produkuje pravé poznání “vědecká metoda”, která při standardním chápání zahrnuje formulaci hypotéz, tvorbu předpovědí a poté pobyt v laboratoři, kde se provede klíčový experiment. … Naproti tomu práce mnoha evolučních biologů spočívá v rekonstrukci minulosti. Metody, které oni používají, se nepřizpůsobují standardním hlediskům “vědecké metody”. (Zdůraznění není původní)

Co tedy podle NCSE uděláte, nemůžete-li svoji teorii prokázat řízenými pokusy? Je to jednoduché. Prostě prohlásíte, že si pouze ‘naivní’ lidé myslí, že vědecká metoda má něco společného s ‘vědou’! Neuvěřitelné. Kam tedy patří evoluční teorie? Je to věda nebo dějepis?

Evolucionista Ernst Mayr souhlasil;

Evoluční biologie, v protikladu k fyzice a chemii, je historickou vědou—evolucionista se snaží vysvětlit události a procesy, ke kterým už došlo. Zákony a experimenty jsou pro objasnění takových událostí a procesů nevhodnými technikami. Místo toho se takový člověk snaží vykonstruovat historické vyprávění, které sestává z provizorních rekonstrukcí určitých scénářů, které vedly právě k těm událostem, které se dotyčný snaží objasnit.9

Lépe by to nemohl říci ani kreacionista. Jsou to ve skutečnosti kreacionisté, kdo už se dlouho snaží poukazovat na rozdíl mezi vysvětlováním počátků a vědou operační, a výše dva uvedení evolucionisté s tímto rozdílem jasně souhlasí! Pro evolucionisty je ‘vědou’ vyprávění příběhů. Nevěří tomu, protože to vidí – oni to vidí, protože tomu věří!

Evolucionisté si vykonstruovali představu o dějinách, která nemůže být ověřena očividným svědectvím, a této své představě dali punc důvěryhodnosti tím, že ji protkali vědeckou terminologií. A bohužel, mnozí křesťané na tato evolucionistická vyprávění naletěli a přijali je jako náhražku pravé historie, zaznamenané v Božím slově.

Udělali by lépe, kdyby se přidrželi instrukcí, které dal apoštol Pavel Timoteovi;

… Opatruj, co ti bylo svěřeno, Timoteji, vyhýbej se bezbožným řečem a protikladným naukám, které se lživě nazývají ‘poznání’, kdo se k němu hlásí, zbloudil ve víře. (1. Timoteovi 6:20-21)

Příbuzné články

 

Odkazy a poznámky

  1. ‘Battle over evolution’ Bill Moyers interviews Richard Dawkins, Now, 3 December 2004, PBS network
  2. biologos.org/questions/what-is-evolution, when accessed 2 September 2010.
  3. Diamond, J., Who Are the Jews, Natural History 102(11):12–19, November 1993.
  4. L. Harrison Matthews, FRS, Introduction to Darwin’s Origin of the Species, J. M. Dent & Sons, London, 1971, p. xi.
  5. Ref 2.
  6. Lees-Miller, S.P, DNA damage and DNA repair, Southern Alberta Cancer Research Institute, University of Calgary, Alberta, Canada, biomed.med.kyushu-u.ac.jp/admission/pdf/DNA_repair.pdf.
  7. Richard Dawkins, Transcript: A conversation with Richard Dawkins and Lawrence Krauss, 7pm | Saturday, Feb. 4, 2012 | ASU Gammage Auditorium.
  8. The Genius of Charles Darwin, Series 1, (UK) Channel 4 TV: Sat 11 Oct 2008.
  9. Ernst Mayr, Darwin’s Influence on Modern Thought, Lecture 1999, ScientificAmerican.com, 2009.
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments