Enzym

admin

(řec. en = v; zyme = kvas) – Enzym je protein, neboli jednoduchá či složená bílkovina s katalytickou aktivitou. Enzymy určují povahu i rychlost chemických reakcí a řídí většinu biochemických procesů v těle všech živých organismů včetně člověka.