pro-life

Nejvyšší soud rozhodl ve prospěch hnutí Pro-life

Pavel AkrmanDůsledky evoluční ideologie Napsat komentář

Ken Ham

Z answersingenesis.org přeložil Pavel Akrman – 07/2018. Článek byl na AiG publikován 2. července 2018.

Úvodní obrázek: Kalifornie, 25. června 2018: Zastánci hnutí Pro-life a odpůrci potratů demonstrují před Nejvyšším soudem. Zdroj abcnews.go.com. (viz také další článek Případ Roe vs. Wade)

Není to tak často, že se mohu na svém blogu podělit o dobré zprávy. Ale dnešní den je tou výjimkou, protože jak bylo nedávno oznámeno na abcnews.go.com, Nejvyšší soud Spojených států (SCOTUS) v Kalifornii rozhodl ve prospěch klinik Hnutí pro-život, což znamená, že tyto kliniky už nebudou nadále nuceny propagovat u svých klientů potrat – tedy vraždu nenarozených dětí – jako alternativní řešení.

“Stát tedy nutil centra pro záchranu života k propagaci toho, proti čemu tak zásadně vystupují – proti vraždění dětí v děloze!”

Společnosti The California Reproductive Freedom, Accountability, Comprehensive Care, a Transparency Act (Kalifornská koalice reprodukční svobody, Zodpovědnost, Komplexní péče a federální zákon o transparentnosti vyžadovaly od center Pro-life informovat své klienty, že stát Kalifornie nabízí bezplatné nebo levné potraty. Stát tedy centra pro záchranu života v podstatě nutil k tomu, aby propagovala právě tu věc, proti které tak zásadně vystupují – proti vraždění dětí v děloze! Je jasné, že tyto kliniky jsou tu právě proto, aby potratům bránily, a chtějí ženám a mužům poskytovat skutečnou naději a pomoc – takovou pomoc, která nezahrnuje povzbuzování k vraždě jejich dítěte.

Tento kalifornský zákon byl jasným porušováním svobody projevu a ostatních práv Prvního dodatku americké ústavy a jsme vděčni, že SCOTUS ve svém rozhodnutí 5-4 tuto samozřejmou věc uznal. Kalifornský generální prokurátor Xavier Becerra s tím však nesouhlasí. Na svém Twitteru uvedl:

Kalifornské ženy si zaslouží přístup k nestranným a pravdivým informacím o své zdravotní péči a my budeme i nadále pokračovat v tom, abychom jim zajistili plný přístup ke zdravotní péči a všeobecné informovanosti.

Becerra říká, že ženy si zaslouží “přístup k všeobecné informovanosti”, ale ve skutečnosti chce pomáhat umlčet ty, kteří povzbuzují ženy k zachování svého dítěte. On nechce informovat matky a otce o všech jejich možnostech – kromě jediné: o možnosti potratu.


Přehled historie zákona o potratech v USA.

Podporoval by Becerra požadavek na kliniku Plánované rodičovství a další potratové kliniky, aby nabízely skutečné poradenství ženám, které k nim přicházejí, včetně sdílení možností např. adopce nebo jiné volby k zachování jejich dítěte? Byly by vedeny k tomu, co mnohá Pro-life střediska péče o děti zcela běžně dělají – k poskytování kurzů pro rodiče o dětech a mateřství, a k neustálé podpoře matek a otců v těchto věcech? Samozřejmě, že by s takovým opatřením nesouhlasil, protože on ve skutečnosti nechce, aby ženy věděly o všech svých možnostech, kromě možnosti potratu (což nazývá “zdravotní péčí”, jenže vražda není zdravotní péče).

Jsme vděční za toto rozhodnutí, které umožňuje Pro-life centrům péče o děti pokračovat v tom nejlepším, co dělají – v záchraně životů dětí a poskytování skutečné naděje a pomoci rodičům.

Tato článek byl napsán ve spolupráci s výzkumným týmem společnosti AiG.

Dodatek překladatele

Také v České republice máme obdobné hnutí, a samozřejmě s obdobnými problémy. Je to společnost, zaregistrovaná  pod názvem Hnutí Pro život ČR. Vychází z křesťanských principů a usiluje o obnovu společenského respektu k životu nenarozených dětí. Snaží se předcházet zbytečným potratům, pomáhat ženám, které se cítí být k potratům nuceny, a těm, které mají po potratu psychické potíže. Nabízí poradenství, podílí se na osvětě a spolupracuje na legislativních změnách.

Hnutí Pro život ČR letos (2018) požádalo Odbornou komisi při Ministerstvu zdravotnictví ČR o registraci nového zdravotního výkonu, který by gynekologům umožnil věnovat více času poradenství těhotným ženám, řešících otázku podstoupení potratu.

Komise však tuto žádost na konci června 2018 nedoporučila, proti byli především zástupci zdravotních pojišťoven. Proto se Hnutí Pro život ČR obrátilo na Českou gynekologickou a porodnickou společnost, aby registraci podala cestou Poslanecké směmovny:

“Stávající zdravotní systém nemá žádný nástroj jak nabídnout ženě alternativu při nečekaném početí dítěte. Navržený výkon by toto změnil. Zdravotní pojišťovny předem avizovaly negativní stanovisko. Rozhodnutí může změnit ministr zdravotnictví, a ten jako člen vlády posuzuje výkony i z jiných hledisek než čistě zdravotnických. Věřím, že výkon schválí,” říká Radim Ucháč, předseda Hnutí Pro život ČR. (celé znění žádosti)

V současné době totiž není v ČR jisté, zda gynekologové, nabízející ženě alternativu (odkazem na krizové linky, sociální poradenství…), nepřekračují rámec svých zdravotních kompetencí. Takže nový zdravotní výkon by jim dal právní jistotu v tom, že jednají ve zdravotním zájmu pacientky.

Poslanecký výbor pro zdravotnictví přijal na svém zasedání 20. června 2018 usnesení, v němž vyzývá Ministerstvo zdravotnictví a odbornou gynekologickou společnost, aby společně řešili otázku poradenství při nečekaném těhotenství.

Příbuzné články

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments