flood-atlit-yam

Podmořské nálezy jsou důkazem Potopy

pavelkabrtCelosvětová Potopa Napsat komentář

Michal Rod
(08/2016)

V historii, ale i dnes byl biblický popis událostí Potopy brán jako pohádka, legenda, která se nedá doložit. Dnes je ale historicita potvrzena mnoha fakty (1). Ti, kdo věří v pravdivost Bible a tedy i potopy, mohou být nadšeni z nových nálezů podmořské archeologie. O některých jsme již informovali (2,3).

Níže uvádím přehled nálezů, které jsou podmořskými objekty a jsou všechny prokazatelně starší než 3.500let, nemají přímou návaznost na žádnou známou starověkou civilizaci. Pět z těchto nálezů má průměrnou hloubku 27,1m, unikátní v tomto je nález na Kubě – v hloubce 750m. Všechny svědčí o vyspělé technické zručnosti a velice těžko to mohou být útvary vytvořené přirozenými přírodními procesy. Podle mého názoru to jsou důkazy předpotopní civilizace, protože nemají žádnou návaznost na starověké kultury (Egypt, Mezopotámie, Indie, Čína, Izrael, ….).

Uvádím také mapu světa s označením míst, kde se tyto zajímavé nálezy objevily.


Podklad obrázku tvoří Google mapa, do níž jsou vkreslena místa nálezů a také elipsy, které ohraničují 2 oblasti – oblast s vyšší pravděpodobností nálezů předpotopní civilizace a oblast s nižší pravděpodobností nálezů. Nicméně nemáme mnoho údajů o předpotopní civilizaci a nelze dělat v tomto případě nějaké kategorické závěry a stanovovat přesné hranice kam předpotopní civilizace zasahovala.

Mnoho vědců ale všechny tyto úžasné archeologické objevy považuje jen za záhadu a nejsou ochotni o pravdivosti Potopy ani uvažovat.

Současná společnost se té před Potopou velmi podobá – přestože měli jasné informace, že Potopa přijde, byli zcela neteční. I dnes je to podobné – stále více informací mluví o pravdivosti Bible, ale společnost je netečná.

V Bibli je napsáno (Petr 3:18-20):

„Vždyť i Kristus jednou provždy trpěl za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby vás přivedl k Bohu. V těle byl sice usmrcen, ale v Duchu obživen. V něm také přišel a vyhlásil zvěst duchům ve vězení, kteří kdysi neuposlechli, když Boží trpělivost ve dnech Noemových vyčkávala, zatímco byl stavěn koráb, v němž jen několik, to jest osm duší, bylo zachráněno skrze vodu.“

I dnes má s námi Bůh trpělivost, ale to, co Bůh pro lidstvo skrze Ježíše udělal, nikoho moc nezajímá, společnost je k tomu netečná.

Odkazy

  1. notfromearth.org/atlit-yam
  2. Marine archaeology in the Gulf of Cambay
  3. kreacionismus.cz/zahada-podmorske-cesty-bimini-road
  4. kreacionismus.cz/podmorsky-monolit

 

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments