g18_genesis-pro

Genesis jako pevný základ Stvoření

Pavel AkrmanBible, křesťanství, náboženství Napsat komentář

Pavel Akrman

Článek publikujeme v rámci tématického cyklu „Genesis Pro“.

“Lidé odmítli svrchovanou Boží autoritu a nahradili ji lidskou – a mnozí církevní vůdcové jim k tomu předvádí svoje oslavné tanečky.”

Není žádným tajemstvím, že “křesťanský svět” se rok od roku stává méně a méně křesťanským – nejen podle mého názoru je liberální křesťanstvo jako celek v rozkladu. Jak mravním, tak teologickém. Naše kultura v důsledku odmítání svrchované Boží autority ztrácí své křesťanské kořeny, Bible je pod neustálým tlakem nejrůznějších „odborných analýz“. Říká se nám, že se na Bibli nemůžeme dívat jako na jednu Knihu, ale jako na soubor samostatných knih, které nejsou vzájemně provázány. Máme prý Bibli číst přes rejstřík filtrů, abychom ji správně pochopili. Jenže – jaké filtry? Ty světské, samozřejmě. Známý evolucionista v křesťanském přestrojení, Marek O. Vácha, raději hned v anotaci své knihy1 přefiltroval Genesis na “Píseň o stvoření, kterou začíná Písmo svaté”. O tom, že přijdou falešní učitelé a budou říkat jen to, co chtějí slyšet hlavně světsky smýšlející posluchači, píše apoštol Pavel:

“Neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení, a podle svých choutek si seženou učitele, kteří by vyhověli jejich přáním. Odvrátí sluch od pravdy a přikloní se k bájím.” (2 Timoteovi 4:3-4)

Nejde tu o nic menšího, než o nalezení způsobu, jak nakonec odstavit celé Písmo a současně ponechat křesťanům jakousi zbídačelou iluzi jejich víry. Ta se však během času stane téměř nerozlišitelnou od pohanských názorů ateisty, který odmítá Boha v jakékoliv podobě a Ježíše považuje maximálně tak za „milého chlapíka“. Lidé odmítli svrchovanou Boží autoritu a nahradili ji lidskou – a mnozí církevní vůdcové jim k tomu předvádí svoje oslavné tanečky.

cutting-bible

Vyjímání z Bible má svůj začátek – konec nikoli.

Jenže nahrazování Boha člověkem nevedlo k získání univerzálního štěstí. A tak se historie opakuje: Semeno touhy po konečném svržení Boha z Jeho trůnu již dlouho prorůstá celou naší společností a kulturou, a již dávno také ukázalo své hořké ovoce. Sekularismus se rozšířil po celém světě a umožnil tak vzestup nejrůznějších totalitních vlád.

Napoleon ve snaze nastolit v chaosu pořádek, korunoval sám sebe císařem sekulární Francie a uvrhl celý kontinent do úděsné války. O sto let později zase Německo, když se prostředí protestantské reformace stalo domácí půdou vyhlazovací fašistické vlády Adolfa Hitlera. Itálie, srdce globálního katolicismu, se změnila v Mussoliniho totalitní policejní stát. Protináboženský komunismus zachvátil na počátku 20. století Rusko a bezohledně pozabíjel desítky milionů obyčejných lidí ve snaze nastolit své totalitní ideje – podobně tomu bylo i v Číně.

Dvacáté století mělo být dobou míru a rozkvětu, vždyť přece náboženské “pověry” konečně zastřešil rozum a „dobré“ sekulární lidstvo mělo dosáhnout společných vizí rozvojem vědeckého pokroku. Ale to se nestalo – dvacáté století se zapsalo do historie jako jedno z nejkrvavějších v lidské historii.

“Pokud je Bible a Stvoření, na němž je celé Písmo postaveno, jen pouhým mýtem, pak je mýtem i veškerá lidská důstojnost.”

A podobné snahy neskončily a jsou neustále živé – navíc v globálním měřítku a s vymoženostmi nejmodernějšího zbrojního arzenálu . Kromě těch známých aktivit viz také po celém světě se šířící hnutí Antifa (je i v Česku) pod líbivými hesly proti rasismu, homofobii, sexismu, antisemitismu atd., chce zastavit toto násilí opět násilím a razí pravidlo, že proti diskriminaci se musí čelit také silou. Jenže veřejně se necítí být poddáno vládě ani Policii, odmítá spolupráci s politickými stranami a vůbec s každým, zkrátka jeví se jen jako jedna z dalších militantních forem totalitního režimu. Přinejmenším jako líheň všeobecné občanské revolty v elegantní masce, která vypadá tolik lákavě.

Jedním z našich hlavních cílů je odkrývat nablýskanou falešnost evoluční teorie a ukazovat na biblickou pravdu o Stvoření, původu života a podmínkách, které s tím souvisí. Proto také apelujeme na všechny křesťany, aby se nenechali klamat lidskými snahami o diskreditaci Bible. Nezaměňujme Boží autoritu za lidskou, nenechme se zlákat světskou vychytralostí biblických „novátorů“. Boží Slovo není žádný „open source“, ze kterého si může každý brát jen to, co se mu zlíbí. Měli bychom vědět, že pořadí biblických knih – Genesis počínaje, Zjevením konče – má zcela zásadní význam. Nenechme si namluvit, že můžeme sami určovat, která kniha nebo kapitola se nám hodí a která ne. Bible začíná tím, že předkládá realitu, a také končí tím, že předkládá realitu. Přejeme Vám, abyste k tomuto poznání dospěli všichni, kteří se upřímně zajímáte o svůj původ v milosti Svého Boha Stvořitele.

Odkazy

  1. Vácha, Marek O. : Návrat ke stromu života – evoluce a křesťanství. Nakladatelství Cesta, 2005.
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments