devoluce

Evoluce? Ne, DEvoluce

Pavel AkrmanGenetika-teorie informace 1 Komentář

Evoluce je přesným opakem toho, co se děje „přímo před našima očima“

Pavel Akrman

K tématu viz např. článek O (ne)příjezdu evolučního vlaku

Často můžeme slyšet, že k evoluci dochází „přímo před našimi očima“. Jenže změny, pozorované v živých organismech ukazují přesně opačným směrem, než jak by evoluce potřebovala. Uváděné příklady sahají od změn tvaru zobáků pěnkav až po hmyz, u kterého se vyvinula odolnost proti pesticidům.

Video (2,4 min.)

Typické odpovědi křesťanů se zaměřují na množství změn: „Je to ale pořád pěnkava, ne?“ Nebo „To je jen variace v rámci druhu!“ Přestože jsou obě odpovědi pravdivé, chybí jim jádro věci …

… a na evolucionisty moc nepůsobí, protože ti mají také svou odpověď: „Pokud řadu těchto změn lze pozorovat během několika let, pak pomyslete, kolik změn se může stát za miliony let!“ Ale i zde chybí pravá podstata věci.

Evoluce vyžaduje, aby se v živých organismech časem objevil určitý druh změny. Ale pokud je typ skutečně pozorovaných změn nesprávný, pak to není evoluce. A nepomůže ani přidávání času.

Evoluce vyžaduje takový typ změny, která navýší informace v DNA, a to zásadním způsobem. To je jediná možnost, jak se dostat od „jednoduchých organismů (jako jsou bakterie) až k těm obrovsky složitým (jako jsou lidé).

Jenže typ změny, kterou pozorujeme, je přesně opačný (a to i ​​v případech, kdy se zdá, že se organismus „vylepšil“, jako např. hmyz, u kterého se vyvinula odolnost vůči pesticidům)!

Přírodní výběr má za následek čistou ztrátu genetické rozmanitosti v populaci, přičemž není překvapením, že mutace (tj. chyby při genetickém kopírování) vedou k hromadění škodlivých mutací v DNA.

Postupem času se veškeré živé populace stávají stále méně pružnými, méně přizpůsobivými, a nakonec směřují k vyhynutí. To není evoluce, ale její přesný opak.

 

Subscribe
Upozornit na
1 Komentář
Inline Feedbacks
View all comments
Václav Dostál

Moc pěkné!
Možná bychom mohli dodat, že zobecněný druhý termodynamický zákon říká, že všecho degraduje. Složité formy hmoty se rozpadají a přeměňují na stále jednodušší. Nakonec se přemění na “vakuum”, z něhož byly stvořeny. Proti tomuto a jiným “přírodním” zákonům jsme bezmocni. (“Přírodní” se jmenují proto, že je Bůh zavedl pro přírodu, nikoliv proto, že je vytvořila příroda).