Existence černých děr

Václav DostálVesmír, astronomie Napsat komentář

Napsal Václav Dostál

Černé díry jsou vzrušující „objekty“, které téměř všichni považují za reálné. Např. jsou uvažovány v centrech aktivních galaxií. Po dlouhé době jsem „narazil“ na jednoho astrofyzika, jménem Paul Sutter, který ve svém článku O existenci černých děr podává odlišný pohled.

Paul Sutter zde píše: „Podle všeho, černé díry by neměly existovat, a po dlouhé době byly postaveny z hlavy na nohy jako pouhé matematické artefakty – jako otravná chyba v jinak elegantním mechanismu obecné relativity.“ Nebo: „Kdyby takový objekt existoval, potom singularita a Schwarzschildův poloměr by byly povýšeny z matematické abstrakce na fyzikální objekt.“ [Schwarzschildův poloměr  je poloměr černé díry].

Ale také uvádí: „Ach, začal přicházet důkaz … zcela nedávno subtilní šepot gravitačních vln, brodících se přes Zemi. Nevyhnutelný závěr: Černé díry jsou reálné.“

Až k tomuto tvrzení autor mluvil proti reálné existenci černých děr. Nyní se opírá o „pozorování“ gravitačních vln pomocí „detektorů gravitačních vln“ – LIGO. Mohly opravdu tyto upravené interferometry ukázat gravitační vlny?

Co jsou gravitační vlny? Zčeření prostoročasu. Co je prostoročas? Matematický (geometrický) konstrukt neboli „matematická abstrakce.“ Myšlenka!

Einsteinova teorie „gravitace“ je pouze popis, ne výklad fyzikální příčiny. Jeho prostoročas je 4D kontinuum, koncepční věc. „Zčeření prostoročasu“ jsou také konceptem, myšlenkou. A byly „povýšeny z matematické abstrakce na fyzikální objekt.“

Pozorování „gravitačních vln“ nepozorovalo tuto „otravnou chybu“, ale nějaký jiný jev (nevím jaký). Jak můžeme pozorovat koncept nebo myšlenku?

„Realitu“ černých děr autor zeslabuje textem o singularitě: „Ale zůstává singularita – bod o nekonečné hustotě v centru každé černé díry. Toto slovo – nekonečný – je tvrdá pilulka k polknutí. Když se nekonečna vyskytují v matematice, je to ukazatel, že něco děláme špatně, že náš mechanismus není zcela účelný.“

Nekonečně velká fyzikální veličina ve fyzice je něco daleko horšího než v matematice. V singularitě je nekonečně velká hustota látky. To je hrůza! Avšak: Mohou se částice látky na sebe namačkat nekonečně blízko? Tomu brání kvantová mechanika! Singularita černé díry nemůže reálně existovat. Takto to tvrdí i někteří odborníci. Jenže jestliže neexistuje významná či zásadní „část“ černé díry, pak neexistuje ani samotná černá díra. Kam by nakonec v černé díře částice padaly, když jí byly polapeny?

P. Sutter píše o neúplnosti teorie relativity: „Avšak víme, že naše teoretické modely (tj. obecná relativita) jsou nekompletní.“ Článek pak uzavírá: „Černé díry jako stoprocentně úplný obraz o způsobu funkce přírody? Tato jistota neexistuje a [tento obraz] bude nakonec nahrazen přesnějším obrazem. Někdy.“

Na otázku, v čem je teorie relativity neúplná, se dá odpovědět – podobně jako výše: Einsteinova teorie „gravitace“ pouze jev popisuje, nepodává však vysvětlení fyzikální příčiny. Reálnou či fyzikální příčinou „gravitace“ nemůže být reálná deformace (nebo dokonce zborcení) myšleného 4D prostoru. A naopak, těleso nemůže reálně deformovat matematickou abstrakci! Znamená to, že teorie je špatná? Vůbec ne! Je naopak výborná, jenže je nekompletní v tom smyslu, že nezahrnuje fyzikální příčiny „gravitace.“ Popis je geniální, ale je to jen matematický popis!

Podrobné vysvětlení mého pohledu viz vaclavdostal.8u.cz/gravitacni_zareni; vaclavdostal.8u.cz/gravitacni_vlny ; vaclavdostal.8u.cz/gravitace .

Pozn.: Paul Sutter je astrofyzik na The Ohio State University a vedoucím vědcem COSI Science Center. Sutter také pořádá Ask a Spaceman, We Don’t Planet a COSI Science Now.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments