noahs_ark

Byli dinosauři na Noemově Arše?

Pavel AkrmanÚvahy o kreacionismu, stvoření ad. Napsat komentář

Redakce CMI

Z creation.com přeložil Pavel Akrman – 09/2023. Translation granted by Creation.com – přeloženo s povolením od Creation.com.

1. Žili vůbec v té době dinosauři?

Příběh, který jsme všichni slyšeli z filmů, televize, novin a většiny časopisů a učebnic vypráví o tom, že dinosauři „vládli Zemi“ 140 milionů let, vymřeli před 65 miliony let, a proto už tu nebyli, když Noe a jeho rodina vypluli na Arše před asi 4 500 lety.

Bible však poskytuje zcela jiný pohled na historii Země (a tedy i dinosaurů). Jako Božímu psanému Slovu pro nás mu můžeme důvěřovat, že mluví o minulosti pravdu. (Další informace o spolehlivosti Písma viz Otázky a odpovědi: Bible).

Ačkoli nám Bible přesně neříká, jak dávno to bylo, co Bůh stvořil svět a jeho stvoření, můžeme přesto dobře odhadnout stáří vesmíru, když pečlivě prostudujeme vše, co o tom Písmo říká:

  1. Bůh učinil všechno v šesti dnech a sedmého dne odpočinul. (Mimochodem, toto je základ i našeho sedmidenního týdne – Exodus 20:8–11). Přední hebrejští učenci uvádějí, že na základě gramatické struktury Genesis 1 měly tyto „dny“ normální délku a nepředstavovaly dlouhá časová období (viz Otázky a odpovědi: Genesis).
  2. Bylo nám řečeno, že Bůh stvořil prvního muže a ženu – Adama a Evu – šestého dne spolu se suchozemskými zvířaty (což zahrnovalo i dinosaury).
  3. Bible zaznamenává rodokmeny od Adama až po Krista. Z uvedených časových údajů v těchto seznamech (včetně toho, že Ježíš Kristus, Syn Boží, přišel na Zemi před asi 2 000 lety) můžeme dojít k závěru, že vesmír je starý jen několik tisíc let (možná jen 6 000), a nikoli miliony let (viz také Země: jak stará vypadá?, zejména text v rámečku Ježíš a stáří světa). Dinosauři tedy žili v průběhu několika posledních tisíc let.

2. Takže byli dinosauři na Arše?

V Genesis 6:19–20 Bible říká, že Bůh přivedl do Archy vždy dva ze všech druhů suchozemských obratlovců (sedm párů „čistých“ zvířat).

3. Jak se vešli na Archu ti obří dinosauři?

„Přestože se uvádí zhruba 668 jmen dinosaurů, existuje jen asi 55 různých „druhů“ dinosaurů.”

Přestože se uvádí zhruba 668 jmen dinosaurů, existuje jen asi 55 různých „druhů“ dinosaurů. Navíc ne všichni byli velcí jako Brachiosaurus, a i ti dinosauři na Arše byli nejspíš jen „teenageři“ nebo mladí dospělí. A skutečně, nedávno bylo objeveno, že dinosauři procházeli prudkým růstem, takže Bůh mohl přivést dinosaury právě ve věku, aby tento růstový skok zahájili v době po vylodění – viz Rychlost růstu dinosaurů: Je to problém nebo řešení ve prospěch kreacionistů?

Kreacionistický výzkumník John Woodmorappe vypočítal, že Noe měl s sebou na palubě zástupce asi 8 000 živočišných rodů (včetně některých dnes již vyhynulých zvířat) neboli asi 16 000 jednotlivých zvířat. Když si uvědomíte, že koně, zebry a osli jsou nepochybně potomky jednoho koňského „druhu“, pak Noe nemusel mít dva od každého takového zvířete. Stejně tak i psi, vlci a kojoti jsou nepochybně z jednoho psího „druhu“, takže nebyly potřeba stovky různých psů.

Podle Genesis 6:15 měřila Archa 300 x 50 x 30 loket, což je asi 460 x 75 x 44 stop, s objemem asi 1,52 milionu krychlových stop. Výzkumníci prokázali, že se jedná o ekvivalentní objem 522 standardních železničních vagonů (USA), z nichž každý pojme 240 ovcí. Mimochodem, pouze 11 % všech suchozemských zvířat je větších než ovce.

ark

Noemova Archa

I bez nějaké složité matematiky si můžeme spočítat, že více než 16 000 zvířat zabralo mnohem méně než polovinu prostoru v Arše (dokonce by takto měli i určitý prostor pro pohyb).

Závěr

Bible je spolehlivá ve všech oblastech, včetně zprávy o Arše (a celosvětové katastrofické Potopě). Křesťan nemusí mít slepou víru ke svému přesvědčení, že Archa skutečně existovala. To, co o Arše říká Bible, lze dnes dokonce měřit a testovat.

Odpovědi na další námitky ohledně biblického popisu Noemovy Potopy a Archy (např. Odkud se vzala všechna ta voda? či Jak Noe zvířata shromáždil a poté se o ně staral? atd.), naleznete v článcích uvedených níže (v angličtině). Tyto konkrétní „problémy“ související s Noemovou Potopou pokrývají zejména kapitoly 12 a 13 knihy Odpovědi na otázky o stvoření, a těmito a dalšími podrobnostmi se také zabývá pojednání Noemova Archa: Studie o proveditelnosti.

Další informace o dinosaurech najdete v kapitole 19 knihy Odpovědi na otázky o stvoření.

Příbuzné články

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments