designer

Design bez Designéra

Pavel AkrmanDůsledky evoluční ideologie 3 Komentáře

Dopad Darwinovy knihy na společnost

Dr. Gary Parker

Z answersingenesis.org přeložil Pavel Akrman – 07/2022.

„Počkat! Zamysleme se na chvíli! Právě jsem četl celou spoustu důkazů pro „stvoření”, které mě měly přesvědčit, že tento svět stvořil milující a všemocný Bůh Bible. Jenže stačí se jen podívat kolem sebe. Svět je jeden velký chaos! Lidé hladoví, děti se rodí s vadami, miliony lidí umírá kvůli onemocnění a další miliony zahynuly „z Božího dopuštění”, jako jsou např. zemětřesení, požáry a záplavy. Tohle mě má přesvědčit, že svět byl stvořen všemoudrým Stvořitelem?”

Také vás napadly podobně znepokojivé myšlenky? Každopádně znepokojily jednoho mladého amatérského přírodovědce, když se ve 30. letech 19. století plavil kolem světa na lodi HMS Beagle. Ano, byl to Charles Darwin, který byl vychován v Anglii a kde alespoň formálně vyznával Bibli a kreacionistické smýšlení. Přesto všude, kam se při sběru svých vzorků na cestě lodí Beagle podíval, nacházel jen krvavé boje a umírání.

Jak mohlo takové hromadné plýtvání, násilí a smrt vycházet z plánu, záměru a přímého Božího stvoření? Darwin začal hledat jiné vysvětlení původu života – a našel jej. Po letech přemýšlení, bádání a vnitřních pochybností byl Darwin přemluven, aby vydal svou novou revoluční teorii. Ta v roce 1859 skutečně vyšla – její plný název zněl: O původu druhů přírodním výběrem neboli zachování prospěšných plemen v boji o život.

„Kdysi velmi uznávaný kreacionistický argument o designu, tedy že „hodinky svědčí o hodináři“, byl mrtev; ať žije nyní ten nový, „slepý hodinář“, přírodní výběr.”

Darwinova kniha (zkráceně O původu druhů) způsobila revoluci v lidském smýšlení. Mnozí viděli v přírodním výběru prostředek k vysvětlení veškerého projevu rozmanitosti života bez jakéhokoli odkazu na Designéra, a mnoho dalších to chápalo jako příležitost k odmítnutí víry v „Boha Stvořitele“ a osvobození se od svazujících pravidel organizovaného náboženství. Kdysi velmi uznávaný kreacionistický argument o designu, tedy že „hodinky svědčí o hodináři“, byl mrtev; ať žije nyní ten nový, „slepý hodinář“, přírodní výběr: evoluce během času, vše je náhoda, pouze boj a smrt (v angličtině na to vznikla dokonce i zkratka: TCSD – Time, Chance, Struggle, and Death).

Poté, co biolog Michael Denton v televizi1 sám sebe označil za skeptika, ať už jde o stvoření nebo evoluci, moderátor se ho zeptal, jaký měla podle něj hlavní dopad Darwinova ​​kniha. Po krátké odmlce Denton odpověděl, že hlavním dopadem knihy bylo ukázat ateismus jako legitimní, nebo alespoň respektovatelný. Uznávaný historik a filozof Will Durant2 řekl, že okamžikem vydání Darwinovy knihy O původu druhů v roce 1859 jsme právě vstoupili do pohanské éry. Darwinova kniha změnila celý běh dějin.

Přírodní výběr není a nikdy nebyl žádným „hodinářem“. Je to jen Bohem daný způsob dokonalého přizpůsobení se již stvořených druhů svému prostředí. Proto platí, že budeme-li nakládat s přírodním výběrem takto čestně a poctivě, můžeme také tvrdit, že vědecké důkazy podporují biblickou zprávu o původu.

Odkazy

  1. Thomas Kelly, producer, Puzzle of the Ancient Wing, Canadian Broadcasting Corporation, “Man Alive” television series, 1981.
  2. Will Durant, “Historian Will Durant: We Are in the Last Stage of Pagan Period,” El Cajon (CA) Daily Californian, April, 8, 1980 (by Rogers Worthington of the Chicago Tribune).
Subscribe
Upozornit na
3 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
jhk - vlasta

RE: – Admin – děkuji milý Pavle – velmi pěkně jste to navázal a doplnil. Přeji Boží požehnání. V.S.))))

jhk - vlasta

Jak mohlo takové hromadné plýtvání, násilí a smrt vycházet z plánu, záměru a přímého Božího stvoření? Darwin začal hledat jiné vysvětlení původu života – a našel jej.  — to je velmi zajímavá “věčná” otázka. Jak by mohl někdo jako “Bůh” stvořit něco tak hrozného? Ale nabízí se možná velmi podobná otázka – jen trochu mírně přeformulovaná. Zdalipak se rodí tzv. “zlé” děti? Řekl bych že ne. Protože pokud ano – pak by dle mého nutně musela zmizet možnost svobodné vůle. Pokud by se rodily tzv. “zlé” děti – pak by… Číst vice »