believe

Věřím, věříš, věříme

Jakob Haver Bible, křesťanství, náboženství 34 Komentářů

Jakob Haver

Že nauka o stvoření je víra a evoluce je věda, už asi slyšel každý. První polovinu věty potvrzují i sami kreacionisté – stvoření je skutečně věcí víry. Ale jak je to s tou druhou půlkou výroku? Je evoluce vědou?

Samozřejmě že by si evolucionisté přáli, abychom tomu všichni uvěřili; učí to naše děti ve školách, masově to šíří jako pravdu v nejrůznějších médiích. Otevřeme-li učebnici (nejen) biologie, jsme vzápětí bez jakýchkoli pochybností poučeni o tom, že všichni pocházíme z dávného společného předka a vesmír vznikl z ničeho nic velkým třeskem. Samozřejmě jsme také ujišťováni, že je to vše důkladně vědecky podloženo. Na rozdíl od kreacionistů, evolucionisté svou víru popírají.

Vést k lásce a poctivosti je prý nebezpečné

Nedávno se mě jeden student s pohrdáním v hlase otázal, jak se já vůbec mohu svými překlady kreacionistických článků podílet na šíření takových bludů. Uvědomil jsem si, jak daleko už to všechno došlo – on totiž ani o mou odpověď nestál. Než jsem se stačil nadechnout, předložil mi jakýsi článek z června 2018 (vtm.zive.cz) a vítězným krokem odtančil. Článek měl nadpis: Biblický kreacionismus mladé Země: Čím a proč je tak nebezpečný? Autoři Jiří Černý a George de Pauli.

Nicméně před časem také Rada Evropy, coby hlavní strážce lidských práv a občanských svobod na evropském kontinentu, apeluje na členské státy a jejich školské orgány, aby „rozhodně oponovaly výuce kreacionismu (dokument “Nebezpečí kreacionismu ve vzdělání”, 2007).

“Ona rezoluce totiž posouvá úroveň sporu o vznik života na vyšší stupeň: dosavadní pouhé „pomýlení“ protistrany se nyní stává „hrozbou.”

Ta Evropa, která byla kdysi tolik hrdá na zásadu, že svobodná výměna názorů je nejlepší obranou proti tmářství a diktátu jediného správného světového názoru. Nyní ta stejná Evropa zavazuje své občany k podpoře jediné, dominantní údajně “vědecké” teorii.

Navíc tato rezoluce posouvá úroveň sporu na vyšší stupeň: dosavadní „pomýlení“ protistrany se nyní stává „hrozbou”. Kdyby se prý těmto teoriím podařilo proniknout do vzdělávacích systémů evropských zemí, o což jejich stoupenci aktivně usilují, znamenalo by to „hrozbu pro lidská práva” a demokracii.

Hrozba je, když…

Co si ale pod pojmem společenské nebezpečí, hrozba, máme představit? Každá země si sama určuje, co je pro ni nebezpečné, a Česká republika není vyjímkou. Např. Analýza hrozeb pro ČR z roku 2015 zpracovaná pro českou vládu říká:

 • Nebezpečí je jakýkoliv jev, který má schopnost poškodit chráněné zájmy. Je to vlastnost látky nebo fyzická (fyzikální) situace (stav, okolnost), která má potenciál způsobit ztráty na životě a zdraví člověka, životním prostředí nebo na majetku.“
 • Hrozba je synonymním vyjádřením pojmu nebezpečí. Užití pojmu je pak zejména ve vztahu k závažným nebezpečím schopným poškodit zájmy České republiky.
 • Chráněnými zájmy jsou životy a zdraví osob, majetek, životní prostředí a ekonomická či společenská stabilita.

Studentem předložený článek buší na poplach, a tak jsem si jej tedy v očekávání konkrétního popisu kreacionistických hrůz a teroru pro naši společnost přečetl. Pokud je něco „tak nebezpečného“, pak je to vážná věc a společnost by to neměla podceňovat. Ovšem nakonec jsem se jen dozvěděl, že je to věc, o které není potřeba psát desítky stran odborného textu, neboť je nad slunce jasná – jde zkrátka o “nebezpečí mladozemského kreacionismu“.

Proč a čím je kreacionismus reálnou hrozbou, jsem se v článku nedočetl. Nalezl jsem jen tvrzení, že největším nebezpečím ze strany kreacionistů je intenzivní snaha o možnost vyučovat kreacionismus na školách a to jako plnohodnotnou alternativu k evoluční teorii, teorii Velkého třesku apod.“ Načež následuje popis toho, v co kreacionisté věří a tím mají být pro společnost tou “reálnou hrozbou”:

 • Svět nevznikl náhodou shlukem uhlíků, ale byl stvořen Bohem (inteligentním tvůrcem).
 • Život se na planetě Zemi nevyvíjel evolučně směrem k stále rozmanitější a vyvinutější floře a fauně, ale naopak byl stvořen v dokonalosti (všechny druhy jsou od počátku) a od té doby jen upadá (druhy vymírají).
 • Potopa světa byla a jsou pro ni důkazy. Život se mohl rozvinout velice rychle, za cca 6 tisíc let.
 • Země je mladá a byla stvořena v 6 dnech před 8-10 tisíci lety. Pohádky o miliardách let jsou holým nesmyslem.
 • Bůh řídí svět a má nad ním kontrolu. My lidé máme odpovědnost před Bohem/Otcem/Stvořitelem, nežijeme jen sami pro sebe.
 • Svět není jen fyzický, ale působí v něm i duchovní mocnosti a nadpřirozeno. Fyzickou smrtí život nekončí, ale nastává věčnost.

A potom už nic – jen sebeuspokojující závěrečný verdikt:

 • „Všechny výše uvedené skutečnosti potvrzují, že kreacionismus i v našich končinách představuje reálnou hrozbu, kterou bychom neměli brát na lehkou váhu.“
indoctrination

Diktát jediného světonázoru v praxi

Onou hrozbou pro životy a zdraví osob, majetku, životního prostředí a ekonomické či společenské stability je to, že světově nikterak malá skupina špičkových akademiků má jiný odůvodněný názor než je ten většinový a chce o něm veřejně mluvit na místech, která podporuje ze svých daní. A potom tu máme na každém kroku vyzývavě čouhající totalitní diktát jediného světonázoru, který má být zcela v pořádku. I to se podívejme.

Článek se také snaží najít alespoň nějakou argumentaci – kreacionisté prý velmi často tvrdí, že ve vědě je „zakázané“ působení inteligence,

 • což (jak říká článek) „není pravdivé, neboť taková inteligence nutně nemusí být nadpřirozená. Tak třeba řízenou panspermii (hypotézu Francise Cricka, podle níž zárodky života vyslala k Zemi nějaká mimozemská civilizace) sice mnozí kritizovali, ale je třeba si uvědomit, že pokud by takoví mimozemšťané existovali, byli by teoreticky normálně přístupní vědeckému zkoumání (bylo by je možné měřit i vážit).“

V tomto opojném představení bájné mystiky se skrývá typický příklad účelově nastrčeného slaměného panáka – nic takového totiž kreacionisté netvrdí. Neříkáme, že “ve vědě je zakázané působení inteligence“, ale že evoluce nepřipouští působení inteligence, neboť je svou vlastní podstatou založena na čiré nahodilosti bez jakéhokoliv smyslu a záměru. A jak dobře víme, ani zdaleka nelze říci, že evoluce = věda. Spíše že evoluce vystupuje pod maskou vědy – to už ano.

Zmiňuje-li článek “vesmírný zrod života”, pak je dobré alespoň stručně uvést pozadí vývoje této myšlenky. Mnozí sekulární vědci totiž sami uznávají, že vznik života na Zemi z neživých chemikálií je nesmírně problematický, a tak se přiklonili k názoru, že život možná přišel z mimozemského prostoru, což dostalo název panspermie. První verze (tzv. neřízená) jen říká, že k chemické evoluci došlo “kdesi” v kosmu a život se “nějak” dostal přirozenou cestou na Zem. To ale problém neřeší, jen ho odkládá do neznáma. Lze říci, že je to taková Darwinova „teorie mezery” a v podstatě ho odsouvá zcela mimo oblast vědy.

Francis Crick a mnozí další vědci si uvědomovali, že ke vzniku života nemohlo dojít jen tak samovolně. A tak si vytvořili (ničím nepodloženou) představu, že život byl na Zemi dopraven inteligentními bytostmi z kosmického prostoru, což shledali jako věrohodnější než myšlenku samovolného vzniku života. A to je tzv. řízená panspermie. Evolucionisté, kteří se přiklonili k řízené panspermii, ve skutečnosti mlčky přiznávají, že za původem života stojí vysoká inteligence. Jen s tím rozdílem, že jejich návrhář není Bůh Bible, ale mimozemšťan.

“Evolucionisté, kteří se přiklonili k řízené panspermii, ve skutečnosti mlčky přiznávají, že za původem života stojí vysoká inteligence.”

I když autoři článku zjevně nemohou o vzniku života nic nabídnout (rozhodně ne něco vědecky podloženého), a současně se nechtěli ztrapnit obhajobou vzniku první živé buňky chemickou evolucí, alespoň se pokusili stvoření zpochybnit a zametli vznik života kamsi do vesmíru, aby nebyl tolik na očích. Žel, aniž by jim došlo, že jejich problém nadále trvá. Všimněte si také výrazů  „pokud by“, „nějaká mimozemská civilizace“ „byli by“ a „bylo by je možné“. Vskutku kouzelná slůvka, kterými se to všude v evolučních literárně uměleckých dílech jen hemží.

Ale abych nekončil příliš pesimisticky – přece jen se v onom článku našlo cosi úsměvného. Autoři oduševněle rozkrývají kreaionistickou záludnost, totiž když prý svou víru maskují krycím názvem „inteligentní design“:

 • „Za tímto účelem kreacionisté svého času vymysleli tzv. inteligentní design, který se na první pohled snaží tvářit naprosto vědecky. Což v praxi znamená, že se úzkostlivě vyhýbá jakýmkoliv zmínkám o nějakém konkrétním náboženství, Bohu atd. a místo toho je prezentován coby nová a převratná vědecká teorie (která nicméně neumožňuje formulaci falsifikovatelných hypotéz, takže s vědou nemá cokoliv společného).“

Úsměvná je hlavně poslední věta v závorce. Zdá se, že tito milí pisálci skutečně věří, že evoluční mašinérie tuto „formulaci falsifikovatelných hypotéz“ umožňuje. Inu, všichni něčemu věříme. Nezbývá než doufat, že se pro svou víru nerozhodli pod tlakem nějaké “reálné hrozby či nebezpečí”. Kreacionisté věří Bibli – a rozhodně vědí proč. Skutečná věda jejich víru potvrzuje. Evolucionisté také věří – ale nechtějí to vědět, a už vůbec ne proč. Závěrem krátké zamyšlení ze staršího článku zde na webu:

Evolucionistova víra

Přichází mi na mysl kapitola Židům 11, která začíná veršem: „Víra je spolehnutí se na to, v co doufáme, jistota v to, co nevidíme. Naši předchůdci tak věřili.“ Uvědomil jsem si, že tento text lze aplikovat nejen na víru ve stvoření, ale i pro ´velký třesk´ a evolucionistické hypotézy. Jak by takový klasický překlad Židům 11 zněl v ´evolucionistické standardní verzi´?

 • Vírou rozumíme, že vesmír se zformoval velkým třeskem, takže to, co nyní vidíme, nevzniklo z něčeho viditelného; uvědomujeme si vírou, že vesmír se sám vytvořil z ničeho.
 • Vírou víme, že hvězdy se zformovaly z plynných mračen. Vírou chápeme, že se těžké prvky zformovaly v explodujících hvězdách; s hrdostí tvrdíme, že i my sami jsme jen ´hvězdný prach´ a ´děti hvězd´.
 • Skrze víru tvrdíme, že první život se objevil v ´chemické prapolévce´ – i když neexistuje ani nejmenší geologický důkaz, že taková polévka někdy existovala.
 • Vírou přijímáme, že se genetický kód vytvořil procesem bezmyšlenkovité a neřízené chemické aktivity, a tím, jak se do kódované informace dostávalo kopírováním stále více chyb, docházelo k vytváření nových a lépe přizpůsobených typů organizmů.
 • Ano, bez víry a představivosti není možné rozumět evoluci, protože každý, kdo studuje evoluci, musí věřit, že k ní opravdu došlo, už proto, že žádný skutečný vědec o evoluci nepochybuje.
 • Vírou dosvědčujeme, že ´současnost je klíčem k minulosti´. Sice ve skutečnosti vůbec nevíme, jaká minulost byla, ale tato naše víra nám pomáhá ignorovat všechny důkazy o Noemově Potopě – taková pošetilá myšlenka by znamenala, že Bůh kdysi soudil svět a mohl by ho soudit znovu.
 • Vírou směle každého ujišťujeme, že hlavním hrdinou celé koncepce je smrt, a že méně přizpůsobené organizmy se musí obětovat na oltář pokroku. To méně zdatné musí zemřít, aby uvolnilo místo zdatnějšímu – neexistuje žádné milosrdenství a žádná péče o slabé. Boj o existenci a smrt tu byly vždy – tak to bylo, tak to má být, a tak to vždycky bude.
 • Vírou přijímáme, že jsme jen zvířata. To, co nás na tento svět přivedlo před nějakými 100 000 lety, a co nás uschopnilo studovat naší evoluční minulost, byly jen nahodilé mutace a přírodní výběr. Jsme tu jen na chvilku, trpíme, a pak zemřeme.

Příbuzné články

 

34
Můžete přidat komentář

Please Login to comment
31 Comment threads
3 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
6 Comment authors
LudekGeorgeadminjhk - vlastaJoel Recent comment authors
  Subscribe  
Upozornit na
Jiří Zelinka
Jiří Zelinka

jhk-vlasta: my ji (evoluci) tam necpeme

Naprosto přesné – my ji tam necpeme proto, že ona už tam všude je. A kdo jí tam cpe? Přece vrchní velení evolučního náboženství a jejich ministranti ji ládují všude možně horem dolem jak se dá, hlava nehlava 😀

jhk - vlasta
jhk - vlasta

Proto se ptám jak by to chtěli kreacionisté udělat, když mít nemanželské dítě je hřích. – jak udělat, aby lidé nebyli hříšní z podstaty? To dost těžko. Jak ale udělat, aby si lidé vážili jeden druhého a zvlášť svých manželů/lek – to by jít mělo. Stačí mít ve školách lidi, kteří manželství nejen považují za svátost, ale i tak jednají – aby to učili i všechny děti – a podle mě by to neměl být vůbec žádný problém, aby klesla potratovost razantním tempem. A to je pouze oblast přístupu k… Číst vice »

jhk - vlasta
jhk - vlasta

RE: – Luděk

Že to evoluci nepodléhá je fakt. Je směšné jak kreacionisté do všeho cpou evoluci

– my ji tam necpeme. Pokud tam má být, tak tam je. Pokud tam být nemá – tak se ptám, jak to tedy potom je. Nebo se snad ptám špatně? Měl bych se ptát jinak?

jhk - vlasta
jhk - vlasta

RE: – Georg – jen ne u te moci

– to se asi člověku těžko splní – leda by utekl na měsíc nebo do jiné galaxie.

George
George

Vlastik: Je skvělé Georgi, že se chceš bavit s některými lidmi, pokud dají někomu peníze když si nechají dítě. Nejde jen o penize. Jde obecne o to, ze jsou lide “teoretici” a lide “praktici” a ja jednoho dne zjistil, ze debatovanim se zastupci prvni zminene kategorie travim prilis mnoho casu, aniz by mi to cokoliv prineslo. Ono pokud procestujes X muslimskych zemi a mas polemizovat o islamu s nekym, kdo byl nejdal na tydenni dovolene v Turecku, tak se asi fakt nic moc zajimaveho nedozvis. To je samozrejme jen priklad.… Číst vice »

Ludek
Ludek

Že to evoluci nepodléhá je fakt. Je směšné jak kreacionisté do všeho cpou evoluci. Ale podstata je v přístupu společnosti k matkám nechtěných dětí. Proto se ptám jak by to chtěli kreacionisté udělat, když mít nemanželské dítě je hřích.

jhk - vlasta
jhk - vlasta

A proč v oblastech kde církev nepůsobila, byl potrat prakticky neznámou věcí (amerika,austrálie a oceánie)?

– to by mě také zajímalo proč. Možná by to osvětlilo některé věci týkající se evoluce. Třeba ty, že to evoluci vůbec nepodléhá a je to pouze “domnělý vývoj”.

Ludek
Ludek

Narážím na Vlastovu poznámku – pokud by u moci byli „kreacionisté“ – zařídili by takové podmínky pro život, aby ženy na potrat ani nepomyslely, ba naopak – považovaly by děti za jedno z největších požehnání. Proč se to církvím za celou dobu kdy měly téměř hlavní slovo, nepodařilo? A proč v oblastech kde církev nepůsobila, byl potrat prakticky neznámou věcí (amerika,austrálie a oceánie)?

Jiří Zelinka
Jiří Zelinka

Ludek A proč se to církvím nepodařilo za ty tisíce let co u moci byly? Andělíčkářky tu jsou od starověku Nerad mluvím na půdě “co by, kdyby” a osobně nejsem zastáncem názoru, že by křesťané a už vůbec ne kreacionisté měli být u moci. Ale váš argument je zcestný, protože pokoutná praxe “andělíčkářek” nebyla věc systému, ale obyčejné lidské zkaženosti, jak je ostatně u člověka vidět po celou jeho historii. “Andělíčkářství” bylo trestné, každá porodní “bába” musela vést řádně deník a také platilo, že “„každá babička, jež by způsobila zúmyslně… Číst vice »

Ludek
Ludek

pokud by u moci byli „kreacionisté“ – zařídili by takové podmínky pro život, aby ženy na potrat ani nepomyslely A proč se to církvím nepodařilo za ty tisíce let co u moci byly? Andělíčkářky tu jsou od starověku.

jhk - vlasta
jhk - vlasta

Je skvělé Georgi, že se chceš bavit s některými lidmi, pokud dají někomu peníze když si nechají dítě. Ale tak nějak si opoměl jednu věc – pokud by u moci byli “kreacionisté” – zařídili by takové podmínky pro život, aby ženy na potrat ani nepomyslely, ba naopak – považovaly by děti za jedno z největších požehnání. Jenomže to se Ti asi nelíbí – již by to nebylo takové “vědecké” že?

George
George

Jiří Zelinka: Mít zásadní a konzistentní názor napříč staletími není hrozba, ale ctnost. Ja si myslim, ze mít nejaký takovy nazor napric staletimi je obdivuhodne za predpokladu, ze jsem ochoten ho pripadne vice ci mene pozmenit v zavislosti na aktualnich poznatcich a netrvam na “puvodnim zneni” doslova za jakoukoliv cenu. To je neco, co osobne velmi respektuji, protoze to za a) nedokaze kazdy a za b) pokora podle me zacina prave tam, kde jsem ochoten uznat, ze jsem to ja, kdo se v nejake konkretni otazce muze mylit. Joel: v… Číst vice »

Jiří Zelinka
Jiří Zelinka

George
Mít zásadní a konzistentní názor napříč staletími není hrozba, ale ctnost. To, že během doby společnost vlaje v důsledku nejrůznějších vlivů vy sice nazvete vývoj a pokrok, ale já tomu říkám zoufalé zmítání ve vlnách oceánu.

Článek výše jasně ukazuje, co znamená hrozba – to, co potom naopak vy podsouváte kreacionismu, není nic jiného, než opět plané žvanění. Takže pokud jde o vás, vše při starém a u mě taky – co jsem chtěl říci, řekl jsem, a to je vše.

George
George

Jiří Zelinka: “Zapamatujte si pokud možno napořád, že bibličtí kreacionisté (což je mj. také tento web) nikdy nepřijímali a nepřijímají…” Ano, a prave proto predstavuji hrozbu. Nikdy jsem nikde neuvedl, ze by se pod ni cela spolecnost zhroutila (takze moc nerozumim tomu, proc bych mel zrovna tohle popisovat), ale ze popirani vedeckeho poznani hrozbu predstavuje je dle me nesporne. Navic v tomto pripade nejde jen o postoj typu “odmitam naockovat sve dite, protoze…” ale o jeden z projevu neceho mnohem “sirsiho” – totiz nabozenskeho extremismu, ktery se projevuje i v… Číst vice »

jhk - vlasta
jhk - vlasta

Znovu jsem se dnes pustil do čtení jedné knihy o tom, co je DNA, jak se množí, z čeho se skládá a co se podílí na jejím udržování a množení potažmo předávání do “dalšího pokolení”. Vychází mi z toho pouze jedna věc. Pokud naše tělo – potažmo pokud my jsme složeni z těchto “částí” – kam se poděla vlastní mysl? Kde se nachází? Všechno jsou to pouze zákonité “mechanické” procesy. Nemohou probíhat jinak – při dělení, či vzniku něčeho “nového” to bude pouze tak, jak to bude – někdy do… Číst vice »

jhk - vlasta
jhk - vlasta

Milý Vlasto, to je jen nedorozumnění. Vaše zkušenost je jedna věc, druhá pak je současný, obecný stav. Troufám si tvrdit, že když se dnes zeptáte 100 lidí, zda okolní svět ve vší své rozmanitosti a nádheře byl stvořen nebo se sám z ničeho postupně vyyvinul, nebude pro stvoření ani 25 z nich, a to je hodně optimistický pohled. Většina tedy bude říkat, že jsou přesvědčeni o evoluci a pokud by měli přijmout stvoření, potřebovali by k tomu víru. A takto byl také onen výrok: „nauka o stvoření je víra“ posazen,… Číst vice »

Jiří Zelinka
Jiří Zelinka

George
Operujete pořád dokola jen s tím, co se vám hodí. Zapamatujte si pokud možno napořád, že bibličtí kreacionisté (což je mj. také tento web) nikdy nepřijímali a nepřijímají vámi dokola omílané “moudro”, že mnozí kreacionisté (dokonce i mladozemští), přijímají v nějaké formě darvinovskou evoluci. A pokud ano, nejsou bibličtí.

To vaše nebezpečí jen nehorázně tendenčně nafukujete – máte-li ale skutečně konkrétně popsat, jak by se celá společnost pod touto hrozbou zhroutila, uvádíte jen prázdné tlachy. Ostatně, jako vždy.

George
George

Jiří Zelinka: ano, ja osobne spatruji nejvetsi hrozbu mladozemskeho kreacionismu v zatvrzelem popirani vedeckych poznatku a to i takovych, ktere nemaji problem akceptovat dokonce i jini kreacioniste. Ukazkovym prikladem muze byt skutecnost, ze rada kreacionistu nema s vysokym starim Zeme zadny problem. A ja sam jsem byl treba v roce 2008 narcen z “elementarni neznalosti kreacionismu”, nebot “zamenuji biblicky kreacionismus s vedeckym kreacionismem”, pricemz pry plati, ze: Vědecký kreacionismus vznik nových druhů, a to i na úrovni vyších taxonů, uznává. Nevím, kde na ty hlody chodíš. Pojmy jako adaptivní radiace,… Číst vice »

Jiří Zelinka
Jiří Zelinka

George
Mozna jsem z toho jen uplne nepochopil, co presne je vlastne predmetem te „primarni“ („nejvetsi“) kritiky.

Nepochopil? Tak já vám tedy pomůžu, i když vím, že je to zase jen vaše hra: původně jste psal o jakémsi společenském „nebezpečí mladozemského kreacionismu“ a v tomto článku (navíc tučným písmem) je zvnesena otázka “Proč a čím je kreacionismus reálnou hrozbou“, přičemž autor sám uvádí, že tyto důvody se z vašeho článku nedověděl. Jedna věc je něco konstatovat, druhá pak to něčím podložit, zdůvodnit.

George
George

Jiří Zelinka: Normální by bylo, že když už se pisálek ozve, tak se vyjádří k věci, která je v článku předmětem kritiky.

Mozna jsem z toho jen uplne nepochopil, co presne je vlastne predmetem te “primarni” (“nejvetsi”) kritiky.
To, ze nekdo povazuje zaryte popirani vedeckych poznatku za hrozbu…?

George
George

Naopak, druhý je věcným doplněním toho prvního, a to právě díky slůvku MLČKY. To sluvko “mlcky” je ovsem jen pouhym predpokladem autora, ktery neni vubec nicim podlozen. Realita je, ze Crick sam svou myslenku normalne zverejnil (a asi nezacneme tvrdit, ze Crick byl kreacionista – nebo v to mimimalne doufam) a ve skolach se o ni normalne uci dokonce jeste i ted. Neexistuje totiz zadny duvod, proc by se k podobnym vecem nekdo mel hlasit mlcky, tedy pokud si odmyslime ruzne konspiracni teorie lidi, kteri vubec netusi jak to ve… Číst vice »

Jiří Zelinka
Jiří Zelinka

“pisálkova potrefená reakce”

Normální by bylo, že když už se pisálek ozve, tak se vyjádří k věci, která je v článku předmětem kritiky. Na místo toho však (jako obvykle) jen rozmělňuje řečené překroucenými banalitami a potvrzuje tak správnost označení za “pisálka”.

Ostatně, také mě jeho reakce nepřekvapuje.

admin

George Ááá, první potrefený pisálek se hlásí… 😀 Ale dobře, dá se to pochopit. Kritika není příjemná nikomu. Takže k věci. Snažíte se tu uměle postavit proti sobě dva výroky, které proti sobě vůbec nestojí. Buď jste jejich význam nepochopil, nebo ho nechtěl pochopit. První výrok, že “(proces) evoluce nepřipouští působení inteligence“, je zjevná a oficiální informace. Natolik jasná a všeobecně známá, že není třeba se o ní dál rozepisovat. Druhý výrok, že “evolucionisté, kteří se přiklonili k panspermii, mlčky přiznávají za původem života vysokou inteligenci“, ovšem vůbec nestojí proti… Číst vice »

George
George

Neříkáme, že „ve vědě je zakázané působení inteligence„, ale že evoluce nepřipouští působení inteligence… VS. Evolucionisté, kteří se přiklonili k řízené panspermii, ve skutečnosti mlčky přiznávají, že za původem života stojí vysoká inteligence. Pokud napred reknu, ze evoluce nepripousti pusobeni inteligence a pak najednu zacnu rozebirat veskrze “evolucionistickou” hypotezu, ktera pusobeni inteligence jednoznacne pripousti, tak sam sebe vcelku pekne usvedcuji z toho, ze si proste a krasne vymyslim. A to prechazim, ze si autor vymysli i v jinem ohledu, protoze s touhle argumentaci jsem se bezne setkaval treba i kdyz… Číst vice »

admin

RE: – jhk-vlasta – ad.1 – no a to si právě myslím, že není pravda. Naopak. Poznal jsem že to je stvořené ještě dříve, než přišla víra Milý Vlasto, to je jen nedorozumnění. Vaše zkušenost je jedna věc, druhá pak je současný, obecný stav. Troufám si tvrdit, že když se dnes zeptáte 100 lidí, zda okolní svět ve vší své rozmanitosti a nádheře byl stvořen nebo se sám z ničeho postupně vyyvinul, nebude pro stvoření ani 25 z nich, a to je hodně optimistický pohled. Většina tedy bude říkat, že… Číst vice »

jhk - vlasta
jhk - vlasta

RE: – Admin. Jen pro upřesnění, ten výrok říká, že mluvit o všem kolem nás (včetně života) jako o stvoření vyžaduje víru – protože podle některých to vše není žádné stvoření, ale pouhý produkt přirozené nahodilosti. – ad.1 – no a to si právě myslím, že není pravda. Naopak. Poznal jsem že to je stvořené ještě dříve, než přišla víra, že to někdo stvořil. První bylo tedy poznání toho, že to musel někdo stvořit a pak přišla víra, že to je právě jeden jediný Bůh. – ad. 2 – vzhledem… Číst vice »

admin

jhk-vlasta
Že nauka o stvoření je víra: úplně s prvním výrokem nesouhlasím

Jen pro upřesnění, ten výrok říká, že mluvit o všem kolem nás (včetně života) jako o stvoření vyžaduje víru – protože podle některých to vše není žádné stvoření, ale pouhý produkt přirozené nahodilosti. Ne pro každého je stvoření faktem, jak víme, ať už by měl být stvořitelem kdokoliv – vidíme, že se klidně přijímá mimozemšťan, a docela bych věřil, že i ten “Děda Mráz” by zabodoval, kdyby na to přišlo 🙂

jhk - vlasta
jhk - vlasta

Že nauka o stvoření je víra a evoluce je věda, už asi slyšel každý. První polovinu věty potvrzují i sami kreacionisté – stvoření je skutečně věcí víry – úplně s prvním výrokem nesouhlasím. Stvoření není víra. Stvoření je fakt. Vírou je pouze to, že díky tomu přijímám Boží existenci. To je víra. To, že přijímám existenci, která sice není vidět, ale která se právě oním Stvořením – jasně a prokazatelně a dostatečně – projevila/prokázala (však o tom jasně a srozumitelně mluví apoštol Pavel). Takže je to půl na půl. Stvoření… Číst vice »

Jiří Zelinka
Jiří Zelinka
 • „Evolucionisté, kteří se přiklonili k řízené panspermii, ve skutečnosti mlčky přiznávají, že za původem života stojí vysoká inteligence”

A jsme u toho. Pokud vím, je takových hodně, kteří o této možnosti básní. Kam se najednou poděla jejich oduševnělá a zuřivá argumentace proti inteligentnímu Bohu nebo i jen designu?

Dávají tím jasný signál, že jsou ochotni uvěřit třeba Dědovi Mrázovi, kdyby na to přišlo. Vůbec jim nevadí inteligentní tvůrce, jsou jen zaujatí proti Bohu. Což pro nás ale není žádným překvapením, o této hře na schovávanou přece dobře víme 🙂

jhk - vlasta
jhk - vlasta

Kreacionismus ale rozhodně nechce vyučovat nějakou svojí víru. Kreacionismus je o tom, aby člověk zapřemýšlel – a měl to co nejvíce podložené – o tom, že to, co v přírodě vidíme, tu není právě náhodou a rozhodně to nevzniklo evolucí skrze nedostatečně doložené miliony let.

jhk - vlasta
jhk - vlasta

Pauli – Příplatová – známí lidé. Na cokoli v přírodě pohlédneme – na cokoli – tak se řídí určitými zákonitostmi. Strom roste ze semene, zvíře roste z buňky, rostlina také ze semene, houba z podhoubí, ryba z oplodněného vajíčka, kámen roste díky nějaké zákonitosti, která je skrytá v krystalické mřížce, pěna “roste” také díky nějakým přírodním zákonitostem – a jak je v Bibli psáno – nic se neděje náhodou. Evolucionisté nemají ani trochu studu, aby se odvolali na náhodu, na neživé přírodní síly, na cokoli – jen aby nemuseli zapřemýšlet,… Číst vice »

Joel
Joel

“Evolucionisté, kteří se přiklonili k řízené panspermii, ve skutečnosti mlčky přiznávají, že za původem života stojí vysoká inteligence. Jen s tím rozdílem, že jejich návrhář není Bůh Bible, ale mimozemšťan.”

Teorie panspermie pak torpéduje evoluci, tedy že z neživého vzniklo živé. Bůh stvořil i zemi i vše živé. Mimozemšťan stvořil jen nás a pak nejsme z neziveho.

Jiří Zelinka
Jiří Zelinka

🙂 To je typické. Ze strany bezbožníků, ať už popletených čímkoli (dnes je moderní mít vymytý mozek evoluční báchorkou) je to po celá tisíciletí stále stejný scénář. Hrozit nebo zesměšňovat. Čeští pisálkové aby nebyli pozadu 😀