australopithecus

Další důkazy, že Australopithecus byl vymřelou opicí

pavelkabrtEvoluce organizmů Napsat komentář

Michael J. Oard

(Z creation.com přeložil M. T., editace Pavel Kábrt – 06/2015. Translated with permission from Creation.com – přeloženo s povolením od Creation.com.

10208-Dal353237_d367kazy__382e_Australopithecus_je_jen_vym345el253_lidoopAustralopithecus je od 20. let 20. století propagován jako klíčový chybějící spojovací článek mezi člověkem a opicemi, a to i navzdory velkému množství dat ukazujících, že Australopithecus je specifickým vymřelým druhem opice.1,2 Britský anatom Sir Solly Zuckerman zjistil, že velmi málo vědců chce slyšet, že Australopithecus nebyl chybějícím spojovacím článkem. Přestože bylo do schématu údajné lidské evoluce přidáno několik nových ´druhů´, je do něj stále dosazován i Australopithecus.3

Důkazy, že Australopithecus byla opice, se hromadí

Přibývají další a další důkazy toho, že Australopithecus není ničím jiným než vymřelou opicí. Tvrdilo se, že A. afarensis (druh, ke kterému patří slavný fosilní exemplář Lucy) chodil vzpřímeně, existují však morfologické důkazy toho, že Lucy se pohybovala typem chůze „po kolenou” (knuckle-walker), jako dnešní opice.4,5 Lucy měla také opičí mozek, čelisti, končetiny i vnitřní ucho.6 Nedávná analýza zubů A. bahrelghazali odhalila, že se tento „druh“ živil hlavně trávami a ostřicemi, tedy typem kvetoucích rostlin,7 což připomíná spíše jídelníček zvířat, a nikoli stravu na cestě ke stravě lidské. Našly se i další důkazy toho, že A. afarensis je stejně jako Ardipithecus ramidus opicí.8

Lucy šplhala po stromech

Představa, že Lucy chodila vzpřímeně a byla na cestě k tomu stát se člověkem, utrpěla ještě jednu trhlinu. Nedávno byla objevena lopatka dalšího A. afarensis, a z této lopatky podobné lopatkám opic vyplynulo, že Lucy šplhala po stromech.9 I když nález pochází z mladého jedince, lze přesto aplikovat jeho závěry i na jedince dospělé. Někteří tvrdí, že se lopatka podobá lopatkám opic, protože Lucy byla malého vzrůstu, z nového nálezu však plyne, že je tomu tak proto, že Lucy opravdu žila na stromech.10

Přiměl tento nález paleoantropology, aby přehodnotili status Lucy a vyřadili ji z´rodokmenu člověka´? Odpověď zní ne. Prostě prohlásili, že Lucy chodila jak vzpřímeně tak zároveň žila na stromech či že schopnost šplhat po stromech je evolučním ´pozůstatkem´, který ještě chvíli přetrvával, zatímco se u Lucy ´vyvíjela´ schopnost chůze po zemi.11 V doprovodném článku hodnotícím celý výzkum se v Science na závěr píše:

„Existují morfologické důkazy toho, že Lucy se pohybovala typem chůze „po kolenou” (knuckle-walker), jako dnešní opice.”

„Ramenní kosti mladého australopitheka se podobají kostem dnes žijících opic, což svědčí o tom, že šplhání po stromech bylo stále pro tyto dvounohé rané předky člověka důležité.“12

Takže to vypadá, že Australopithecus, zejména A. afarensis, zůstane chybějícím spojovacím článkem navzdory svým převažujícím opičím znakům včetně schopnosti chůze po čtyřech a šplhání po stromech. Jinak by evolucionistům zůstalo v jejich paradigmatu obrovské intelektuální vakuum, a jak jsem si jist, to by bylo pro ně velmi nepříjemné. Zdá se, že slova Sira Sollyho Zuckermana stále platí:

„Témata chybějícího spojovacího článku a příbuznosti člověka se zvířaty jsou stále natolik vábivá, že asi bude vždy těžké vypudit ze srovnávacího studia primátů, žijících i fosilních, onen druh mýtů, které je neozbrojené oko schopno vykouzlit na základě představ, ve kterých přání je otcem myšlenky.“13

Podobné články v angličtině

Odkazy a poznámky

 1. Zuckerman, S., Beyond the Ivory Tower: The Frontiers of Public and Private Science, Taplinger Publishing Company, New York, 1970.
 2. Oxnard, C.E., Uniqueness and Diversity in Human Evolution: Morphometric Studies of Australopithecines, University of Chicago Press, Chicago, IL, 1975.
 3. Catt, J.A. and Maslin, M.A., The prehistoric human time scale; in: Gradstein, F.M., Ogg, J.G., Schmitz, M. and Ogg, G. (Eds.), The Geological Time Scale 2012, Elsevier, New York, pp. 1011–1032, 2012.
 4. Richmond, B.G. and Strait, D.S., Evidence that humans evolved from a knuckle-walking ancestor, Nature 404:382–385, 2000; doi:10.1038/35006045.
 5. Oard, M.J., Did Lucy walk upright?, J. Creation 15(2):9–10, 2002; creation.com/lucy.
 6. Wood, B., A precious little bundle, Nature 443:278–280, 2006.
 7. Bower, B., Early hominid had unusual diet: eating grasses, sedges goes back at least 3 million years, Science News 182(12):14, 2012.
 8. Rak, Y., Ginzburg, A. and Geffen, E., Gorilla-like anatomy on Australopithecus afarensis mandibles suggests Au. afarensis link to robust australopiths, Proceedings of the National Academy of Science 104(16):6568–6572, 2007.
 9. Green, D.J. and Alemseged, Z., Australopithecus afarensis scapular ontogeny, function, and the role of climbing in human evolution, Science 338:514–517, 2012.
 10. Green and Alemseged, ref. 9, p. 515.
 11. Bower, B., Fossil puts Lucy’s kind up a tree: contested analysis of shoulder portrays hominid as a climber, Science News 182(11):16, 2012.
 12. Larson, S., Did australopiths climb trees?, Science 338:478, 2012.
 13. Zuckerman, ref. 1, p. 94.
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments