Singularita

admin

« Back to Glossary Index

(lat. singularitas = jednotlivost, jedinečnost) – zvláštnost, jedinečnost nějakého procesu nebo průběhu. V matematice určité místo křivky nebo plochy, kde nastává chování odlišné od normálního průběhu.

« Zpět na Rejstřík-index