students

Studentům do kapsy

Pavel AkrmanOstatní, různé 1 Komentář

Když úkol zní: napsat referát na téma Stvoření vs. Evoluce…

Pavel Akrman

Ke konci školního roku se na nás častěji obracejí studenti, kteří se rozhodli zpracovat referát na téma „stvoření vs. evoluce“, a žádají nás o radu a naše postřehy. Ano, tento web je určitě dobré místo pro získání širokého spektra informací na dané téma. Autory většiny publikovaných článků jsou akademicky vzdělaní odborníci s bohatými zkušenostmi, nezřídka na světové úrovni. Zde tedy uvádím alespoň základní přehled toho, na co je určitě dobré pamatovat.

Obecná doporučení

Pokud vám bylo přiděleno konkrétní téma, nezapomeňte se držet daného rámce. Například, pokud jsou vaším určeným tématem „antibiotika“, pak je dobré vysvětlit rezistenci na antibiotika a proč to vůbec není příklad evoluce od bakterie až po člověka, protože se přitom nikdy nevytvářejí žádné nové (genetické) informace. V takovémto příspěvku by naopak nebylo vhodné diskutovat o náboženství vs. věda nebo o stáří Země. Nebo ve zprávě o horninových útvarech je určitě vhodné diskutovat o důkazech katastrofického utváření hornin, ale už ne o evolučním základu nacismu.

Pokud vám nebylo přiděleno konkrétní téma, mějte na paměti následující. Protože problém „Stvoření vs. Evoluce“ zasahuje do celé řady oblastí, je tudíž moc široký na to, aby se mohl náležitě řešit v jednom dokumentu. Proto doporučuji raději vybrat jen jednu oblast, kterou více přiblížíte – zejména tu, která se jeví jako zajímavá právě vám.

Neříkejte, že „evoluce je jen teorie“. I když tím pravděpodobně máte na mysli že „evoluce není prokázána“, je problém nazývat evoluci „teorií“ v tom, že vědci používají toto slovo odlišně než laici. „Teorie“ ve vědě znamená dobře zdůvodněné vysvětlení údajů. Evoluční domněnka by tedy neměla být vůbec nazývána „teorií“, protože ve spojení s teorií relativity, Newtonovou teorií gravitace, Debye-Hückelovou teorií pro roztoky elektrolytů atd. se jí tím dává neoprávněná věrohodnost. Všechny jmenované teorie mají silnou experimentální podporu (i když Newtonova teorie byla poté Einsteinovou rozšířena). Naproti tomu evoluce života z jednoho základního typu organismu (nebo dokonce z neživé hmoty) na jiný typ nemá nejmenší podporu, a to jak v rovině experimentální, tak i pokud jde o pozorování. Je proto dobré pojem „teorie“ v souvislosti s evolucí raději nepoužívat.

„Evoluční domněnka by neměla být nazývána „teorií“, protože ve spojení s teorií relativity, Newtonovou teorií gravitace, Debye-Hückelovou teorií pro roztoky elektrolytů atd. se jí tím dává neoprávněná věrohodnost.”

Také lze očekávat, že dostanete za úkol psát o tom, co jste se během výuky naučili. Vaše znalosti probírané látky se také ověřují u zkoušek. Mějte prosím na paměti, že toto není vhodná chvíle ke „kázání“. Například pokud otázka zní „jak stará je Země?“, pak (správná!) odpověď ~ 6000 let bude téměř jistě označena jako špatná, protože škola říká ~ 4,5 miliardy let. Abyste nemuseli lhát, doporučuji uvést vaši odpověď předponou: „Většina vědců věří, že…“ nebo „Obecný konsenzus mezi geochronology je…“. Pamatujte, že zkouška není testem vaší osobní víry. Spíše jde o test toho, jak dobře jste se naučili a porozuměli školní látce tak, jak byla vyučována.

Zkuste předvídat možné „zpětné smeče“. Např. pokud řeknete: „Neexistují žádné přechodové formy“, pak vám to může váš učitel vrátit otázkou: „Copak vy jste neslyšel o Archeopteryxu a Lucy?“ I když nejsou tyto příklady při hlubším pohledu ani trochu věrohodné, přesto je lepší říci: „Ačkoli Darwin předpovídal, že se časem ve fosilním záznamu nalezne množství přechodových fosilií, přesto máme i po více než 150 letech jen několik příkladů, a to ještě sporných.“ Nebo pokud řeknete: „Neexistují žádné prospěšné mutace“, může váš učitel jako příklady uvést – jakkoli nevhodně – srpkovitou anémii nebo brouky bez křídel.

Srpkovitá anémie není důkazem evoluce

Je tedy lepší říci: „Byly pozorovány mutace, které ničí, odstraňují nebo poškozují genetickou informaci nebo jsou neutrální, ale nikdy nebylo pozorováno, že by byly přidány takové informace, které jsou nutné pro evoluci od mikroba po člověka. To platí i o tzv. „prospěšných“ mutacích, jako jsou např. jeskynní ryby se zakrnělýma očima nebo nelétaví brouci na větrných ostrovech, kde tyto změny představují stále jen ztrátu zraku nebo ztrátu letu. Evoluce od prvoka po člověka však vyžaduje nepředstavitelné množství takových mutací, které by navyšovaly (velmi sofistikované) informace v DNA, takže by se dnes takové mutace měly běžně nalézat – a přesto je problém najít vůbec nějakou.

Věřím, že tento krátký přehled vám poslouží v dobré věci – a také nikdy nevíte, kdo další vaše odpovědi uslyší a vzbudí u něho zájem. Přeji všem krásné a požehnané léto!

Další doporučené čtení podle témat:

 1. Bible, křesťanství, náboženství
 2. Celosvětová Potopa
 3. Darwinovy omyly
 4. Důsledky evoluční ideologie
 5. Evoluce organizmů
 6. Fakta pro stvoření
 7. Genetika-teorie informace
 8. Knihy a brožury
 9. Matematické pravděpodobnosti
 10. Ostatní, různé
 11. Původ člověka
 12. Stáří Země a vesmíru
 13. Úvahy o kreacionismu, stvoření ad.
 14. Vesmír, astronomie
 15. Vznik života – chemická evoluce

 

Subscribe
Upozornit na
1 Komentář
Inline Feedbacks
View all comments
Václav Dostál

Věta: „Ke konci školního roku se na nás častěji obracejí studenti, kteří se rozhodli zpracovat referát na téma „stvoření vs. evoluce“, a žádají nás o radu a naše postřehy“ svědčí o existenci studentů, kterým nestačí oficiální vysvětlení ve škole a v učebnicích. Hledají alternativní řešení a asi bez ohledu na svůj vlastní přístup. To je nadějné! Pro tyto studenty bych silně zdůraznil: „Pamatujte, že zkouška není testem vaší osobní víry. Spíše jde o test toho, jak dobře jste se naučili a porozuměli školní látce tak, jak byla vyučována.“ K tomu… Číst vice »