Analogie

admin

« Back to Glossary Index

(řec. analogos = podobnost, přiměřenost, srovnání) je vztah dvou různých věcí, které se v něčem podobají a dají se tedy přirovnávat. O věcech obtížně uchopitelných se často uvažuje a usuzuje na základě analogie (podobnosti) s věcmi známými. Analogický znamená podobný, obdobný.

« Zpět na Rejstřík-index