dotazy-odpovedi

Kdyby Adam nezhřešil

Pavel AkrmanDotazy čtenářů 1 Komentář

Došlo by k ekologické katastrofě zahlcením světa zvířaty?

Z dotazů čtenářů

V této rubrice uveřejňujeme častěji pokládané dotazy, které tudíž mohou zajímat i ostatní čtenáře. (kreacionismus.cz, 06/2023, odpovídá Pavel Akrman)

Dotaz:

„V našem sboru jsme vyučováni ohledně stavu před Adamovým hříchem tak, že zvířata před Pádem běžně umírala, a pouze člověk podlehl smrti až poté, co jedl ze Stromu života. Zdůvodňuje se to tím, že bez smrti zvířat by musela nastat ekologická katastrofa.“

Toto je oblíbená, i když poměrně laciná argumentace nevěřících (žel, ale i části věřících) skeptiků proti historicitě Genesis: pokud by Adam a Eva nikdy nezhřešili, byl by svět bez smrti zvířat před Pádem rychle zahlcen zvířaty. Vždyť jen králíci se množí tak rychle, že pokud by neumírali, exponenciálně by se namnožili tak, že by sami stačili zaplavit planetu.

Ponechme ale nyní stranou nevěřící skeptiky a zabývejme se důvody takového smýšlení u věřících křesťanů. Tito kritici věří v Boha i Bibli, i když s určitými výhradami. Nicméně je těžké pochopit, že na jedné straně věří v Boha-Stvořitele všeho, a na druhé straně zároveň pochybují o Jeho schopnostech.

Vždyť pokud Bůh dokázal stvořit celý vesmír včetně úžasně vyladěné Země a s tak rozmanitým životem, nemohlo být přece pro Něho žádným problémem zajistit včasné omezení rozmnožování zvířat, kdyby Adam nezhřešil. Opravdu si tedy může někdo myslet, že by svět před Pádem musel čelit ekologické katastrofě, která by byla jen otázkou času?

Všimněme si nejprve Božího požehnání celému stvoření v Genesis 1:

„I požehnal jim Bůh, řka: Ploďte se a množte se, a naplňte vody mořské; též ptactvo ať se rozmnožuje na Zemi!“ (v. 22)

„Ploďte se a rozmnožujte se, a naplňte zemi, a podmaňte ji, a panujte nad rybami mořskými, a nad ptactvem nebeským, i nad všelikým živočichem hýbajícím se na zemi.“ (v. 28)

Předně nezapomínejme, že Bůh je Stvořitelem všeho – všechno povstalo z Jeho vůle tak, jak řekl. V uvedených verších vidíme, že Bůh žehná živým tvorům, aby „naplnili“ své příslušné oblasti. Už z výrazu „naplňte“ (dokonavé sloveso) je patrné, že se jedná o časově omezený děj, který má svůj počátek a konec (od nuly do naplnění).

Pokud by tedy Adam a Eva nikdy nezhřešili a tvorové by postupně naplnili svá teritoria, pak by to znamenalo, že již splnili Bohem daný účel – měli „naplnit Zemi a moře“. To je dokonaný stav, kterého měli dosáhnout a stalo se tak – zjevně se už nemuseli dále množit.

Proč bychom si tedy měli myslet, že Bůh by je nechal množit se nad rámec naplnění tohoto záměru? Jestliže by byl tento Boží záměr splněn, On by tento proces přece snadno zastavil (je neomezený Tvůrce).

Křesťané si vírou dokáží představit, že budou fungovat různé aspekty nesmrtelného světa v nové Zemi. Proč si tedy myslet, že můžeme vidět problémy (z naší perspektivy světa po Pádu) v tom, jak by byly naplněny Boží záměry ve světě před Pádem?

Tito skeptici žel neberou v úvahu jedno důležité hledisko – že Boží prozíravá péče byla tehdy ve světě před Pádem nad jakoukoli naší dnešní zkušenost, a možná i představivost. A pokud Bůh mohl Izraelitům zajistit, aby po dobu 40 let putování pouští „nezvetšela jejich roucha, a obuv jejich neztrhala se na nohách jejich“ (Deuteronomium 29:5), pak by jistě nebyla pro Boha žádným problémem ekologická kontrola ve světě před Pádem, zvláště když by to odpovídalo záměrům, které Bůh dal svému stvoření.

Odkazy

Některé další informace také můžete nalézt např. v 6. kapitole knihy Odpovědi na otázky stvoření Kde se zde vzalo všechno špatné? a Existovala smrt před Pádem člověka? – kde se řeší více či méně související otázky.

 

Subscribe
Upozornit na
1 Komentář
Inline Feedbacks
View all comments
jhk - vlasta

Ohledně tohoto problému – je potřeba se řídit tím, co je v Bibli napsané. A tam je napsané – že Bůh dal příkaz, aby se všichni množili a naplnili zemi. Jaké byly Boží plány – se přesně dozvíme až v nebi, pokud je ještě budeme chtít znát, zajisté je nám Bůh podle mě klidně řekne. A tím bych asi podle mě nejspíše skončil. Ať už byly plány a způsoby jejich provedení jakékoli – pokud se je od Boha přímo nedozvíme, zůstanou vždy pouze v oblasti dohadů. Ale na toto téma… Číst vice »

Last edited 1 rok před by jhk - vlasta