bigbang

Nastává obrat v kosmologii?

Václav DostálVesmír, astronomie 32 Komentářů

Václav Dostál

Komentář k článku na astronomy.com pod názvem Is the Big Bang in crisis? (Je velký třesk v krizi?)

Úvod

Jakob Haver mi dodal adresu článku „Je velký třesk v krizi?“ s výzvou, abych článek okomentoval pro tento web. V článku zaznamenal velký posun v přístupu k velkému třesku. Autorem je americký kosmolog a částicový fyzik Dan Hooper. Já jsem nejprve po zběžném přečtení článku neviděl nic tak překvapivého, co by mohlo zásadně změnit dosavadní „standardní“ názor. Touhu po zásadní změně jsem zaznamenal v mnoha jiných článcích, ale touto touhou všechno vždycky skončilo a nezměnilo se nic.

Avšak po důkladném studiu „musím“ Jakobovi uznat jeho podiv nad nezvykle “kajícnickým tónem”, popř. „že se [sekulární vědci] budou takto otevřeně a “natvrdo” a ještě i opakovaně přiznávat ke své totální nevědomosti o něčem, co dosud měl obsáhnout velký třesk.

Hra na schovávanou

Mě nejprve dost odradila většina článku, kde se omílá dosavadní „standardní“ přístup. Na začátku to byla věta z popisu k prvnímu obrázku: „Vera Rubin objevila temnou hmotu v této galaxii během průkopnické studie tohoto záhadného materiálu.“ To komentuji: Výsledkem toho studia asi bylo „objevné“ zjištění, že je neviditelná a že se projevuje pouze gravitačně – tedy to, co je o ní už „známo.“

A hned první odstavec říká: „Když porovnáme výsledky různých druhů měření – rychlost rozpínání vesmíru, teplotní vzorce z pohledu tvorby prvních atomů, hojnost různých chemických prvků a rozložení galaxií a jiných velkorozměrových struktur – nalézáme tu úžasnou shodu. Každý z této řady důkazů podporuje závěr, že náš vesmír se rozpínal a vyvíjel přesně tak, jak předpovídá teorie velkého třesku. Z této perspektivy se náš vesmír jeví jako pozoruhodně srozumitelný.“ Komentář: Předpoklad („měření“) rozpínání vesmíru způsobuje úžasnou shodu se závěrem o jeho rozpínání! To je až příliš srozumitelné!

„Nelze popřít, že jsme hluboce zmateni, zvláště pokud jde o nejranější momenty kosmické historie.” (D. Hooper, astronomy.com)

Další odstavec: „Ale kosmologové měli problémy – ne-li že přímo selhali – v porozumění základním stránkám vesmíru. Téměř nic nevíme o temné hmotě a temné energii, které dohromady tvoří více než 95 % celkové dnes existující energie. Nerozumíme, jak vesmírné protony a elektrony mohly přežít následky velkého třesku. Ve skutečnosti všechno, co víme o fyzikálních zákonech nám říká, že tyto částice by měly být dávno zničeny antihmotou. Aby kosmologové dali smysl vesmíru, který pozorujeme, byli nuceni dojít k závěru, že prostor během svých nejranějších okamžiků musel podstoupit krátké a velkolepé období hyper-rychlého rozpínání – což je událost známá jako kosmická inflace. O tomto klíčovém období kosmické historie však nevíme téměř nic.

To se jeví jako přiznání pochybení. Ale současně obsahuje nezpochybněné tvrzení o 95% celkové energie/hmoty. Odstavec by měl vypadat takto:

„Ale kosmologové naprosto selhali v porozumění základním stránkám vesmíru. Vůbec nic nevíme o temné hmotě a temné energii, které – podle nás – tvoří 95 % celkové energie vesmíru. Ve skutečnosti všechno, co víme o fyzikálních zákonech nám říká, že tyto částice měly být dávno – hned na počátku – zničeny antihmotou. Kosmologové, aby dali smysl vesmíru, který pozorujeme, jsou nuceni dojít k závěru, že prostor během nejranějších okamžiků musel podstoupit krátké a velkolepé období hyper-rychlého rozpínání – což je událost známá jako kosmická inflace. Dosud neznáme vůbec nic o tomto klíčovém období kosmické historie.“

K tomu dodávám: Inflačně se – podle „standardního“ výkladu – mohl počáteční prostor rozpínat tak prudce jenom tehdy, jestliže by byl prázdný. On však byl – podle téhož „standardu“ – super-hustý!

icecube-neutrino

Observatoř IceCube Neutrino. Zdroj: Martin Wolf (IceCube/NSF)

Observatoř IceCube Neutrino je umístěna pod Jižním pólem a hledá kosmická neutrina. Některé z těchto subatomárních částic by mohly (dle předpokladu sekulárních vědců) pocházet z rozkladu slabě interagujících masivních částic – ty jsou hlavním kandidátem na temnou hmotu – ačkoli žádné nebyly dosud detekovány.

Níže (v původním článku pod druhým obr.): „Vědci s cílem identifikovat jednotlivé částice, které tvoří temnou hmotu, navrhli a postavili sérii stále působivějších experimentů – dosud nebyly takové částice objeveny.“ Toto přiznání se obvykle „řeší“ poukazem na zcela určitý objev v budoucnu. Je nutno dodat: Temná hmota podle standardu působí pouze gravitačně. Jestliže ji chceme odhalit nějak jinak, je to „z definice“ zbytečná námaha! Děláme něco, co sami vylučujeme! Temná energie byla zavedena jako příčina zrychleného rozpínání vesmíru. Jestliže žádné takové rozpínání neexistuje – jak předpokládá např. prof. Wetterich z Heidelbergu (a nahrazuje to růstem hmotnosti) – pak neexistuje ani jeho příčina!

D. Hooper vysvětluje: „Ačkoli je stále možné, že temná hmota se může skládat z nějakého druhu těžko identifikovatelných WIMPů, nedostatek jakéhokoliv signálu z podzemních pokusů vedl mnoho fyziků k tomu, aby se zaměřili na jiné kandidáty na temné hmoty. Jedním z takových uchazečů je hypotetická ultralehká částice, známá jako axion.“ A pokračuje: „Jiná možnost vysvětlení příčiny obtížné detekce je to, že první okamžiky vesmíru mohly hrát mnohem odlišnější roli, než jak si kosmologové dlouho představovali.“ To všechno jsou – vzhledem k předchozímu odstavci – spekulace!

„Nedávno to vypadalo tak, že čím více studujeme vesmír, tím méně mu rozumíme. Navzdory desetiletím úsilí, podstata temné hmoty zůstává neznámá a problém temné energie se jeví téměř neřešitelný.”

Jiná spekulace: „Hmota a energie [při „zrodu“ vesmíru] existovala v odlišných formách než dnes [jak to víme, když nemáme žádná pozorování?] a mohly být vystaveny silám, které dosud nebyly objeveny.“

V kapitolce „Jak rychle se vesmír rozpíná?“ autor uvádí jako jistý problém velikosti Hubbleovy konstanty, která tuto rychlost – podle „standardu“ – určuje. Podle jedné metody „měření“ činí 72 až 76 km/s/Mpc, podle druhé metody asi 67 km/s/Mpc. To je dost velká „nepřesnost.“ Navíc autor píše: „Ačkoliv přesnost těchto měření se značně zlepšila během minulých dvou dekád, dosud neexistuje shoda ohledně správné hodnoty této veličiny. Se zlepšováním měření se výsledky různých metod jeví ve skutečnosti v ještě větším rozporu.“ Tak! Větší přesností docházíme k větší nepřesnosti! Tož to je věc!!

D. Hooper přitom o rozpínání prostoru nebo vesmíru píše jako o faktu. Avšak uvádí: „Kosmologové, aby uvedli tyto vzájemně odlišné výsledky do souladu, by byli přinuceni změnit to, co si myslíme o rozpínání a vývoji vesmíru nebo znovu přehodnotit formy hmoty a energie ve vesmíru během prvních stovek tisíců let po velkém třesku.“ Tím ale neříká, že by měli ze svých myslí odstranit velký třesk, temnou hmotu a temnou energii!

Proč se „revoluce“ nemusíme bát

Poslední kapitolka „Přichází revoluce?“ je nejradikálnější: „Ale nedávno to vypadalo tak, že čím více studujeme vesmír, tím méně mu rozumíme. Navzdory desetiletím úsilí, podstata temné hmoty zůstává neznámá a problém temné energie se jeví téměř neřešitelný. Nevíme, jak částice vytvářejí atomy v našem vesmíru, organizované v prvních chvílích velkého třesku a stále málo víme o kosmické inflaci, jak se odehrávala a jak skončila – za předpokladu, že se něco jako inflace vůbec stalo.

Autor současnou situaci v kosmologii přirovnává k r. 1904, kdy „se zdála fyzika stát na pevném základu.“ Takže „tu nebyl nejmenší důvod očekávat revoluci.“

Svůj článek končí: „Vědecké revoluce mohou hluboce přeměnit náš pohled a porozumění našemu světu. Ale radikální změnu není nikdy snadné vidět přicházet. Pravděpodobně neexistuje žádný způsob, jak zjistit, zda záhady, jimž kosmologové dnes čelí, jsou příznaky nastávající revoluce nebo jde jen o několik posledních otevřených konců neuvěřitelně úspěšného vědeckého úsilí.“

Není žádných pochyb o tom, že jsme dosáhli neuvěřitelného pokroku v porozumění našemu vesmíru, jeho historii a jeho původu. Současně však nelze popřít, že jsme hluboce zmateni, zvláště pokud jde o nejranější momenty kosmické historie. Nepochybuji, že tyto okamžiky obsahují neuvěřitelná tajemství a snad i klíče k nové vědecké revoluci. Ale náš vesmír drží své tajemství důkladně. Je naší povinností vyprostit tato tajemství z jejich sevření a přeměnit je ze záhady na objev.“

Velmi pravděpodobně je autorovi známo, co by ona revoluce znamenala. Stovky vědeckých článků o temné hmotě a její dlouholeté hledání a články o inflaci by bylo rázem zpochybněno – jako naprostý balast! Navíc by mělo nastoupit přiznání vin. Ty viny jsou obrovské – více než sto let hrubých lží i pronásledování. Ten, kdo neví – nebo nechce vědět – o východisku ze svých provinění, se asi k nim nepřizná. Tím východiskem je Ježíš Kristus včetně jeho postoje ke stvoření a k Potopě.

V přelomových letech současného tisíciletí se objevovala tvrzení, že nadcházející století buďto bude duchovní nebo nebude žádné. Z tohoto století už uplynulo dvacet let. Je nejvyšší čas k revoluci ve „standardním“ smýšlení! Dojde k ní??

 

Subscribe
Upozornit na
32 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
jhk - vlasta

RE: – Admin – “My víme, že všechny “záhady” (z lidského pohledu), včetně gravitace, mají své dokonalé vysvětlení, a to spočívá ve Stvořiteli samotném. To “naturalisté a sekularisté” nikdy nemohou říci. Proto jsou ta mnou doplněná slova “naturalistický a sekulární” zcela zásadní a klíčová.” – přesně tak. Ono by v podstatě mělo dojít v konečném slova smyslu ke shodě. I sekulární i kreacionistický pohled by měl být v konečném důsledku v souladu. Mnohdy v něm skutečně je – např. principy dělení buněk, fungování tohoto světa z toho materialistického pohledu, a… Číst vice »

admin

Re: Mira K   Ptáte se: “Je potřeba zdůrazňovat slova naturalistický a sekulární?”   Je to pouze otázka přesnosti sdělení. Náš křesťanský nebo chcete-li kreacionistický pohled nám dává plnou jistotu v tom, že existuje naprosto přesný popis fungování gravitace, který jsme jen zatím ne zcela pochopili. Nicméně nedozvíme-li se ho zde na Zemi, dozvíme se ho zkrátka později. My počítáme s Bohem. Neděláme proto ukvapené závěry a bizarní teorie za každou cenu, jako druhá strana.   Takovou jistotu však “naturalisté a sekularisté” nikdy nemohou mít, protože NIKDY nepřipustí biblického Boha… Číst vice »

Mira K

Je potřeba zdůrazňovat slova naturalistický a sekulární? Pokud existuje teorie gravitace, která je lepší, dává lepší předpovědi a funguje ve známém vesmíru lépe, mohl bych poprosit o referenci? Upřimně děkuji, rád se přiučím.

admin

Re: Mira K   S vaším shrnutím mohu vcelku souhlasit – ostatně vyjádřil jsem to již v předchozím komentáři slovy, že “Nepředstavuje nic nového, pouze jinými slovy potvrzuje skutečnou krizi v kosmologii – popisuje horečnou snahu v průběhu let vysvětlit něco, co se materialistickými zásadami vysvětlit nedá.”   Jen s malou odchylkou – vy píšete “Einsteinova teorie relativity je nejlepsi teorie gravitace, jakou mame. A to vcetne zakriveni casoprostoru.”   Já to říkám takto: “Einsteinova teorie relativity je z naturalistického pohledu zatím nejlepši teorií gravitace, jakou sekulární věda má. Ovšem… Číst vice »

Mira K

To Admin:   Je to shrnuti. Kdyz to reknu zjednodusene, lze teorie grevitace shrnout do 2 moznosti.   1) Einsteinova teorie gravitace je spravne, ale v tom pripade musime najit temnou hmotu a energii, coz se nedari.   2) Existuje lepsi teorie grafitace, ktera nepotrebuje zadnou temnou hmotu ani energii, ale tu jsme zatim nenasli. Byli dva kandidati, kteri oba dva pohoreli na tom, ze gravitacni vlny cestuji rychlosti svetla, coz bylo overeno v roce 2017.   Takze proto zatim ve vedeckych kruzich vede temna hmota a energie a hleda… Číst vice »

admin

To jste Vlasto napsal moc hezky – nadšení pro věc je skvělé, a především nadšení z Božího stvoření, Jeho skutků a Jeho zaslíbení – tam je nadšení rozhodně na místě, což je i můj případ.   Nicméně nadšení z Božích věcí je zcela jiné, než nadšení z nekonkrétního očekávání od lidí, co ještě přinesou za další hypotézy ohledně stvoření a vesmíru. Oni se již předem zbavili možnosti nadchnout se Bohem a Jeho úžasným stvořením a tak naplnili Písmo, zapsané v Římanům 1:22-23:   “Měvše se za moudré, blázni učiněni jsou.… Číst vice »

Last edited 4 let před by admin
jhk - vlasta

RE: – Admin – “V souhrnu tedy lze říci, že video není ničím zajímavé, snad kromě neotřelého a pro laického diváka příjemného podání této mladé a nadšené popularizátorky kosmologie.” – děkuji Admine za souhrnnou informaci o tom videu – ušetřil jste mi čas přemýšlením nad tím, jak mnoho je to relevantní a faktické. Samozřejmě že nadšení je určitě nutné – také jsem osobně nadšen z něčeho, co potvrzuje kreaci. Možná je to tak – že nás nese v životě naděje na to, “co se stane v budoucnu”. Na tom jsou… Číst vice »

admin

K videu, které uvedl Mira K, pro anglicky nemluvící:   Mladá a nadšená evoluční astronomka Dr. Becky, samozřejmě skalní obhájkyně velkého třesku, jen stručně popusuje dosavadní vývoj myšlenek ohledně gravitace, Newtonem počínaje, teorií strun konče.   Nepředstavuje nic nového, pouze jinými slovy potvrzuje skutečnou krizi v kosmologii – popisuje horečnou snahu v průběhu let vysvětlit něco, co se materialistickými zásadami vysvětlit nedá.   Kromě toho, že je naprosto přesvědčena o existenci tenmné hmoty a energie (říká: “…o temné hmotě existuje takové množství důkazů…”), odsouvá jednu teorii evolučních snílků za druhou… Číst vice »

Last edited 4 let před by admin
Mira K

K tomuto tématu vyšlo nedávno velice zajímavé video o teorii gravitace Doporučuju ke zhlédnutí anglicky mluvícím.

jhk - vlasta

RE: – Mira K. “To je ta otázka – co když stvořitel je mnohem složitější, než jak si ho představujete vy? Co když bůh mluví k lidem v každé době tak, jak jsou tomu schopni porozumět a v dnešní době tedy může odhalit víc ze svojí podstaty? Přece každý rodič malým dětem zjednodušuje a po velkých chce větší a složitější věci. Nevyrostli jsme jako lidstvo od doby Abrahámovy?” – Co když je mnohem složitější. Řeknu to takhle – není složitější ve smyslu – jako je složitá hmota a procesy v… Číst vice »

Mira K

A omluvim se Vaclavovi, to spojeni s MFF, jak jsem jej popsal bylo zavadejici. Takze oprava: Na MFF jsem poznal jedince, o kterych se zminuji, tito lide mi ukazali, ze muj intelekt, je o dost nize, nez jak jsem si do tedoby myslel. Diky nim jsem poznal, jak vypada vyjimecna mysl a vyrazne me to ovlivnilo. Nastesti s nimi stale muzu chodit na prochazku nebo na pivo.
Vysokoskolske vzdelani si doplnuji jinde. Jak admin poznamenal zatim bc., nyni me ceka Mgr a doktorat nejdrive po detech.

Mira K

Ještě něco o sobě prozradím. Ko souvisí s lokalitou mého pobytu v době, kdy jsem si tento nick zvolil.

admin

Re: Koroslav

Já v tom nic jiného nehledal ani nehledám – vidím “Koroslav” a je mi jasné, že počáteční i druhé písmeno souhlasí s vaším příjmením a že naopak NESOUHLASÍ s vaším dřívějším příjmením na “J”. Toť vše.

Mira K

Uhodil jste hřebíček na hlavičku. Opravdu moje dřívější příjmení je to, které se shoduje s mailem a to Ko znamená něco úplně jiného. A koroslav přesmyčka doopravdy je, jenom něčeho jiného než příjmení. Ale akceptuji to, že mi to nemusíte věřit.

admin

Re: Koroslav

Právě že už na starém webu jste se prezentoval jako Koroslav – což je spojená přesmyčka vašeho jména a současného příjemní. “Ko”… a …“roslav” (Miroslav). Chcete mi snad namluvit, že to “Ko” znamená vaše dřívější příjmení, začínající na “J”? Jak říkám, jak se do lesa volá, tak se z něho ozývá.

Mira K

Ale je to jedno, jestli jsem na sebe prasknul svoje prijmeni, prestoze bylo u stareho webu jine nez je dnes.
Já se za to, že jsem MFF nedokončil nestydím. Byla to chyba dát přednost práci, ale s tou chybou normálně žiju a vysokoškolské vzdělání si doplňuji.
 

Last edited 4 let před by Mira K
admin

Koroslave, máte krátkou paměť. Své příjmení jste vy sám několikrát uvedl už na starém webu. Chápu, že se z toho chcete vykroutit obviněním někoho jiného, ale tohle je zcela jednoznačně jen vaše polévka. Reagoval jsem takhle proto, že jste si to sám vykoledoval – píšete o “naprosto zásadních chybách” na našem webu a přitom sám napíšete větu: “během mého studia na MFF UK (ano, mám vysokoškolské vzdělání)” – to je ovšem vaše “naprosto zásadní chyba”, protože si naivně myslíte, že napíšete-li spojení o studiu konkrétní školy a do závorky napíšete… Číst vice »

Mira K

Nikde jsem nenapsal, že jsem obě školy dostudoval. MFF nikoliv a netvrdil jsem nikdy, že ano.
Ale není to super mít moc podívat se na login name, kterýžto nemá být veřejný a na základě něho něco zveřejňovat? Nezákonné to s největší pravděpodobností není, ale nechcete nám třeba zveřejnit i emaily všech uživatelů?

admin

Re: Koroslav

😀 Podobnou odpověď jsem čekal – ale to nic nemění na věci, že lze zcela veřejně pár kliknutími při přestávce na kávu vyhledat, že vy máte vystudovanou jen jednu VŠ a to s titulem bakalář. Příště si tedy odpusťte vaše planá a trapná obvinění.

Mira K

Admine,
Školy jsem studoval dvě.
I když z údajů, které mají být veřejně dostupné by teoreticky nemělo být zřejmé mé příjmení. Takže se jedná o porušení GDPR dokonce adminem serveru.

Last edited 4 let před by Mira K
admin

Re: Mira K

Píšete “Ale během mého studia na MFF UK” – a nechtěl jste napsat třeba Vysoká škola finanční a správní? Tedy když už zmiňujete ty “naprosto zásadní chyby” v našich článcích. Samozřejmě, každý se může splést…

Mira K

Vlasto. Shodneme se. Pokud někdo poznává stvoření, poznává i stvořitele. Ale pokud někdo poznáním stvoření poznává stvořitele jinak, než poznává člověk, který tomu stvoření zas tak dobře nerozumí, není možné, že ten, který umí poznávat stvoření svými schopnostmi lépe než druhý, poznává stvořitele opravdověji než člověk, který nepoznává stvořitele opravdového, ale takového, jakého jej chce vidět?   To je ta otázka – co když stvořitel je mnohem složitější, než jak si ho představujete vy? Co když bůh mluví k lidem v každé době tak, jak jsou tomu schopni porozumět a… Číst vice »

Mira K

  Vážený Václave, urazit jsem Vás nechtěl. Ostatně, nikdo neví předem, co jiného urazí. Ale během mého studia na MFF UK (ano, mám vysokoškolské vzdělání) jsem poznal pár opravdu nadaných fyziků a vím, že lidé, kteří byli s to pochopit natolik pokročilou fyziku, jako je problematika temné hmoty se neprochází po světě mezi laickou veřejností. A nezlobte se na mne, ale pedagogika pro střední školy neudělá z člověka experta na temnou hmotu, obzvláště je li vystudovaná v době před vypuštěním Hubbleova teleskopu.   Nebudu hodnotit ani pozitivně, ani negadivně literaturu,… Číst vice »

jhk - vlasta

RE: – Mira K. – “Jestliže je stoření (myšleno to, co je stvořeno) poznatelné, pak je to možné popsat bez ohledu na stvořitele.” – to je takové sporadické tvrzení. Osobně se asi budu spíše klonit k tomu, že není pravdivé. Ale trochu toto tvrzení rozeberu. – Jestliže je stvoření poznatelné – ano, to je. O tom mluví apoštol Pavel ve svém listu – když říká – “Co se dá o Bohu poznat, je jim zřetelné, neboť jim to Bůh odhalil. 20 Jeho neviditelné znaky – jeho věčnou moc a božství – lze už od stvoření světa rozumem postřehnout… Číst vice »

Last edited 4 let před by jhk - vlasta
Mira K

A teď mi prozraďte,která pozorování VYLUČUJÍ stáří Země asi 6000 let? Ne výklady pozorování, ale pozorování samotná!   Vclave, těch pozorování jsou mraky. Například už samotná radiokarbonová metoda datovala tolik věcí starších než 6000 let, že nemá ani smysl se s tím vypisovat. Máme změřený vliv aktivity Slunce na elektronový záchyt N14 při vytváření C14, víme, že variabilita poměru C14/C12 je poměrně malá a víme, jak funguje slabá jaderná síla a tunelový efekt, takže pravděpodobnost beta rozkladu je konstantní. Datování pomocí radiokarbonové metody funguje.   To, že se to někomu… Číst vice »

Mira K

Václav   Jestliže je stoření (myšleno to, co je stvořeno) poznatelné, pak je to možné popsat bez ohledu na stvořitele. Stejně jako Newton i Einstein popsali gravitaci aniž by v tomto popisu zmiňovali stvořitele, tak lze i chování vesmíru hmoty a záření popsat aniž by byl v tomto popisu stvořitel zmíněn.   Vyřešení problému temné hmoty a energie nemusí tedy počítat s osobou stvořitele, stejně jako se s ní nepočítá ve sjednocení elmag, silné a slabé interakce.   Pokud se bavíme o samotném okamžiku vzniku vesmíru a všem co je… Číst vice »

Mira K

Václave a Jakobe, děkuji Vám za zajímavý článek. Přečetl jsem si originál a přestože zde většinou polemizuji, teď je zcela zjevné, že fyzici mluví pravdu. Totiž přiznává, že současné teorie nedokáží plně vysvětlit realitu vesmíru dle pozorování.   Trochu se lišíme v závěru, jenž z toho plyne.   V článku je zmíněna paralela s planetou Vulcan a nesoulad Newtonovské gravitace s pozorováním pohybu Merkuru. Tento nesoulad byl vyřešen OTR a hypotetická planeta pak nebyla potřeba. Neznamená to ovšem, že by Newtonovská teorie gravitace neplatila, jenom neplatí v určitých podmínkách. V… Číst vice »