bimini

Záhada podmořské cesty “Bimini road”

pavelkabrtCelosvětová Potopa Napsat komentář

Záhada podmořské cesty poblíž severního ostrova Bimini poblíž Baham, tedy nedaleko Miami – stát Florida, USA (čerpáno z en.wikipedia.org ).

2. září 1968 nalezli J. Manson Valentine, Jacques Mayol a Robert Angove při potápění v hloubce 5,5 m vápencové bloky (beachrock – vápenec+lastury, fragmenty korálů), které nápadně připomínají cestu nebo silnici. Délka tohoto útvaru je cca 0,8 km. Jednotlivé kameny jsou různých velikostí a tloušťky, kameny jsou seskládané tak, že vrchní část je v rovině.

Dle údajů Miller et al. 2009, Global and Planetary Change je současný vzestup moří cca 3,3 mm/rok, s tím že cca v roce 1500 byla globální hladina o cca 30 cm níže, tedy průměrný vzestup hladiny činí 0,75 mm/rok.

Nejstarší nalezený přístav v historii datovaný na stáří 4 500 let (Wadi el-Jarf), ale ukazuje, že odlišnost současné globální výšky moří by mohla být ještě nižší – viz. výzkum francouzských archeologů – P. Tallet, G. Marouard (2012), An early pharaonic harbour on the Red Sea coast nebo zde www.archaeology.org

Z toho plyne, že i před 3 500 lety by tento objekt na ostrovech Bimini byl pod hladinou moře.

Proč je v hloubce cca 5,5 m prapodivná cesta?

Je to podivné – kdo a proč ji zde postavil? Proč je pod úrovní moře?

Jednotlivé bloky připomínají velké bochníky chleba. Kameny se zdají jako pečlivě sestavené, složené do sebe v jasných pravých úhlech. Kvádry jsou položeny pravidelně a nikde se nepřekrývají. Bloky jsou v některých místech ve dvou vrstvách a navíc jsou zde kameny, které slouží k vypodložení bloků tak, aby vrchní strana byla v jedné úrovni. Dle Calvert, P.M., D.S. Introne, J.J. Stipp, 1979, University of Miami radiocarbon dates XIV. Radiocarbon. v. 21, no. 1, pp. 107-112 je stáří těchto kamenů cca 3 500 let. Někteří se domnívají, že je to pozůstatek původního přístaviště.

Vysvětlení (často velmi protichůdná) této cesty jsou dle různých vědců tato:

  • Jde o přirozený jev, vápencové útvary se sestavily sami působením eroze a mořské vody
  • Jednotlivé díly jsou sestavené nějakou neznámou starodávnou civilizací
  • Jde o důkaz existence dávné Atlantidy
  • Může jít i o vliv mimozemských civilizací

Nicméně kreační vysvětlení tohoto nálezu je vlastně velmi jednoduché – jedná se o pozůstatek předpotopní civilizace, která byla zničena celosvětovou Potopou.

Dle biblického zápisu bylo 1 700 let od Adama po potopu. Starodávná civilizace před potopou měla možnost narůst populačně tak, že se mohla rozšířit i za hranice Středního východu. Jako příklad můžeme uvést to, jak se od roku 1 n. l. rozrostla naše civilizace do roku 1700.

Celkové množství vody vůči souši mohlo být také úplně jiné, protože Bible nám udává, že před potopou byl kolem země vodní obal, který zatopil zemi až při povodni. Takže tehdejší civilizace mohla (dokázat se to ale nedá) suchou nohou přejít až k území dnešní Ameriky. Tím také můžeme jednoduše vysvětlit, proč nálezy na americkém kontinentu v sobě nesou prvky starých kultur Středního východu. Podrobný popis podobnosti kultur viz. G. E. Smith Migrace rané kultury a další jeho díla.

Podmořská cesta „Bimini road“ tedy může být jedním z důkazů existence původní předpotopní civilizace. Platon ve svých spisech poukazoval na existenci vysoce vyvinuté civilizace někde směrem za Herkulovými sloupy, tedy za Gibraltarských průlivem a pokud protneme např. Bimini, Gibraltar a řeku Eufrat, zmíněnou v biblickém zápise o místě obývání prvních lidí (předpokládejme tedy oblast Blízkého východu), dostáváme téměř přímku a téměř stejnou zeměpisnou šířku. Tato civilizace se mohla rozšiřovat stále na západ (i na východ), pokud bereme v úvahu 1 700 let rozvoje. Proč nenacházíme mnoho důkazů této starověké civilizace, je také jednoduché, globální katastrofa zatopila vše živé, došlo k obrovských změnám na povrchu země a drtivá většina těchto nálezů je pohřbena hluboko na dnech oceánů.

Rozvojem techniky na zkoumání dna oceánů se domnívám, že budeme těchto pro někoho záhadných míst nacházet mnohem více.

Není to jen nějaká fikce, je potřeba také zdůraznit, že tento nález není rozhodně jediný. V následných článcích podám informace i o dalších zajímavých nálezech. Poblíž ostrova Kuba (což není příliš daleko od Bimini) byly nalezeny pyramidy a ruiny starodávného města v hloubce 600-750 m.

V angličtině viz níže:

  1. en.wikipedia.org/wiki/Cuban_underwater_city– geometrické obrazce na ploše větší než 200 ha.
  2. en.wikipedia.org/wiki/Marine_archeology_in_the_Gulf_of_Khambhat Datováno na 9 500 let, tedy starší než Mezopotámie, která by měla být kolébkou civilizace.
  3. en.wikipedia.org/wiki/Yonaguni_Monument video viz www.youtube.com/watch?v=RI-DQV-CUw4, nalezeno v roce 1987, kde jsou nalezeny také znaky zcela neznámého jazyka
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments