Elephant hurling

Pavel Akrman

V debatách existuje taktika, známá v anglicky mluvících zemích jako „elephant hurling“. V češtině pro to výraz nemáme, ale volný překlad může být něco jako „zavalení slonem“).

Např. Jonathan Sarfati1 ve své knize Vyvrácení evoluce 2 popisuje situaci tak, že kritik předkládá balík argumentů o složitých otázkách, aby vyvolal dojem závažnosti takových důkazů, ale skrytě doufá, že nahromaděním tak velkého množství důkazů, navíc často vytržených z kontextu, budou jeho myšlenky vypadat jako pravdivé. Také „opomene“ vzít v úvahu odporující data, obvykle proto, že nekriticky přijal argumenty své vlastní strany.

  1. Sarfati, J.: Vyvrácení evoluce 2, kapitola 2.
« Zpět na Rejstřík-index