dotazy-odpovedi

Existovala smrt před Pádem člověka?

Pavel AkrmanDotazy čtenářů Napsat komentář

Z dotazů čtenářů

V této rubrice uveřejňujeme častěji pokládané dotazy, které tudíž mohou zajímat i ostatní čtenáře. (kreacionismus.cz, 03/2022, odpovídá Pavel Akrman)

Dotaz:

„Jak je to se smrtí před Pádem člověka do hříchu? Bible ani nezmiňuje, že by neexistovala smrt před pádem, a já mám za to, že alespoň nějaká její forma existovat musela – min. buněčná smrt.“

Otázka smrti před Pádem se pravidelně objevuje především z evolučních řad jako jeden z mnoha slaměných panáků. Takže alespoň základní informaci o tom, co znamená v biblickém smyslu smrt.

Klíčem je hebrejská terminologie. Život (k němuž se vztahuje smrt po Pádu) v biblickém smyslu je vyjádřen výhradně slovy nephesh chayyah, což je hebrejský výraz, který lze přeložit jako „živá bytost“, nebo také „živá duše“. Adam se stal živou duší – nephesh chayyah. Tento termín se ve Starém Zákoně užívá velmi často i ve spojení s jinými slovy, k vyjádření emocí, pocitů atd. Dalo by se říci, že označuje život s určitým stupněm vědomi.

Víme, že mezi různými typy stvoření existují různé úrovně vědomí. Rostliny nemají žádnou vnímavost; jsou sice úžasně naprogramované, aby reagovaly na sluneční světlo a další věci. Chybí jim však komunikace a sebepoznání. Jsou to v podstatě biologické „stroje“ na přeměnu energie na jídlo. A to je také (kromě své krásy) skutečně poslání rostlin – být potravou pro lidi a zvířata. Takže když jíme salát, je to sice biologická smrt, ne však zastavení vědomí neboli smrt v biblickém smyslu.

„I hmyz mohl umírat před Pádem bez teologických problémů … nejde tu o nephesh chayyah, tedy smrt v biblickém smyslu.”

I hmyz mohl umírat před Pádem bez teologických problémů. Hmyz je také úžasně komplexní a má složitý design, ale je řízen pouze instinktem, a sotva mu lze připsat nějaké sebeuvědomění. Tedy opět tu nejde o nephesh chayyah, smrt v biblickém smyslu.

Pak tu jsou obratlovci, kteří už jakési povědomí mají – rozhodně mají schopnost cítit bolest a utrpení. Mají určitou míru inteligence a schopnost komunikovat (ačkoli jazyk používají pouze lidé). Se smrtí obratlovců před Pádem by už většina křesťanů problém měla, protože tato zvířata, stejně jako lidé, jsou v Bibli klasifikována vždy jako nephesh chayyah. Před Pádem však neexistovala masožravost, zvířata nikdo nezabíjel.

Je tedy jasné, že jestliže nephesh chayyah definuje biblicky pojímaný život, pak pouze nefeš tvorové podléhají smrti v důsledku Pádu.

 

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments