kly

Proč sloni ztrácejí své kly

Pavel AkrmanEvoluce organizmů 1 Komentář

(… a proč to není evoluce!)

David Catchpoole

Z creation.com přeložil Pavel Akrman – 10/2020. Translation granted by Creation.com – přeloženo s povolením od Creation.com.

elephant-losing-tusksSloní kly se zkracují – a dokonce také roste podíl sloní populace, která je úplně bez klů – a toto je všeobecně označováno za „evoluci“ a „darwinismus v akci“.1

Hlasitý ateista Richard Dawkins odkazuje na tento jev ve své knize The Greatest Show on Earth – the evidence for evolution (Největší show pod Sluncem – důkazy evoluce) v kapitole pod názvem „Před našima očima“.2 Rychlost té změny mnohé překvapila. Dawkins v uvedené kapitole zdůrazňuje, že „sám Darwin označil [slony] za jedny z nejpomaleji se rozmnožujících zvířat, s jedním z nejdelších generačních obratů“ a domnívá se, že pokud jde o rychlé zmenšování velikosti klů „bychom neměli očekávat, že to uvidíme během jednoho lidského života.“

„Průměrná velikost klů afrických slonů se za posledních 150 let snížila na polovinu.”

Tato změna je skutečně rychlá a dramatická, kdy průměrná velikost klů afrických slonů se od poloviny 19. století snížila na polovinu. Podobný výsledek byl zaznamenán u populace asijských slonů v Indii. Článek v The Telegraph uvedl:

“Zatímco evoluce obvykle probíhá po tisíce let, tyto změny nastaly během 150 let.”1

O kolik se velikost klů zmenšila, nám říkají statistiky obchodu se slonovinou a záznamy lovců.3 A existuje všeobecná shoda, že kvůli selekčnímu tlaku ze strany lovců, kteří se snaží zásobovat trh se slonovinou, se zmenšila velikost klů a zvýšila populace bez klů. Lovci se samozřejmě zaměřují na slony s velkými kly, ale dnes je už dost těžké najít velké trofeje.

Zdá se, že lov měl podobný dopad i na losy, kteří mají nyní menší paroží, než tomu bylo před několika desítkami let, a stejné je to u divokých ovcí tlustorohých.4,5,6

Ale je tohle skutečně evoluce? Odpověď zní hlasité „Ne!“ Selekční tlak lovců je v podstatě uměle vynucenou verzí „přirozeného výběru“.7 Nehledě k tomu, že ani takováto „umělá“, ani „přirozená“ selekce není v žádném případě „evolucí“, protože může jen upřednostňovat určité geny před ostatními, ale nemůže generovat žádnou novou genetickou informaci.8 Výběr může pouze vyřadit genetickou informaci, která již existuje. Není tedy vůbec nic divného, že jeho účinky lze vidět tak rychle, dokonce i za pouhou jednu generaci.9

„Sloni bez klů jsou ve výhodě, protože je lovci ignorují.”

Všimněme si, že přinejmenším u některých slonů byla ztráta klů přičítána „náhodné genetické mutaci“.10 Evolucionisté hledají mutace, aby poskytli novou „surovinu“, na kterou bude působit přírodní výběr – tedy mechanismus, o kterém tvrdí, že během milionů let proměnil vodní bahno v tlustokožce. To však vyžaduje zvýšení genetické informace, aby se vytvořily nové funkce, zatímco mutace způsobující ztrátu informací pro kly slonů toho rozhodně není příkladem! Nicméně sloni bez klů mají tu výhodu, že je lovci ignorují, a tak přežijí, aby předali své zmutované geny další generaci.11

Přirozený výběr společně s mutacemi není evoluce. nicméně mutace ničící charakteristické rysy jsou naprosto v souladu se světem „v otroctví zkázy“, jak to popisuje Bible (Římanům 8:19–22).

Odkazy a poznámky

 1. Gray, R., Why elephants are not so long in the tusk—Elephants are evolving smaller tusks due to pressure from hunting and poaching for ivory, according to conservation experts, telegraph.co.uk, 20 January 2008.
 2. Dawkins, R., The Greatest Show on Earth—the evidence for evolution, Free Press, New York, USA, 2009. For a rebuttal of Dawkins’ book, see The Greatest Hoax on Earth by Jonathan Sarfati, creation.com/store.
 3. Brooks, A. and Buss, I., Trend in tusk size of the Uganda elephant, Mammalia 26:10–34, 1962.
 4. Coltman, D., and 5 others, Undesirable evolutionary consequences of trophy hunting, Nature 426(6967):655–658, 2003.
 5. Whitfield, J., Sheep horns downsized by hunters’ taste for trophies, Nature 426(6967):595, 2003.
 6. Catchpoole, D., Bighorn horns not so big, Creation 32(4):12–13, 2010; creation.com/bighorn.
 7. Grabianowski, E., How natural selection works: Case studies in natural selection, science.howstuffworks.com, acc. 1 August 2014.
 8. See also: Wieland, C., Muddy waters—clarifying the confusion about natural selection, Creation 23(3):26–29, 2001; creation.com/muddy.
 9. For more on this see creation.com/speedy.
 10. Elephants ‘ditch tusks’ to survive, news.bbc.co.uk, 25 September 1998.
 11. Steenkamp, G., Ferreira, S., and Bester, M., Tusklessness and tusk fractures in free-ranging African savanna elephants (Loxodonta africana), Journal of the South African Veterinary Association 78(2):75–80, 2007.
Subscribe
Upozornit na
1 Komentář
Inline Feedbacks
View all comments
jhk - vlasta

Geny “pro kly” v populaci nejspíše zůstanou – pouze se to možná omezí na pár “přežívajících”. Možná že se pouze jen “upozadí”. Po nějaký čas budou možná sloni bez klů.