Elephant hurling

admin

« Back to Glossary Index

V různých debatách existuje taktika, známá v anglicky mluvících zemích jako „elephant hurling“. V češtině pro to výraz nemáme, a doslovný překlad nám nic neříká: „zavalení slonem“. Ovšem znamená to něco jako „zavalení argumenty“, zkrátka oč méně je důkazů, tím více musí být slov.

Asi nejblíže má k taktice zvané „elephant hurling“ u nás známé rčení „mnoha slovy neřekl vlastně nic“.

Např. Jonathan Sarfati ve své knize Vyvrácení evoluce 2, kapitole 3 popisuje situaci tak, že kritik předkládá obrovský balík pseudo-argumentů o složitých otázkách ve snaze vyvolat dojem závažnosti takových důkazů, ale skrytě doufá, že díky té hromadě argumentů, navíc často vytržených z kontextu, budou jeho myšlenky vypadat pravdivě. Zároveň také „opomene“ vzít v úvahu data která jsou v rozporu, obvykle proto, že nekriticky přijal argumenty své vlastní strany.

« Zpět na Rejstřík-index