heart-fossil-1

Nejnovější evoluční kachna: Fosilní srdce

Pavel AkrmanEvoluce organizmů 2 Komentáře

Místo toho, aby fosilie měkkých tkání přiměly Darwinisty k zahanbujícímu mlčení, oni je naopak používají k podpoře evoluce.

David F. Coppedge

Z crev.info/2022/08 přeložil Pavel Akrman – 09/2022.

Skutečnost: Fosilie moderně vyhlížejícího srdce v rybě, vykazující vynikající zachovalost, boří původní představy o rodovém příbuzenství mezi bezčelistnatými rybami a žraloky.

Řešení (výběr z několika možností): Tento fakt je důkazem A) Evoluce. B) Evoluce. C) Evoluce. D) Všeho výše uvedeného.

Pro jakýkoli fosilní důkaz je přípustná pouze jediná odpověď. Velká věda rozhodla, že vědeckým konsensem je darwinovská evoluce. Skepticismus vůči darwinismu pak označila za pseudovědu, která musí být cenzurována. Proč? Protože jak řekl známý harvardský evolucionista Richard Lewontin: „Není to tak, že by nás metody a vědecké instituce nějak nutily přijmout materiální vysvětlení jevů světa, ale je to naopak – jsme poháněni svou apriorní orientací na materiální příčiny k vytváření takového badatelského aparátu a pojmové soustavy, které produkují materialistická vysvětlení, ať už jsou jakkoli nelogická ve smyslu přirozené logiky, jakkoli matoucí pro nezasvěceného.“

Všechny důkazy musí sloužit jako podpora materiálních vysvětlení, tj. darwinovské evoluce, především té lidské, protože sekulární věda nemůže dovolit „Bohu překročit práh našich dveří“. Podívejme se tedy, jak se toto uskutečňuje v mediálním příběhu výjimečně zachovalé fosilní ryby z formace Gogo v Austrálii, o níž tvrdí, že je stará 380 milionů Darwinových let.

Titulek tiskové zprávy Curtin University z 16. září 2022 zněl takto:

Nový výzkum vedený Curtinovou univerzitou odhaluje jádro naší evoluce.

„Vědci objevili 380 milionů let staré srdce – nejstarší, jaké kdy bylo nalezeno – spolu se samostatným zkamenělým žaludkem, střevem a játry v prastaré čelistnaté rybě, což vrhá nové světlo na evoluci našich vlastních těl.“ 

kate-trinajstic

prof. kate trinajstic

Článek začíná fotkou profesorky Kate Trinajstic (vpravo) z Curtinské univerzity, jak si fosilii prohlíží. Je unesená zachováním měkkých tkání, což je u fosilií vzácné. U této fosilie se měkká tkáň zachovala ve 3D, což je ještě vzácnější.

„Jako paleontoložka studuji fosilie více než 20 let, proto jsem byla vskutku ohromena, když jsem našla krásně zachovalé srdce, a ještě ke všemu v 3D, u 380 milionů let starého předka,“ řekla profesorka Trinajstic.

Všechny důkazy musí být předkládány ke cti „krále Charleyho“, i když jsou v rozporu s tím, co jeho teorie očekávala v souvislosti s nálezy fosilií. Profesorka pokračuje:

„Evoluce je často představována jako série malých kroků, ale tyto starověké fosilie naznačují, došlo k většímu skoku mezi bezčelistnatými a čelistnatými obratlovci. Tyto ryby mají srdce doslova v tlamě a pod žábrami – stejně jako dnešní žraloci.

Přírodní výběr však může působit jen pomocí nepatrných po sobě jdoucích variací; nikdy nemůže udělat nějaký skok, ale musí postupovat krátkými a pomalými kroky.

Darwinismus ale nepotřebuje potvrzující důkazy, protože konsensus již dávno rozhodl, že věda musí používat takový badatelský aparát a pojmové soustavy, které produkují materialistická vysvětlení, ať už jsou jakkoli nelogická a pro nezasvěceného jakkoli matoucí. Pokud nesouhlasíte, očividně jste ještě neprošli zasvěcovacím obřadem a nezískali jste nezbytný průkaz D-Merit1 k přístupu do kruhů Velké vědy. Až teprve potom pochopíte, že veškeré důkazy vrhají světlo na „velké kroky naší vzdálené evoluce“.

Tento nový objev mineralizovaných orgánů, spolu s předchozími nálezy svalů a embryí, dělá z obrněných ryb (artrodires) ve formaci Gogo nejúplněji pochopeného ze všech obratlovců kmene čelistnatých a objasňuje evoluční přechod k linii dnes žijících čelistnatých obratlovců, mezi které patří savci a lidé.

A mediální párty začíná:

Výzkumníci vizualizují srdce z 380 milionů let staré ryby (The Scientist, 15. září 2022). Natalia Mesa básní:

„Tým výzkumníků v Austrálii poprvé zobrazil fosilizované měkké orgány raných čelistnatých obratlovců a zjistil, že srdce, játra a žaludky našich dávných rybích předků jsou nápadně podobné těm našim.

heart-fossil

Fosilie rybího srdce

Pokud neexistují žádné pochybnosti o tom, že evoluce je fakt, pak je nové přehodnocení způsobu evoluce naprosto v pořádku. A Natalia Mesa pokračuje:

„Srdce dnešních bezčelistnatých ryb, jako jsou mihule, je považováno za velmi podobné bezčelistnaým rybám, vyskytujících se v období devonu a dříve. Ryby bez čelistí mají srdce s komorami, umístěnými vedle sebe, relativně malá játra a dlouhý, nečlenitý trávicí trakt. Studie zjistila, že čelistnaté ryby, které se vyvinuly z bezčelistnatých předků, a u nichž, jak se zdá, se na počátku jejich historie současně vyvinulo několik moderních vlastností. Kromě čelistí se u nich také vyvinulo unikátní srdce ve tvaru S, kde jedna komora sedí na druhé, a to pak bylo přemístěno do zadní části hrdla těsně pod žábry. Mihule mají srdce umístěné dále vzadu v těle, za žábrami. Tyto prastaré čelistnaté ryby měly také velká, vznášející se játra, vrstvený žaludek a trávicí trakt s mnoha komorami, a to vše je podobné tomu, co mají moderní ryby.“

Jak vidno, absence postupného vývoje krok za krokem tu není žádný problém. Nikdy nepodceňujte mocnou sílu evoluce vytvářet složité orgány současně!

„Já vím, že podle očekávání má být evoluce pomalá a postupná,” říká profesorka Trinajstic, „ale tyto nálezy ukazují, že některé rysy, které vidíme u moderních obratlovců, vznikly zhruba současně. Vidíme, že „když dojde k inovaci, nebývá to jen jedna věc, ale celá kaskáda věcí, které se spojí dohromady.

Nabízí snad článek profesorky Trinajstic a jejího týmu „Výjimečné uchování orgánů u devonských fosilií formace Gogo“ v časopise Science z 15. září 2022 nějaké pochybnosti ohledně toho, co tato fosilie znamená pro darwinismus?

„Spolu s dříve popsanou svalovinou díky trojrozměrně zachovalým orgánům jsou Gogo ryby řádu Arthrodira nejúplněji pochopeny z celého kmene čelistnatých obratlovců (Gnathostoma), pomáhají vyřešit rozpory ve fylogenezi raných ryb a mohou potvrdit hypotézy evolučních přechodů vytvořené existujícími vývojovými modely. Poskytují tak jedinečný vhled do vývoje čelistnatých obratlovců těsně před vznikem korunové skupiny a sestavením tělesného plánu Gnathostoma.

Mohli jsme si myslet něco jiného? Samozřejmě že ne. Všechny důkazy jsou předem určeny na oslavu Darwina, jakkoli jsou pro nezasvěceného matoucí.

heart-fossil-2
Rekonstrukce „raných čelistnatých ryb“ z článku Curtin U., publikovaného v časopise The Scientist.

Podrobnosti o měkkých tkáních

Ti mimo Darwinovu partaj by možná rádi věděli, jak se tyto měkké tkáně tak dobře zachovaly, dokonce ve 3D. Ale studie ani články nezmiňují žádné části, které zůstaly nepermineralizované. Nicméně je zvláštní, jak vůbec někdo může očekávat takový detail u něčeho co má být staré 380 milionů let, vzhledem k deskové tektonice, zemětřesení, přírodním katastrofám, dopadům meteoritů a dalším geologickým událostem, což bylo možné po celou tu dobu rozumně očekávat, a také bioturbaci (porušení sedimentu činností živých organismů, např. červů atd.), které obvykle rychle rozloží fosilní části. Moderní skenovací techniky umožnily týmu Curtin University vytvořit znovu 3D pozici všech částí, aniž by došlo k poškození fosilie. Zde je souhrn toho, co článek uvádí o stavu orgánů a tkání:

Formace Gogo vykazuje výjimečné trojrozměrné zachování kostí a svalů u obrněných ryb, což je taxon se společným předkem kmene čelistnatých obratlovců. Ke konzervaci došlo prostřednictvím bakteriálně zprostředkované autentické mineralizace v euxinických podmínkách (voda bez kyslíku, pozn. překl.) fotické zóny (pomyslná vrstva 200 m pod mořem, kam neproniká sluneční záření, pozn. překl.) [(6) a doplňující text]. Zjištění, že tento proces také uchoval vnitřní orgány u čelistnatých ryb odhaluje prakticky neznámou stránku evoluce. Mimo výplně trávicího traktu a otisků krevních cév u vyhynulých čelstnatců rodu Bothriolepis jsou vnitřní orgány raných čelistnatců neznámé. Pomocí synchrotronové rentgenové mikrotomografie s fázovým kontrastem propagace (PPC-SRμCT) a neutronové tomografie lze orgány těchto čelistnatců zobrazit trojrozměrně a odlišit je od kostí a minerální matrice (obr. 1, A až E a obr. S1). Vnitřní orgány jsou zachovány v přibližné životní poloze, i když prošly posmrtným smrštěním (obr. S2 a S3 a doplňující text). Všechny orgány byly získány z více vzorků (doplňkové materiály), ale žádný jednotlivý vzorek nevykazuje úplný komplement, což je v souladu s experimenty ohledně rozpadu.

Jinými slovy se domnívají, že ryba klesla do oblasti s nízkým obsahem kyslíku, kde bakterie nahradily původní tkáně minerály. Orgány se trochu stáhly, ale jinak zůstaly v životní poloze. Diagramy kompletních ryb v článku byly složeny z více vzorků. Doplňkový materiál uvádí, že žaludek je jedním z prvních orgánů, které se rozkládají. Nicméně fakt, že byl tak dobře zachován „naznačuje, že k nahrazení fosforečnanem vápenatým muselo dojít rychle“.

V žádném z těchto článků není ani náznak úvahy o inteligentním designu všech těchto funkčních, precizně uspořádaných orgánů, včetně očí a trávicího systému, oběhového systému, reprodukčního systému, nervové soustavy, mozku a svalů. To všechno prostě nějak vzniklo. „Vyhynulé čelistnaté ryby tak poskytují nejranější a fylogeneticky nejhlubší důkazy pro žaludek, považovaný za evoluční inovaci u čelistnatých obratlovců.” Žaludek se takto vytvořil sám.

Takto vypadá logika, která vychází z vlády jedné strany2 ve vědě.

Odkazy a poznámky

  1. D-Merit Badge ?: nutný průkaz ke vstupu do okruhu Darwinovy partaje. „D“ znamená „Darwin”. Průkaz má formu slibu 100 % věrnosti darwinovskému přírodnímu výběru a jasně vyjádřeného odporu vůči kreacionismu, takže ochranka hned ví, že nejste jedním z „nich”. Průkaz dává člověku svobodu prezentovat na konferencích nebo v publikacích protichůdná data.
  2. V politice je pamětníkům dobře známá např. vedoucí úloha KSČ v bývalém Československu. Ve státě může existovat více politických stran, ale jedna strana má a priori dominantní postavení. Vláda jedné strany je nedemokratický režim bez možnosti svobodných voleb. Příkladem vlády jedné strany jsou komunistické režimy (např. Sovětský svaz, Severní Korea), fašistické režimy v Itálii a Španělsku a nacistický režim v Německu.

 

Subscribe
Upozornit na
2 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
jhk - vlasta

Citace z článku – “”Vidíme, že „když dojde k inovaci, nebývá to jen jedna věc, ale celá kaskáda věcí, které se spojí dohromady.“ “” – konec citace.

Ano – pokud má organizmus vzniknout tzv. “celý” – pak asi se bude “muset” vytvořit tzv. “všechno”. Pokud vědci dojdou k tomu, že tedy organizmy vznikly nikoli během milionů let, ale během i třeba pár “desítek” – tak proč by to Bůh nemohl zvládnout za den 1-den?

jhk - vlasta

Ono když se vezme tak a tak – tak vesměs tzv. první “živočichové” dle evoluce – byli tuším trilobiti. Netuším co bylo před nimi, ale o trilobitech nelze podle mě říci nic než jen to, že jednoduší fakt tedy nebyli. To bychom mohli vzít jakoukoli hvězdici – postavit ji do doby před stamiliony let – a říci – byla jednoduchá. Bylo by to v podstatě úplně stejné. Logika tohoto postupu je však zcela mimo.