aliens

NASA křísí SETI

Jakob HaverVesmír, astronomie Napsat komentář

David F. Coppedge

Z Creation-Evolution Headlines přeložil Václav Dostál, editace Jakob Haver – 05/2018

Od 50. let minulého století SETI nezaznamenala vůbec žádný úspěch [SETI je nevládní organizace, zabývající se hledáním mimozemských civilizací]. V r. 1993 přišla o vládní dotace a až do dnešní doby zůstává stále bez úspěchu. Proč na to vláda znovu vyhazuje peníze daňových poplatníků?

seti

SETI

Astrobiologie, tedy hledání jakéhokoliv mimozemského života, nikdy žádný důkaz nenašla, dokonce ani s vládním financováním od r. 1996. Tím menší úspěšnost má její nevlastní dítě SETI, se všemi svými žádostmi v rámci filmů Star Trek, přestože měla k vyhledávání delší období (SETI totiž pomocí traileru v 50 velkých kinech po celých USA před uvedením nového dílu Star Trek vyzývala veřejnost k zakoupení reklamního prostoru/času na svůj projekt – pozn. edit.). Tyto výzvy k finanční podpoře používaly obvykle dva argumenty: 1) hledání je těžké, 2) úspěch by měl pro lidstvo tak absolutně, fantasticky důležitý význam, že to určitě stojí za vyzkoušení. Tytéž argumenty ovšem mohou být použity i pro pátrání po andělech. Andělé mají aspoň nějaké stopy historického záznamu, ve smyslu svědectví očitých svědků. Takže proč vláda financuje SETI a ne výzkum andělů? Je to snad proto, že anděly nelze podrobit laboratorním testům? Dobrá, a mimozemšťany snad ano? Nadšenci SETI se kdysi mohli s touto otázkou vypořádat tvrzením, že mimozemšťané museli nějaký druh fyzikálních důkazů zanechat. Jenže jak ubíhal rok za rokem a fyzikální důkazy stále žádné (ať už radiové zprávy, mimozemské předměty či nepřímé technické ukazatele), musejí se nyní nadšenci SETI uchylovat ke stále bizarnějším vysvětlením tohoto ticha. Některé z jejich výmluv hraničí až s mystikou, jako např. představa, že mimozemšťané jsou ve skutečnosti tady, ale Zemi udržují v karanténě, aby naše nákaza ekologickou nezodpovědnosti nezamořila neposkvrněné civilizace na jiných planetách.

Takže proč chce NASA znovu vyhazovat peníze do neúspěšného projektu? Možná je to proto, že SETI se nově odvolává na třetí argument: 3) technologie umožňuje rychlejší a snazší pátrání. Jill Tarter říká: „Nyní máme takovou technologii, že můžeme vyhledávat vzdálenější a slabší signály způsobem, o který jsme se dříve nemohli ani pokusit.“ Rychlejší způsoby jak se dívat na prázdnou obrazovku však podnětné zrovna nejsou. SETI, v propagandě bohatá, ale na důkazy chudá, obhajuje používání fantazie k tomu, aby mohla od vlády mámit peníze. Argumentují tím, že od té doby, co jsme se vyvinuli a jsme inteligentní, musíme být příkladem pro mnoho dalších pokročilých bytostí ve vesmíru. V naléhavých prosbách tohoto typu byl mistrem Carl Sagan. To samozřejmě předpokládá naturalistický původ života a darwinovskou evoluci.

[Poznámka VD: Obhájci SETI při své propagaci zamlčují evolucionistické tvrzení o stáří kosmických objektů: Čím je objekt od nás vzdálenější, tím je také mladší. Takže nějaká planeta vzdálená více než 4,5 miliard světelných let (což je číselně rovno údajnému věku Země) se ještě nevytvořila, natož aby na ní existoval inteligentní život. Hledání civilizací příliš daleko se proto nyní mění na hledání života blízko Země.]

„Kongres chce na pátrání po mimozemšťanech utratit 10 milionů dolarů a Texas děkuje“ (Live Science). Tento článek od Jeanny Brynnerové byl uveden v televizi Fox News pod titulkem „Mimozemšťané šokují: Kongres chce utrácet miliony na hledání ET.“ Článek reviduje historii financování od r. 1992, kdy senátor Richard Bryan zastavil návrh radioteleskopů k vyhledávání mimozemšťanů a SEII se pro následujících 25 let stala pojmem „společensky nepřijatelným“. Zdá se, že autorizační účet (nikoli účet rozpočtových prostředků) je oblíbeným projektem (republikánského – pozn. edit.) poslance Lamara Smithe v Texasu.

  • Nyní Sněmovna reprezentantů USA navrhla účet, který představuje 10 milionů dolarů pro financování NASA následujících dvou let „k hledání technických známek ve vesmíru, jako je např. šíření radiových signálů, aby naplnili cíl NASA pátrat po původu života, jeho vývoji, šíření a budoucnosti“. Takové technické známky by přicházely ve formě radiových vln, neklamně prozrazující rysy toho, že jsou produkovány technologiemi televizního nebo radiového typu. Inteligentní civilizace může také vysílat tyto signály záměrně, aby mohla komunikovat s jinými civilizacemi, jako je ta naše.

Zbývá nezodpovězená otázka: proč právě teď? Pokouší se poslanec Smith a jeho obhájci SETI dosáhnout toho dříve, než nový ředitel NASA (a člen Sněmovny reprezentantů – pozn. edit.) Jim Bridenstine, jmenovaný prezidentem Trumpem, rychle upevní svou pozici? Obávají se snad, že pod republikánskou administrativou, která pracuje tvrdě na snižování federálních výdajů, bude později mnohem obtížnější získat více peněz a tak to chtějí spláchnout společně s nedávno zavedenými fondy Omnibus? (tzv. Omnibus 3 – Komise se tímto nařízením snaží zahrnout do financování různé finanční mechanismy, zejména strategické investiční fondy, svěřenecké fondy aj. – pozn. edit.) Nevíme. Je ale zvláštní, že obhájci SETI v získání federálních fondů nikdy neuspěli během Obamovy administrativy, která sama sebe vykreslovala jako pro-vědeckou (k tomu viz ale také reakci Johna Stossela). Před Trumpem viděli rozhazovační demokraté jako odpověď na každou otázku a řešení každého problému jen vládní pomoc.

Federální vláda není jedinou cestou jak pomoci těm, kteří si přejí zabývat se pátráním. SETI byla udržována při životě soukromými fondy, a nedávno získala na program “Breakthrough Listen” (Revoluční odposlech“ 100 milionů dolarů od ruského miliardáře Jurije Millera (22. července 2015). Ve skutečnosti tento soukromou cestou financovaný projet právě udělal velký krok kupředu, jak říká Space.com, takže načasování prohlášení NASA se jeví jako poněkud záhadné. Zdá se, že se nikdo neptá, proč obhájci SETI musí na svého koníčka tahat peníze z kapes daňových poplatníků. V americké historii bylo mnoho velkých institucí financováno bohatými mecenáši, jako byli Andrew Carnegie, Henry Ford a John D. Rockefeller. Možná i sám prezident Trump mohl tehdejší prezidentce Ústavu SETI Jill Tarterové něco dát z vlastní kapsy, aby jí udělal radost. Ona ráda cituje Phillipa Morrisona, který řekl: „Pravděpodobnost úspěchu je těžké odhadnout, ale když nebudeme hledat vůbec, šance na úspěch je nulová“. Vyzkoušejte tuto úvahu při pátrání po andělech.

„NASA přiděluje granty na výzkum života ve vesmíru“ (titulek v časopisu Astrobiology). Astrobiologové skáčou radostí ze tří nových projektů, financovaných daňovými poplatníky. Do tří astrobiologických projektů, které se vyhýbají slovu na „S“ – SETI, půjde nějakých 8 milionů dolarů, ale téměř jistě jsou odsouzeny k neúspěchu, aniž by poskytly nějaké hmatatelné důkazy života ve vesmíru.

Vývoj nanostrojů v geosférách a mikrobiálních předcích (ENIGMA). Rutgers University, New Brunswick, New Jersey:

  • Na základě pozorování prebiotických molekul a enzymů, které jsou dědičné a jsou společné napříč mnoha druhy mikrobů, bude tým ENIGMA, vedený profesorem Paulem Falkowskim zkoumat, jak se proteiny vyvinuly tak, že se staly katalyzátory života na Zemi (název ENIGMA v překladu znamená záhada, tajemství, hlavolam – pozn. edit.)

To je určitě záhada pro daňové poplatníky. Jak bude Falkowski spojovat molekuly s mikroby, když už ti první mikrobi budou nesmírně složitější než molekuly? Aby byl pokus názornější, mohl by možná 3 miliardy let třepat molekulami ve zkumavce, aby zjistil, zda díky náhodě získá protein nebo enzym (viz animaci The Amoeba’s Journey).

The Astrobiology Center for Isotopologue Research (ACIR, Astrobiologické centrum pro výzkum izotopologů). Pennsylvania State University, University Park:

  • ACIR, vedené profesorkou Kate Freemanovou, se při použití špičkových pozorovacích a výpočetních nástrojů zaměří na to, jak vlastnosti prvků uvnitř molekul odhalují původ a historii organických sloučenin, ze sloučenin, které pochází z planetárního prostředí s těmi, které byly odvozeny z metabolických systémů.

Špičkové pozorovací a výpočetní nástroje jsou inteligentně navržené. Připustí Freemanová také jako příčinu funkční složitosti „metabolických systémů“ Inteligentní design (ID)?

Laboratoř NASA Jet Propulsion (JPL). Pasadena, Kalifornia:

  • V JPL povede Dr. Rosaly Lopesová výzkum, zaměřený na Saturnův největší měsíc Titan s cílem zjistit, jaké může na měsíci existovat životaschopné prostředí a jaké bychom při použití dat z mise Cassini-Huygens očekávali případné známky života. Tato data pokrývají široké pásmo měsíce, od jeho povrchu vzhůru skrze jeho hustou atmosféru.

Jak může někdo nazvat měsíc s jeho teplotou –170°C jako obyvatelný, ať už v jakémkoliv slova smyslu? Neznáme na Zemi ani na kterémkoliv jiném vesmírném tělese žádnou analogii, která při této teplotě podporuje život. Lopesová je expertka na sopky, ne na mrazírenství. Astrobiologové dokonce vědí, že existuje úzké teplotní rozmezí, které může podpořit život. Obvykle se berou v úvahu teploty, při nichž mohou vzájemně reagovat molekuly založené na uhlíku a kde voda může existovat jako kapalina. Titan je příliš chladný. Cassini tam žádný život nenašel. Našel jen jezera se směsí kapalných uhlovodíků a písečné duny.

Víte, co je tu velkou ironií? Všechny projekty jsou založeny na předpokladu materialistického darwinismu. Darwinova parta nenávidí a pohrdá ID (Inteligentním návrhem či plánem), ale v praxi se na něj dívá! Ve svých vlastních myslích používají inteligentní design každý den. Navrhují projekty. Navrhují přístroje ke zkoumání. Stanovují výzkumné cíle. Rozvíjí kritéria úspěšnosti. Jsou si jistí, že dokáží rozlišit inteligentní signály od neinteligentních fyzikálních procesů. Používají to, co nenávidí a nikdy nepoužívají to, v co věří (v náhodu). Tak si to představte. Pokud bychom je totiž mohli přinutit používat to, v co věří, místo toho, co nenávidí, mohla by se tím odkrýt jejich vlastní, rozporuplná pošetilost.

Je politováníhodné, že Dr. Rosaly Lopesová byla pověřena tímto marným hledáním větrných mlýnů. Kvalifikovaná vulkanoložka a velice hezká paní si zaslouží projekty s lepšími šancemi na úspěch. Jestliže považuje pochlebování svých materialistických kolegů za úspěch, bude v tom určitě úspěšná, i když Titan zůstane naprosto a beznadějně sterilní.

Položme si jednoduchou otázku ohledně výše financování. Při neznalosti konkrétního rozdělení dotace předpokládejme, že Dr. Lopesová získá na tyto tři projekty méně než 1/3 peněz, tedy jen 2 miliony dolarů k útratě během příštích pěti let. Nemusí stavět kosmickou loď. Nemusí sestavovat nový počítač. Nemusí navrhovat speciální nástroje. V rámci své pozice na JPL má stůl, telefon a počítač a téměř vše, co potřebuje. Veškerá data z Cassini jsou dostupná, pro kteréhokoliv vědce snadno vyhledatelná (a mnoho z nich je veřejných). Pravděpodobně může pracovat doma. Kdybych za 14 let, co jsem byl v JPL vydělal jen polovinu z toho, to bych byl bohatý! Měl bych téměř tři miliony dolarů! Předpokládám, že si mohla najmout nějaké kancelářské myši nebo absolventy, aby jí pomohli, ale měli bychom se ptát, proč má být utraceno tolik peněz pro někoho, kdo bude sedět u stolu a představovat si „jaké prostředí pro život může existovat“ na zmrzlém měsíci bez jediné známky života. Víte, co se říká o práci pro vládu. Raději bych viděl Dr. Lopesovou uplatňovat své znalosti tak, aby zde na Zemi pomáhala lidem porozumět sopkám, které mohou pohřbít jejich domy nebo je zabít (viz článek New Scientist).

[Poznámka VD: Místo investic do pochybeného hledání mimozemšťanů by bylo vhodné více financovat humanitární organizace, které by zajišťovaly více projektů určených k rozvoji ekonomiky v zaostávajících zemích. Možná, že někde „tam“ existují inteligentní bytosti, ale zde na Zemi existují určitě a to velmi mnohokrát blíž!]

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments