creation-to-salvation-header

Od stvoření ke spáse

Jakob HaverKnihy a brožury Napsat komentář

Jedinečná kniha určená jako hlavní zdroj pro obhajobu biblického stvoření

Gary Bates

Z creation.com přeložil Jakob Haver – 05/2019. Translation granted by Creation.com – přeloženo s povolením od Creation.com.

„Jsem jen novozákonním křesťanem“

Mnozí křesťané o sobě tvrdí, že jsou „novozákonní křesťané“, což má vyjádřit, že důraz kladou spíše na Nový zákon než na Starý zákon, a často od nich slyšíme taková prohlášení, jako „musíme se zaměřit pouze na Ježíše“ a nerozptylovat se takovými problémy, jako je stvoření versus evoluce nebo stáří Země. Ve skutečnosti je to používáno jako omluva pro postoj, který mimo jiné neuznává historicitu popisu stvoření, Pádu a Potopy v Genesis. Avšak obhajobou tvrzení, že bychom se měli zaměřit jen na učení Ježíše a novozákonních autorů, vykazují ve svém uvažování zcela fatální omyl.

“Ježíš a autoři Nového zákona opakovaně zakládali své učení a teologickou argumentaci na historicitě Genesis.”

Ježíš a novozákonní autoři vždy znovu a znovu zakládali své učení a teologickou argumentaci na historických nárocích Genesis. Toto bych rád zdůraznil. Oni věřili, že to byly skutečné události a byli přesvědčeni, že se v minulosti opravdu staly – nepovažovali je pouze za nějaký teologický příběh, který byl předáván z generace na generaci.

Pokud například v Marku 10:6–7 Ježíš hájí integritu manželství, cituje jako dostatečný základ pro Své učení Genesis 1:26 a 2:24. Když Pavel vysvětloval, že pravda o Kristově vzkříšení nutně znamená, že křesťané budou také vzkříšeni, jedinou paralelou, na kterou upozorňuje, je historické spojení všech lidí s Adamem, a toto bylo považováno za dostatečné (1. Korintským 15). Takže věrný „novozákonní křesťan“ by měl mít stejný pohled na stvoření a Starý zákon, jako měl Ježíš a autoři Nového zákona! Toto zcela vyvrací argumenty takových kompromisních církví a pastorů, kteří podporují například manželství stejného pohlaví. Protože tuto praxi odsuzují nejen autoři SZ, ale i autoři „přijatelnějšího“ NZ, když čerpají své zdůvodnění ze SZ.

Solidní práce

lita-cosner

Lita Cosner, B.A., M.A.

Nový zdroj od pracovnice CMI Lity Cosnerové (MA, Nový zákon), kniha Od stvoření ke spáse, vymezuje učení Nového zákona o biblickém stvoření v nové systematické, obsáhlé studii. V předmluvě Dr. Kenneth Gentry, Th.D., komentuje důležitost tohoto jedinečného zdroje:

  • „V této fundované, praktické a přesvědčivé knize Lita Cosnerová ukazuje, proč není možné, aby křesťan, který skutečně věří Bibli, popřel nedávné stvoření během šesti dnů. Dovede nás k tomu tím, že nám představí ucelený, vzájemně propojený pohled na svět tak, jak nám ho ukazuje Písmo. Tato kniha bude neocenitelným zdrojem pro křesťany, kteří neporozuměli významu diskuse o stvoření a evoluci, nebo pro ty, kteří dokonce připouštějí, že evoluce může platit souběžně s Písmem.“

Lita ještě předtím vytřídila v Novém zákoně odkazy na Genesis (viz Genesis v Novém zákoně). Například:

  • V NZ je 100 odkazů na Genesis.
  • 60 odkazů jsou konkrétní citace Genesis 1–11.
  • NZ odkazuje na každou z kapitol Genesis 1–11.
  • Na Genesis 1–11 odkazuje každý NZ autor
  • Pán Ježíš Kristus odkazuje na Genesis 1–11 v 16 případech.

Je čas zastavit taktiky obcházení autority Písma

“Takže věrný „novozákonní křesťan“ by měl mít stejný pohled na stvoření a Starý zákon, jako měl Ježíš a autoři Nového zákona!”

Již dále není možné dovolit lidem kalit vodu ve snaze oddělit SZ od NZ. Tato kniha používá komentáře z průzkumu hlavního evangelického proudu, což jí činí vhodným základem pro vědecké studium, ale je napsána přístupnou a srozumitelnou formou. Každá kapitola je zakončena otázkami do diskuse a ke zpětné vazbě, pro duchovní účely nebo pro použití ve studijní skupině.

Lita patří mezi nejplodnější a nejoblíbenější autory CMI pro svůj přesvědčivý, přesto smířlivý tón. Po mnoho let pracovala jako ředitelka naší informační kanceláře – zpracovávala odpovědi pro tisíce tazatelů, kteří naši službu kontaktují a hledají odpovědi. Můžete vidět / číst velké množství příspěvků, které napsala na kreacionistické téma, už jen tím, že se podíváte na seznam článků pod její biografií na creation.com.

Věříme, že tato jedinečná kniha povzbudí křesťany k tomu, aby k biblickému stvoření zaujali pevný postoj – právě tak, jako ti novozákonní (skuteční) křesťané – samotní autoři!

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments