Singularita

admin

(lat. singularitas = jednotlivost, jedinečnost) – zvláštnost, jedinečnost nějakého procesu nebo průběhu. V matematice určité místo křivky nebo plochy, kde nastává chování odlišné od normálního průběhu.