vd-logos_00

Na počátku bylo Slovo

Václav Dostál Vesmír, astronomie 15 Komentářů

Václav Dostál

Článek publikujeme v rámci tématického cyklu „Genesis Pro“.

O jaký počátek jde? Ne o počátek souřadné soustavy, tedy o počáteční bod, z něhož vychází vodorovně vpravo osa x, směrem vpřed osa y a směrem nahoru osa z. Jak je zřejmé z následujícího textu, jde o výklad prvních slov Bible: „Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi.“ Jde o odpověď na otázku JAK se tady objevil vesmír a všechno čím je charakterizován, tj. jak to, že existuje čas, prostor, hmota, energie, příroda a my lidé.

“Na počátku bylo Slovo, a to Slovo bylo u Boha, a to Slovo byl Bůh.” (Jan, 1:1)

Vesmír se svými součástmi (hmotou, energií, prostorem a časem) má tedy počátek. Podle zákona zachování energie a hmotnosti se v 19. století a začátkem 20. století odvozovalo, že vesmír je věčný. Tzn., že čas nikdy nevznikl a nikdy nezanikne – a podobně i prostor či hmota a energie. Avšak po Einsteinovu objevu teorie relativity musel být tento pohled zásadně opraven. Vesmír, tj. prostor, čas, hmota i energie mají svůj počátek!

Za tento počátek se běžně považuje velký třesk, časový okamžik t = 0 – přesněji t = 0 až  10–44 sekundy. V tomto nepředstavitelně kratičkém časovém úseku se měl vynořit prostor, čas, hmota i energie, prostě celý vesmír. Je takto charakterizovaný počátek tentýž počátek, o němž jsme mluvili před chvílí?

Někteří křesťané se domnívají, že jde o tentýž počátek. Že počátek, popsaný v Bibli a počátek velkého třesku je jedno a totéž. Tomu však tak není, už jenom proto, že velký třesk měl vzniknout sám od sebe, přirozenou změnou. Ve výkladu velkého třesku není ani náznak, že by příčinou tohoto jevu měl být Bůh nebo jeho Slovo.

vd-logos_01

Žádný velký třesk se nekonal.

Původní text zní: „Na počátku byl Logos,“ tj. informace o tom CO se má stát a JAK se to má dít, čili v jakém pořadí. Bez tohoto Logu, bez této přesné informace, by se stát nemohlo nic! To je přece logické! „Logos“ je smysluplná informace, „logos“ je logický! Jakákoliv nelogičnost ze smyslu dělá nesmysl.

Na počátku vesmíru tedy není prudký samovolný vznik prostoru, času, energie a hmoty, nýbrž informace o tom, CO má vzniknout! Logické je, že prostor, čas, hmota a energie se nemohou vynořit, když není jasné, že mají vzniknout právě tyto skutečnosti a ne něco jiného! Výroba, tj. vznik některého umělého předmětu, také začíná jasnou informací o tom, CO se bude vyrábět. A ovšem také JAK se to bude dělat, jakým postupem a jakými nástroji či stroji. Výrobce nejprve řekne, že bude vyrábět auta a ne šicí stroje nebo nádobí. (Následuje informace Z ČEHO, z jakého materiálu či z jakých součástek a informace JAK, pracovní postup).

Na počátku vesmíru tedy bylo Slovo. Ne ledajaké, ale Slovo Boží, pocházející od Boha. To říká také Ž 33:6, na nějž odkazují Kraličtí: „ Slovem Hospodinovým učiněna jsou nebesa…“ Takové sdělení se opakuje v Gn1: „I řekl Bůh…“ Pak tam opakuje, že se to, co řekl Bůh, také stalo. Šlo a jde tedy o Slovo tvůrčí, jasnou čili logickou informaci CO se má stát.

Uvedl jsem, že Logos je informace. Informace nemůže vzniknout z hmoty či z energie. Mezi energií a hmotou/hmotností existuje fyzikální vztah, proslulý Einsteinův vztah E = mc2, čili že energie má hmotnost a hmota má energii. Mezi informací a energií nebo mezi informací a hmotou žádný takový vztah neexistuje, hmotu či energii nelze nějak převést na informaci. Nebo, naopak řečeno, informace nemá hmotnost, informace je nehmotná.

vd-logos_02

Einstain a jeho rovnice relativity.

Jednotkou informace je bit. Bit může mít jen dvě hodnoty – buďto je pravdivý, což obvykle označíme číslicí 1, nebo je nepravdivý, což označujeme číslicí 0. S bity nelze pracovat stejně jako s čísly, nýbrž jako s logickými hodnotami. Ten způsob práce se nazývá logická algebra nebo algebra logiky. Logická algebra má zcela jiná pravidla než běžná algebra. Je to práce s pravdivostí – označenou jedničkou nebo s nepravdivostí, označenou nulou. Nula a jednička zde nejsou fyzikální veličiny se svými fyzikálními jednotkami, jako jsou např. kilogramy. Jsou to logické hodnoty!

Nelze tvrdit, že 2 kg jsou logické, zatímco 3 kg jsou nelogické nebo že 5 joulů je logických, zatímco 7 joulů je nelogických. Jednotky hmotnosti či jednotky energie s jednotkami informace, tj. s logickými hodnotami, nijak nesouvisí. Žádná hmota nebo energie se nemůže přeměnit na logiku. Naopak žádné logické operace nemohou vytvořit nějakou hmotu nebo energii.

Logos ve  větě „Na počátku vesmíru byl Logos“ má svou logiku, zcela jednoznačnou logiku. Byl to počáteční Logos, Boží logos, počátek také veškeré logiky. Informace o tom, že se má prázdnota, která je nelogická, uspořádat do logického pořádku. Do rostlin a do hvězd, do zvířat do lidí, do výtvorů a do tvorů.

Na počátku vesmíru byl Boží logos a ne velký třesk. Jiří Grygar při líčení velkého třesku mj. napsal: „Vesmír vybuchl.“ Jak mohl vesmír vybuchnout, když ještě neexistoval? Ten tím výbuchem teprve měl vzniknout. Nemá to logiku! Tvrzení, že velký třesk není výbuch, ale prudké rozpínání, je také nelogické – neboť mělo jít o mnohem prudší rozpínání než při výbuších, které známe. Do takového tvrzení bychom logiku mohli dodat a říkat: Ne, nebyl to výbuch, ale byl to – ovšem jen v logickém smyslu – super-výbuch nebo mega-výbuch!

Na počátku byl Logos, Boží logos!

15
Můžete přidat komentář

Please Login to comment
15 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
4 Comment authors
OliverVáclav DostálBiostrojjhk - vlasta Recent comment authors
  Subscribe  
Upozornit na
Biostroj
Biostroj

Ekvivalenciou som vždy myslel „premenu A na B a naopak“. Ak sa prenáša účinok naprieč vlastnosťami, príde mi vhodné povedať, že sa premieňa jedna vlastnosť na druhú a teda aj, že vzájomné ovplyvňovanie – prenášanie účinku naprieč vlastnosťami – je ekvivalenciou. Ak sa zohľadnia všetky vplyvy, tak pri všetkých riešených vzťahoch dostaneme rovnocennosť – ekvivalenciu strán rovnice. Čo sa týka ekvivalencie 1 smerom – všetko som riešil z fyzikálneho hľadiska, nemyslel som implikáciu, ale chcel som nabádať na obojstrannú ekvivalenciu, keďže jednosmernú ste (*za záhadných podmienok) prijali a iba jednosmerný… Číst vice »

Biostroj
Biostroj

Oliver Milý Biostroj, veľmi sa mi páči, že viete napísať svoj postoj bez nejakých škrupulí, že „čo mi na to povedia“. Ďakujem. Preferujem diskusiu oponentov pred utvrdzovaním sa v názoroch, s ktorými už dávno súhlasím. Len tak je možné dostať sa pravde na koreň. Aj keď je to menej príjemné. Téza redukcionizmu: Naše mysle používajú viaceré reprezentácie, ale fyzická skutočnosť je len jednou reprezentáciou. Vaša neschopnosť predstaviť si niečo je iba výpočtový fakt o tom, čo si váš mozog vie, a čo nevie predstaviť. Iný mozog by mohol fungovať odlišne.… Číst vice »

Biostroj
Biostroj

Václav Ak nahradím symbol jeho podstatou, definujem zložitosť „informácie“ ako zložitosť „štruktúry vzájomných vzťahov“. Ďalej si spomeňme na E=m.c², kde E=energia, m=hmotnosť, c=rýchlosť svetla. Cez E sú si hmotnosť a rýchlosť ekvivalentné (navzájom sa transformujú). s=v.t je vzorec na výpočet vzdialenosti, kde s=vzdialenosť, v=rýchlosť, t=čas. Čas je ľuďmi vykonštruovaná rýchlosť, ktorá zjednodušuje vyjadrovanie pomerov medzi ostatnými rýchlosťami, podobne ako peniaze pomery medzi hodnotami. Čas nemá fyzikálny význam. Z poznania rýchlostí teda vieme určiť vzdialenosti. Cez rýchlosť je možné premieňať hmotu na dráhu. Ak už by sme vedeli vzájomné rýchlosti, vzdialenosti,… Číst vice »

Oliver
Oliver

Milý Biostroj, veľmi sa mi páči, že viete napísať svoj postoj bez nejakých škrupulí, že „čo mi na to povedia“. No chcem sa spýtať sa na tento váš príspevok. Lebo doteraz sa mi zdalo, že je to takto (píšem nižšie). V čom sa mýlim? – „Mezi pravdivostí/nepravdivostí a hmotou-energií je opět (tentýž) rozdíl: to první je nehmotné, logické, to druhé je hmotné (mající hmotnost).“ Sú tam zásadné rozdiely, asi ako medzi vedomím a nevedomím. Ale nemôžete ich oddeliť ako SAMOSTATNÉ elementy!“ Či môžem pravdivostnú hodnotu od nejakých pojmov oddeliť nemá… Číst vice »

Oliver
Oliver

Biostroj 2: Je to ako: Logos a hmota sú 2 odlišné javy, ktoré sa navzájom neovplyvňujú ani spolu nesúvisia (nie sú ekvivalentné) a zároveň logos dal za vznik hmote, ovláda ju, pričom hmota vykonáva všetko to, čo jej logos prikáže (ekvivalencia platí minimálne jedným smerom). Tu narážam na logický omyl. To, že sa najaké javy navzájom ovplyvňujú, alebo spolu súvisia nutne neznamená (osobne sa domnievam, že vo väščine prípadov) že by mali byť ekvivalentné. Ak mám dobrého učiteľa, ovplyvní to moju chuť sa učiť, ak mám zlého, tiež, len inak.… Číst vice »

Oliver
Oliver

Biostroj Logos bez hmoty ako nositeľa nemôže byť, a teda ani nositeľovi predchádzať. Toto ma mimoriadne zaujalo. Teda báseň neexistuje skôr, ako ju dá básnik na papier? Meno pre svoje dieťa nemôžu mať rodičia skôr, ako sa dieťa narodí? S dráhou loptičky nemôže počítať tenista skôr, ako tú loptu vystrelí svojou raketou? Ľudia nemôžu mať svoje plány? Vidím to takto. Na okamih nepoužívajme LOGOS. Nech je to v tomto prípade slovo, informácia. Tá istá informácia môže byť vyjadrená rôznymi znakmi (čínske znaky, klinové písmo, latinka, azbuka, morzeovka, binárny kód…), ktoré… Číst vice »

Biostroj
Biostroj

Václav “Můj článek se snaží ukázat, že informace (logos) PŘEDCHÁZELA hmotu-energii. K existenci hmoty/energie došlo AŽ PO podání informace (logu), ŽE se má „vynořit.“ Bez tohoto „povelu“ by ke „vzniku“ hmoty nedošlo.” Logos bez hmoty ako nositeľa nemôže byť, a teda ani nositeľovi predchádzať. Inak chápem Váš postoj, ale nemôžem s ním súhlasiť. Je to ako: Logos a hmota sú 2 odlišné javy, ktoré sa navzájom neovplyvňujú ani spolu nesúvisia (nie sú ekvivalentné) a zároveň logos dal za vznik hmote, ovláda ju, pričom hmota vykonáva všetko to, čo jej logos… Číst vice »

Biostroj
Biostroj

Václav Rozpor tam nie je, ak chápeme prázdnotu ako “nelogické usporiadanie už existujúcej hmoty” a stvorenie sveta by bolo nastolením pravidiel pre túto už existujúcu hmotu. Lenže podľa Genesis je stvorená aj samotná hmota-priestor-čas (aspoň to predpokladám, a tam stále vidím rozpor). ***** Osobne som zástanca unitarizmu. Keď si predstavím silové polia vo vzájomnej konfigurácii, sú hmotou a zároveň informáciou. Jedno nemôže existovať bez druhého, jedno tvorí druhé a naopak. Rovnako tak logické uvažovanie našich myslí je zároveň fyzikálnymi procesmi v našich hlavách. A ak mám zájsť ešte ďalej, tak… Číst vice »

Biostroj
Biostroj

“Žádná hmota nebo energie se nemůže přeměnit na logiku. Naopak žádné logické operace nemohou vytvořit nějakou hmotu nebo energii.
“Na počátku vesmíru byl Logos. Informace o tom, že se má prázdnota, která je nelogická, uspořádat do logického pořádku.”

jhk - vlasta
jhk - vlasta

Bible začíná tak, jak se to skutečně stalo – něčím, co není hmota – tzn. něčím, co není materiálního charakteru tak, jak to známe. Ale určitě to nebude zas tak jednoduché, jak bych si osobně mohl myslet – znovu říkám, čím člověk ví více – tím více stojí před Bohem jako malé dítě které neumí do pěti počítat. Nezmůže se na nic jiného než na – Ty to víš Hospodine……