Inflace

admin

« Back to Glossary Index

Inflace je teorie z oboru evoluční kosmologie, podle níž po velkém třesku v raném vesmíru nastala fáze, kdy se prostor exponenciálně rozpínal. V důsledku toho celý dnes viditelný vesmír údajně pochází z původně malé oblasti, která byla kauzálně spojená. To vysvětluje jeho dnešní vysokou homogenitu.

Inflace je údajně mimořádně prudké exponenciální rozpínání raného vesmíru objemovým činitelem aspoň 1078, poháněné tlakem hustoty záporné vakuové energie. Inflační epocha zahrnuje první část elektroslabé epochy a následuje po epoše velkého sjednocení. Předpokládá se, že trvala od 10−36 sekund po velkém třesku po asi něco mezi 10−33 a 10−32 sekund. Po epoše inflace pokračoval vesmír v rozpínání, ale pomaleji.

Neexistuje však žádný přijatelný mechanizmus, který by mohl způsobit rozpínání rychlejší než světlo, nebo je zastavit poté, co začalo. Nicméně zmatení křesťané, kteří věří na velký třesk, musí zoufale tuto inflaci obhajovat.

Vědci se dovolávají inflace proto, že by velký třesk nebyl sám o sobě schopen vysvětlit pozorování. Existují dva1 hlavní problémy u velkého třesku, který by byl bez inflace:

« Zpět na Rejstřík-index