sea-stonehenge

Podmořský monolit svědčí o geniální technické zručnosti

pavelkabrtFakta pro stvoření Napsat komentář

Brian Thomas, M. S.

Z www.icr.org/article/8952 přeložil M. T., editace Pavel Kábrt – 08/2015. Článek vyšel na stránkách ICR.

ICR čili Institute for Creation Research /Institut pro výzkum stvoření/ byl založen v USA roku 1970 a patří k nejstarším kreacionistickým organizacím mladé Země a doslovného výkladu Bible /jako jsou např. CRS, AiG, CMI aj./. Zabývá se výzkumem a rozšiřováním vědecké pravdy o Božím stvoření v protikladu k evolucionistickým báchorkám, jak svět stvořil sám sebe.

Ze všech vědeckých oborů nás asi nejvíc vzrušuje podmořská archeologie. Tito badatelé zkoumají artefakty, které zanechali naši předkové a které pak překryla vzdutá hladina globálního moře. Nedávno objevený monolit – gigantický kus horniny umístěný tam, kde je dnes Středozemní moře – je výzvou pro pár omylů ohledně původu člověka hlásaných evolucionisty.

Potápěči navštívili monolit roku 2014 a pořídili podrobné sonarové snímky a podvodní fotografie. Monolit leží na podmořské lavici Adventure, která se nalézá jižně od Sicílie a severně od afrického Tuniska. Archeologové z Itálie a Izraele pak popsali výsledky v Journal of Archaeological Science: Reports.1

Dnes leží zmíněný artefakt asi 46 metrů pod hladinou moře, takže to vypadá, že byl zkonstruován v době, kdy byla hladina moře přinejmenším o 50 metrů níže než dnes. Voda z tajících ledovců způsobila koncem doby ledové řadu místních “megapovodní” po celém světě jako byla třeba stará povodeň Missoula na severozápadě USA. To vysvětluje, že ve světových oceánech přibyly velké spousty vody.2

Jaké známky hovoří pro to, že lidé, a nikoli přírodní procesy, dopravili na místo dnešního nálezu tento monolit o odhadované váze 15 tun? Má na rozdíl od většiny přírodních skalisek určitý pravidelný tvar. Také má tři velké vyvrtané díry – všechny mají stejný průměr. Žádný známý přírodní proces nevyvrtá tak velké díry. Tuto náročnou práci museli vykonat lidé, nikdo však dosud neví proč. Nejbližší výchoz tohoto typu horniny se navíc nalézá asi o 330 metrů jižněji, což svědčí o tom, že masivní monolit dopravili na místo lidé.

Autoři studie napsali, “Nalezený monolit byl vyroben z jediného, velkého kamenného bloku, což si vyžádalo jeho vyřezání, vynětí, dopravu a instalaci – to svědčí nepochybně o významné technické zručnosti a vyspělém technickém myšlení.”1

Kdo byly ony bytosti z doby ledové, kteří svou zručností dokázali opracovat a na místo nálezu dopravit tento velký balvan? Primitivní podlidé známí jen z ilustrací údajného vývoje člověka z opice, podlidé, kteří se právě vyloupli z opice, by jistě nevyřezali, neprovrtali, nedopravili a nevztyčili takový úžasný kamenný monument – ale Noemovi potomci by to jistě dokázali.

Autoři studie vypíchli pár představ o dávných lidech, které si zasluhují revizi. Za prvé, evolucionisté dlouho tvrdili, že po tisíce let neměli raní lidé technologii k překonání vodních překážek. Ale poloha tohoto naleziště na lavici Adventure je zdá se vhodná pro křižovatku pozemských i námořních cest, možná z Evropy do Afriky. V každém případě, dokázali-li tito dávní lidé dopravovat 15tunovou skálu, byli jistě schopni si postavit člun. Badatelé napsali, “Nedávné nálezy archeologů-potápěčů definitivně odstranily představu o “technologickém primitivizmu” připisovaném často lovcům a sběračům sídlícím na pobřežích.”1

Za druhé, podle badatelů, “Objev zatopené památky v Sicilském průlivu může významně rozšířit naše znalosti nejstarších civilizací ve středomořské pánvi a naše názory na technologické inovace a stupeň vývoje dosažený mezolitickými lidmi.” Jinými slovy, evoluční názory na dávného člověka se zakrnělými schopnostmi se musí “rozšířit”, aby zahrnuly jeho schopnost produkovat úžasné “technologické inovace”.1

Plně vybavení, plně inteligentní lidé vysvětlují tyto i jiné monolity, které zahrnují nejstarší lidské artefakty.3 Dávní géniové budující monumenty se nehodí do evolučního schématu, ale přímo vyplývají z Adama jako našeho předka.

Odkazy

  1. Lodolo, E., and Z. Ben-Abraham. 2015. A submerged monolith in the Sicilian Channel (central Mediterranean Sea): Evidence for Mesolithic human activity. Journal of Archaeological Science: Reports. 3 (September): 398-407.
  2. See references in Thomas, B. Making Sense of Britain’s Atlantis. Creation Science Update. Posted on icr.org July 27, 2012, accessed August 4, 2015.
  3. Thomas, B. Oldest Temple Topples Evolutionists’ History of Religion. Creation Science Update. Posted on icr.org January 12, 2012, accessed August 4, 2015.
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments