lyells-agenda

Skrytý cíl Charlese Lyella

Pavel AkrmanDůsledky evoluční ideologie Napsat komentář

… osvobodit vědu „od Mojžíše“

David Catchpoole a Tas Walker

Z creation.com přeložil Pavel Akrman – 05/2024. Translation granted by Creation.com – přeloženo s povolením od Creation.com.

image

Podcast

Zvuková verze tohoto článku

 

principles-geologyTitulní strana knihy Charlese Lyella Principles of Geology (1830).

Geolog a právník 19. století Charles Lyell (1797–1875) je proslulý popularizací myšlenky, že světová geologie odráží velké stáří Země (tj mnohem starší než biblický 6000letý časový rámec historie), čímž vydláždil cestu evolučním myšlenkám Charlese Darwina a dodal jim na přitažlivosti.

Ale díval se Charles Lyell na horniny opravdu z vědecky objektivního pohledu?

Ve své soukromé korespondenci Lyell přiznává silně anti-biblickou („anti-mojžíšovskou“) povahu svých myšlenek. V roce 1829, jen několik měsíců před zveřejněním prvního dílu jeho knihy Principy geologie, Lyell napsal v dopise svému spolupracovníkovi, geologovi Rodericku Murchisonovi, zastánci staré Země:

„Věřím, že můj náčrt postupného vývoje v geologii bude populární. Starý [Rev. John] Fleming je vyděšený a myslí si, že mé anti-mojžíšovské závěry neobstojí a že časem se přinejmenším toto téma stane pro duchovenstvo nezajímavým a trapným, ale nebojím se. Zveřejním to celé, ale pokud možno co nejvíce smířlivým způsobem.“1

lyells-ideasObrázek vpravo: Lyellovy myšlenky o geologii ovlivnily Charlese Darwina, aby uvažoval v rámci milionů let, čímž připravil půdu pro jeho evoluční teorii. (Obrázek z filmu Plavba, která otřásla světem)

Životopisec Charlese Lyella Edward Bailey píše, že v té době „si Lyell mohl po několik dní užívat v Paříži Prévostovu přednášku o diluviu a jeskyních, která dobře logicky vyvrací ten diluviální humbuk.“2

V následujícím roce pak vidíme, že Charles Lyell má jasný program, tj. „osvobodit vědu od Mojžíše“.3 A to také Lyell napsal dne 14. června 1830 v dopise Georgi Poulettovi Scropovi:

„Jsem si jistý, že vy to můžete protlačit do Q.R. [Quarterly Review – Čtvrtletní přezkum], což osvobodí vědu od Mojžíše, protože pokud to bude bráno vážně, [církevní] představitelé jsou na to docela připraveni. Biskup, jak zjistil Buckland (nejspíš [biskup] Sumner), dal Ureovi „pořádnou čočku“ v British Critic and Theological Review. Takže konečně vidí ty škody a skandál, který jim přinesl mojžíšovský systém …. Odtud se vše odvíjí – je to metafyzická otázka, hodná teologů – takže to snad už skončí. Druhy, jak říkáte, začaly a skončily – ale analogie je slabá a vzdálená. Možná je tu analogie, ale říkám jen to, co řekl už Hutton: „nejsou žádné známky počátku, žádné vyhlídky konce“ …. Vše, o co mi jde je to, abyste v jakémkoli daném období minulosti nepřestával bádat, pokud vás bude mást nějaký odkaz na „počátek“, což není nic jiného než „jiný stav přírody“, tedy podle mě. Jistě, nemusíte se mnou souhlasit, ale jen ​​pokud uvedete skutečný důkaz, který já popírám, ne nějakou pravděpodobnost počátku …. Nechtěl jsem se v QR o Mojžíšovi dotýkat morálky, stejně jako byste neměl i vy. Možná bych měl byl citlivější ke Koránu, ale raději se do toho moc neplést.

Pokud nebudeme nikoho dráždit, což se obávám, že bychom mohli (i když jde jen o historii), budou všichni stát za námi. Když nad nimi nebudete chtít zvítězit, ale jen pochválíte liberálnost a upřímnost současného věku, biskupové a osvícení svatí se k nám připojí a pohrdnou starověkými i současnými fyziko-teology. Právě teď je čas udeřit, tak se radujte, že Q.R. je vám jako hříšníkovi otevřen.

PS … Před pěti nebo šesti lety [1824–25] mě napadlo, že pokud by vůbec mohla být mojžíšovská geologie odstavena bez urážky, bylo by v historickém náčrtu, a musíte si osvojit ten můj, abyste vy v tom figuroval pokud možno co nejméně. Nechte je při tom, a poukažte na morálku.“4

„Lyellovy skryté intriky nejen že oklamaly církev, která pak přijala jeho falešné myšlenky, podkopávající evangelium, ale také vyslal geologii špatným směrem na více než sto let.”

Lyell, prohnaný právník par excellence, nebyl zapojen do vědeckého bádání, ale do politické hry, aby tak zajistil přijetí svých uniformitariánských myšlenek církví, přestože věděl, že jasně odporují učení Písma.5 Lyellovy skryté intriky nejen že oklamaly církev, která pak přijala jeho falešné myšlenky, podkopávající evangelium, ale také vyslal geologii špatným směrem na více než sto let, jak to dnes již geologové uznávají:

„Lyell protlačil do geologie také několik bezcenných myšlenek. Přesvědčil geology o tom, že … všechny procesy v minulosti probíhaly v podstatě stejnými rychlostmi jako dnes (tedy těmi, které byly měřeny v pozorovatelné historii). Tento extrémně pomalý postup vedl k mnoha neblahým důsledkům, včetně odmítnutí náhlých nebo katastrofických událostí, přestože pro ně byly zjevné důkazy, a to jen z toho důvodu, že nebyly postupné.“6

Odkazy

  1. Mortenson, T., The Great Turning Point: The Church’s Catastrophic Mistake on Geology—Before Darwin, Master Books, Inc., P.O. Box 726, Green Forest, AR 72638, USA, 2004, pp. 225–226, citace z Brooke, J., “The Natural Theology of the Geologists: Some Theological Strata”, in Jordanova, L. a z Porter, R., Images of the Earth (British Society for the History of Science, Monograph 1, 1979), p. 45.
  2. Bailey, E., British men of science: Charles Lyell, Thomas Nelson and Sons Ltd, London, Great Britain, 1962 p. 75.
  3. Viz odkaz 2, str. 77–78. Bailey adds re Lyell: „V této věci si myslí, že Prévost udělal málo, ale je diluvialistou, což je ve Francii vzácné.“ Diluvium byl termín používaný pro povrchové sedimenty připisované v té době Noemově Potopě, ale později uznané jako vytvořené ledovci během doby ledové.
  4. Mortenson, T., The Great Turning Point: The Church’s Catastrophic Mistake on Geology—Before Darwin, Master Books, Inc., P.O. Box 726, Green Forest, AR 72638, USA, 2004, pp. 226–227, citace z Lyell, Katherine (Lyellova švagrová), Life, Letters and Journals of Sir Charles Lyell, Bart. (London: Murray, 1881), I:p. 268–271.
  5. Lyell nadále propagoval své uniformitariánské názory v přednášce na King’s College v Londýně 4. května 1832, když řekl, že „fyzická část geologického bádání by měla být vedena tak, jako by Písmo neexistovalo.” Přednáška II na King’s College v Londýně 4. května 1832 – citováno v Rudwick, Martin J.S., Charles Lyell Speaks in the Lecture Theatre, The British Journal for the History of Science 9(2):147–155, 1976, DOI:10.1017/S0007087400014734. Takový názor by mohl být rozumný, pokud by Bible nepopsala žádné události související s tvorbou hornin na Zemi. Ale Bible o takových událostech mluví, např. o Tvůrčím týdnu a Potopě. Lyellův přístup je tedy jako pokoušet se sepsat dějiny britského osídlení v Austrálii v roce 1700 pouhým studiem dochovaných budov a dalších pozůstatků artefaktů v okolí Sydney, ale záměrně ignoruje písemná svědectví očitých svědků z té doby. Nebo také jako psát o Ježíšově životě na zemi bez odkazu k evangeliím Matouše, Marka, Lukáše a Jana.
  6. Allmon, W.D. Post Gradualism, Science 262:122–123, October 1, 1993. Warren Allmon, ředitel Paleontologické výzkumné instituce v Ithace, NY, a mimořádný docent věd o Zemi a atmosféře na Cornell University, recenzoval Ager, D., The New Catastrophism: The Importance of the Rare Event in Geological History, Cambridge University Press, New York, 1993.

 

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments