213
Komentujte

Please Přihlásit to comment
192 Comment threads
21 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
9 Comment authors
jhk - vlastaJiří ZelinkaVáclav DostálOliveradmin Recent comment authors
  Subscribe  
Upozornit na
jhk - vlasta
jhk - vlasta

MREV – Pierre Bayle ve své knize Pensées diverses sur la cométe ( Úvahy o kometě) z roku 1682 navázal na pátý zpěv Lucretiova díla myšlenkou, že síla náboženství je odvozena ze strachu. Montesquieu citoval Lucretia hned v první větě svého traktátu O duchu zákonů (1748): „Zákony jsou v nejširším významu nutné vztahy, jež vyplývají z přirozenosti věcí“ (zvýraznil autor). V knize Pensées philosophiques (Filozofické myšlenky) Denise Diderota poznáváme Lucretia v názoru, že „příroda postrádá účel,“ a mottem knihy je verš z De rerum natura: „To, co je osvětleno, lze… Číst vice »

jhk - vlasta
jhk - vlasta

MREV – Thomas Jefferson, který shromáždil pět latinských verzí Der rerum natura spolu s překlady díla do tří jazyků, se označil za epikurejce a jeho slova o „sledování osobního štěstí“, která jsou součástí Deklarace nezávislosti Spojených států, jsou možná záměrnou ozvěnou Lucretiových veršů. Básník a fyzik Erasmus Darwin, který inspiroval nejen svého slavného vnuka, ale i řadu romantických básníků, ve svých epických, erotických, přírodních a filozofických básních Lucretia vědomě napodoboval. Své poslední básnické dílo The Temple of Nature (Chrám přírody) zamýšlel jako svou vlastní verzi De rerum natura. Vliv velkého… Číst vice »

jhk - vlasta
jhk - vlasta

Samozřejmě se tušilo, že bude potřeba nějak upevnit tento „nový materialistický obor“, proto přišla ke slovu schopnost člověka nějakým způsobem upevnit „novou ideologii“ – takže vznikly nové definice pojmů „věda“ „hmota“ „vědecký výzkum“, atd. atd. Výsledky vidíme dnes – když se někdo ozve s jakýmkoli náznakem „design“ ve vědeckých kruzích – je velmi rychle bez jakýchkoli odkladů z kruhu „věrných“ odstraněn, označen za „šiřitele bludů“. To, kam až dochází toto „šílenství“ si můžeme shlédnout např. zde – https://www.youtube.com/watch?v=B1wqz9VSpYc – chtěl jsem najít Prof. Mejsnara, ale nějak jsem nenašel. Tzn. dnes… Číst vice »

jhk - vlasta
jhk - vlasta

Budu pokračovat dále s Ridleym. – Voltaire nebyl z básníků a prozaiků rozhodně první ani poslední, kdo čerpal z Lucretia. Tomáš More se ve své Utopii pokoušel smířit lucretiánskou snahu o potěšení s vírou. Lucretia často citoval Michel de Montaigne a římský básník se ozývá v jeho výroku „svět je věčná houpačka… všechno se bez ustání pohupuje“; Montaigne doporučoval „vrátit se k Epikurově nekonečnu atomů“. Angličtí alžbětinští a jakubovští básníci Edmund Spenser, William Shakespeare, John Donne a Francis Bacon si hráli s tématy neskrývaného materialismu a atomismu, která k nim… Číst vice »

jhk - vlasta
jhk - vlasta

RE: – Jiří Zelinka – bezva podotknutí. To je přesně to, co potřebujeme. Potřebujeme Boží slovo, které nám pomůže porozumět tomuto světu. Jedině tak mu správně a pravdivě porozumíme a nebudeme žít ve lži a v pouhých dohadech. Díky.

Jiří Zelinka
Jiří Zelinka

Ke zmiňované gravitaci „Newton o příčině „gravitace“ soudil, že může jít o nějaký tlak nebo o nějakou jemu neznámou příčinu“ Tyto úvahy mi připomněly něco, co jsem si kdysi někde (už nevím kde) přečetl a zapsal do poznámek – dost mě to zaujalo. Týká se to gravitace ve vztahu k Písmu. Při uvažování o povaze gravitace a fyzikální vědy obecně jsou tu dva zajímavé biblické odkazy: Za prvé, Koloským 1:17 říká, že Kristus je přede všemi věcmi a skrze něj trvají všechny věci – či „drží pohromadě“. Řecké sloveso pro… Číst vice »

jhk - vlasta
jhk - vlasta

Jen tak mimochodem k tomu „uvědomění si“ díky Lucretiovi – že „Boří prsty“ nejsou vidět. Myslím, že jde o velmi velké nepochopení ze strany dnešních evolucionistů – anebo přímo o záměrné strkání problémů tam, kde nejsou. Lucretius nic nevěděl o Boží moci a nejspíše vůbec nic nevěděl o Bibli a o tom, co, jak, a proč a z jakého důvodu – je tam napsané, co tam je napsané. Vzhledem k tomu, že to neví ani mnoho dnešních evolucionistů – není se pak co divit, že dochází k takovým závěrům (… Číst vice »

jhk - vlasta
jhk - vlasta

RE: – Václav Dostál – Pokračuji v soustřeďování Tvých poznámek k Ridleyově knize – do jednoho souvislého textu. Až budeš na konci té knihy, tak Adminovi pošlu ten souvislý text, aby Ti ho přeposlal. V tomto souvislém textu bys vložil nadpisy (např. podle kapitol knihy) – místo současných datumů publikování na webu a na jiných místech. Podle mého soudu bys měl podstatně zkrátit citáty – tak dlouhé citáty jako dosud působí rušivě. Možná, že zkrátíš také svůj vlastní text. Až budeš „škrtat“, tak samozřejmě můžeš škrtnout i moje následující vsuvky.… Číst vice »

jhk - vlasta
jhk - vlasta

RE: – Václav Dostál – Dále jsem do shrnutého textu – do příspěvku z 17.2.2019 20:07, vsunul za slova „Mezi nimi je určitá síla – gravitační, která je drží na jejich oběžných drahách“: [Vsuvka VD: O gravitační síle však výslovně napsal, že nejde o vnitřní schopnost těles. Tzn., že tělesa tu sílu „nebudí“! Doplňuji:Newton o příčině „gravitace“ soudil, že může jít o nějaký tlak nebo o nějakou jemu neznámou příčinu. V tomto správném úsudku předběhl svou dobu asi o 400 let! Dosud se mnozí domnívají, že tělesa své gravitační pole… Číst vice »

Václav Dostál

Milý Vlasto! Pokračuji v soustřeďování Tvých poznámek k Ridleyově knize – do jednoho souvislého textu. Až budeš na konci té knihy, tak Adminovi pošlu ten souvislý text, aby Ti ho přeposlal. V tomto souvislém textu bys vložil nadpisy (např. podle kapitol knihy) – místo současných datumů publikování na webu a na jiných místech. Podle mého soudu bys měl podstatně zkrátit citáty – tak dlouhé citáty jako dosud působí rušivě. Možná, že zkrátíš také svůj vlastní text. Až budeš „škrtat“, tak samozřejmě můžeš škrtnout i moje následující vsuvky. Do shrnutého textu… Číst vice »

jhk - vlasta
jhk - vlasta

Newtonův soupeř Gottfried Leibniz se ve svém pojednání o teodiceji z roku 1710 pokusil o něco na způsob matematického důkazu Boží existence. Zlo podle něj chodí světem proto, aby lidi přimělo dostat ze sebe to nejlepší. Bůh vždy pečlivě zvažuje, jak to udělat, aby bylo zla na světě co nejméně, pokud je to však nutné, pak dopustí i přírodní katastrofy, ty ale zahubí více špatných lidí než těch dobrých. Leibnizův „optimismus“ tehdy vyjadřoval téměř opak toho, jak to slovo chápeme dnes: znamenal, že svět je dokonalý a dál nezlepšitelný („optimální“),… Číst vice »

jhk - vlasta
jhk - vlasta

Pojem má velký význam ve filosofii, v teorii systémů a evoluce. ) samovolného vznikání náhle zahlédne záměr, byl tak běžný, že si pro něj půjčíme jeden termín – vybočení. Krom toho jsme u onoho problému „záměr“ – který je již nám velmi známý při pohledu na evoluční teorii, biologii a vesměs celé vědy – která toto slovo „odstavila“ a zařadila do termínů – „zamítnuto“ a každého, kdo se jen slůvkem zmíní o tom, že to naznačuje „záměr/ID/stvoření“ – velmi rychle vypoklonkuje směrem k východu z „instituce“. To je tedy problém… Číst vice »

jhk - vlasta
jhk - vlasta

Důrazně prohlašoval: „Tento navýsost elegantní systém Slunce, planet a komet by nemohl vzniknout bez návrhu a pod nadvládou inteligentní a mocné bytosti.“ Zdůvodňoval to tím, že podle jeho výpočtů by sluneční soustava bez vnějšího zásahu nakonec upadla do chaosu. Jelikož se to nestalo, Bůh do toho evidentně pravidelně zasahuje a postrkuje planety zpět na jejich oběžné dráhy. Jehova tak má přece jen práci, i když jen na částečný úvazek. – v tomto případě naprosto souhlasím s postoji Newtona. Ano – všechno toto je právě oním důkazem o existenci Boha. –… Číst vice »