genesis_quiz

Genesis 2018 – výsledky průzkumu

Pavel AkrmanÚvahy o kreacionismu, stvoření ad. Napsat komentář

Redakce

Ke dni 31. října 2018 byl uzavřen dotazníkový průzkum Genesis 2018. Před několika týdny jsme na těchto stránkách požádali vás křesťany bez ohledu na vaši denominaci o malou spolupráci – v jednoduchém dotazníku jsme formulovali těchto sedm otázek z knihy Genesis:

  1. g-18-logoJe vesmír starý zhruba 13,7 miliardy let, jak říká dnešní sekulární věda?
  2. Trvaly dny stvoření v knize Genesis skutečných 24 hodin?
  3. Byl Adam historicky prvním člověkem na Zemi?
  4. Existovala na Zemi smrt před Adamem?
  5. Nastala za dnů Noe skutečně celosvětová Potopa?
  6. Myslíte si, že 1. a 2. kapitola Genesis si vzájemně odporují?
  7. Je kniha Genesis skutečným, historickým popisem událostí?

Naším záměrem bylo alespoň přibližně zjistit, jak tyto zásadní otázky z knihy Genesis vnímají křesťané v České republice a o čem to všechno vypovídá. A proč právě Genesis? Protože tato kniha je dnes pod největší palbou útoků ze všech možných stran. Je to snaha rozbít celistvost Bible, protože jednotlivé „malé“ knihy se napadají snáze. A Genesis se v době celkového odpadání od Boha, globální evoluční propagandy a současně liberálního křesťanstva hodí nejlépe. Tento vliv křesťany jednak obecně paralyzuje a na druhé straně brání jiným lidem porozumět skutečnému evangeliu.

Celkem se nám vrátilo 274 vyplněných dotazníků, z toho jsme 11 vyřadili – jejich autoři se místo konkrétní církve (což byla osmá, doplňující otázka) hlásí ke zcela jinému vyznání, jako např. přátelé historických vozidel, pastafariáni, ateisté, agnostici a podobně. Tato akce byla určena výhradně křesťanům, což bylo v názvu zřetelně uvedeno. Platných dotazníků je tedy 263.

Odpovědí u pěti otázek vypovídají o drtivé převaze postoje PRO Genesis (více než 75 %), dále odpovědí na otázku č.2 a víceméně i č.1 mluví naopak o velké nejistotě a zmatku (více než 25 %). Zde vidíme značný posun v důsledku neustálé a masivní propagandy ateistického vlivu. Mnoho křesťanů upouští od toho, čemu věřili naši předkové. Budeme se proto snažit postupně zohlednit tyto otázky v našich dalších článcích. Těm, kteří nám poslali vyplněný dotazník, ale i všem hledajícím Boží stvořitelské mistrovství přejeme vedení Duchem Svatým a jasnou mysl při čtení Písma.

CELKOVÉ VÝSLEDKY

Velice děkujeme všem, kteří s námi v tomto spolupracovali!

Redakce kreacionismus.cz

 

 

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments