dotazy-odpovedi

Byl Ježíš „biblický kreacionista”?

Pavel AkrmanDotazy čtenářů Napsat komentář

Kdyby dnes Ježíš fyzicky žil mezi námi, i Jeho by skeptici pohrdavě označili „kreacionistou mladé Země“

Pavel Akrman

(tento článek volně navazuje na předchozí pod názvem Jsem biblický kreacionista?)

redletterbible

Výroky Ježíše jsou označeny červeně.

Mnozí v církvi si kladou otázku, zda je stvoření důležité pro křesťanskou víru nebo pro křesťanský život. Někteří říkají: „Nedělejte si starosti s Genesis; stačí jen věřit v Ježíše.“ Jiní si dokonce říkají „Křesťané červeného písma“ (Red-letter Christians) a zaměřují se pouze na zaznamenané výroky Ježíše, které jsou v některých Biblích označeny červeně.

Tento postoj však vyvrací sám sebe. I když použijeme jen červeně označené pasáže, je zřejmé, že Ježíš sám tento názor nezastával. Např. řekl: „Písmo nemůže být zrušeno.“ (Jan 10:35) – a pro Něho celé Písmo (tehdy Starý zákon) znamenalo vše, co říká Bůh Otec. Ježíš mnohokrát řekl: „Je psáno…“, a poté citoval Písmo jako konečnou autoritu. Tímto dával všem jasně najevo, že i ta „černá písmena“ jsou stejně tak Božím slovem, jako ta Jeho vlastní, v některých Biblích označená červeně.1

Kniha Genesis je samozřejmě součástí Písma, logicky tedy Ježíš implicitně řekl: „Genesis nemůže být zrušena.“ A Ježíš výslovně učil, že Genesis je skutečná, Bohem zjevená historie. V Matoušovi 19:4–6 řekl:

Copak jste nečetli, že Stvořitel je od počátku učinil jako muže a ženu a řekl: „Proto muž opustí otce i matku, přilne ke své manželce a ti dva budou jedno tělo“? A tak už nejsou dva, ale jedno tělo. Co Bůh spojil, člověče nerozděluj.

„Ježíš vykládal Písmo jasným způsobem, který byl v souladu s historickým záznamem.”

Ve výše uvedeném textu Ježíš citoval Genesis 1:27 a 2:24 jako skutečnou historii a podle Božího plánu také základ pro manželství pouze muže a ženy. Tolik jen ke „křesťanům červeného písma“ kteří tvrdí, že Ježíš neříkal nic proti „homosexuálním manželstvím“ nebo že kniha Genesis není pro křesťanský život důležitá.2

Citovaná slova z Genesis 2:24 byla také považována za slova toho, který je vydal, tj. samotného Boha. A všimněte si, že Ježíš začal slovy „Copak jste nečetli…?“, čímž vyjádřil těmto rádoby učencům určitou výtku pro jejich neznalost a ignoranci Písma.

timelineSouběžný popis Ježíšova učení u Marka 10:5–9 přidává další detail: „Ale od počátku stvoření muže a ženu učinil je Bůh.“ Všimněte si: lidé existovali hned od počátku – šestý den od začátku Tvůrčího týdne je jistě možné považovat za počátek té asi 4 000 let dlouhé etapy od stvoření ke Kristu. Zastánci dlouhých věků však věří, že lidé se objevili až miliardy let poté, co vesmír začal velkým třeskem – což je ve skutečnosti až téměř na samém konci evoluční časové osy.3,4

gen-proZde jen několik příkladů z Ježíšova učení, kdy citoval Genesis jako přesnou historii:

Ježíš vykládal Písmo jasným způsobem, který byl v souladu s historickým záznamem. Dokonce potvrdil i ty části Písma, kterým se skeptici tak rádi vysmívají.5 A On je tím nejpovolanějším, kdo by to měl vědět nejlépe; protože ve skutečnosti On sám je tím Bohem od počátku (Jan 1:1), a skrze Něho bylo všechno stvořeno (Jan 1:3, Koloským 1:16).6

Odkazy a poznámky

  1. Sarfati, J., Atorita Písma, Apologia 3(2):12–16, 1994; creation.com/autorita-pisma.
  2. Sarfati, J., Gay ‘marriage’ and the consistent outcome of Genesis compromise, 30 June 2012; creation.com/gay.
  3. Wieland, C., Jesus on the age of the earth, Creation 34(2):51–53, April 2012; creation.com/jesus_age.
  4. Halley, K., ‘From the beginning of creation’—what did Jesus mean?, creation.com/from-the-beginning; 25 November 2014.
  5. Livingston, D., Jesus Christ on the infallibility of Scripture, from M.A. Thesis titled, ‘A Critique of Dewey Beegle’s book titled: Inspiration of Scripture’, 2003; creation.com/infallibility-bible.
  6. Grigg, R., Is Jesus Christ the Creator God?, Creation 13(3):43–45, 1991; creation.com/creator

 

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments