Elephant hurling

admin

« Back to Glossary Index

V debatách existuje taktika, známá v anglicky mluvících zemích jako „elephant hurling“. V češtině pro to výraz nemáme, a doslovný překlad nám nic neříká: „zavalení slonem“. Ovšem znamená to něco jako „zavalení argumenty“, zkrátka oč méně je důkazů, tím více musí být slov.

Např. Jonathan Sarfati1 ve své knize Vyvrácení evoluce 2 popisuje situaci tak, že kritik předkládá obrovský balík pseudo-argumentů o složitých otázkách ve snaze vyvolat dojem závažnosti takových důkazů, ale skrytě doufá, že díky té hromadě argumentů, navíc často vytržených z kontextu, budou jeho myšlenky vypadat pravdivě. Zároveň také „opomene“ vzít v úvahu data která jsou v rozporu, obvykle proto, že nekriticky přijal argumenty své vlastní strany.

  1. Sarfati, J.: Vyvrácení evoluce 2, kapitola 2.
« Zpět na Rejstřík-index