cotoca-amazon

Ztracená města Amazonie

Pavel AkrmanPůvod člověka Napsat komentář

David Thomas

Z creation.com přeložil Pavel Akrman – 12/2023. Translation granted by Creation.com – přeloženo s povolením od Creation.com.

Většina antropologů předpokládala, že před příchodem Evropanů žili původní obyvatelé Amazonie pouze v malých kočovných kmenech z doby kamenné. Učili, že společnosti vždy postupovaly od jednoduchých ke složitým, takže tito lidé nikdy nepřekročily fázi společenského vývoje „lovců a sběračů“.

cotoca-mazon1

Obrázek 1

Obr. 1: Cotoca, starověké bolivijské osídlení dříve skryté pod hustou vegetací, odhalené dálkovým laserovým snímáním. Kromě teras a vyvýšených hrází mělo i hliněné pyramidy (největší jsou zobrazeny červeně).

Nové objevy však rozšiřují stále rostoucí množství důkazů o tom, že předchůdci dnešních amazonských kmenů byli skutečně velmi důmyslní. K odhalení toho, co se skrývá pod korunami lesního porostu, použil tým archeologů technologii dálkového průzkumu zvanou Lidar1 a objevil pozůstatky 26 hustě obydlených městských center. Dvě z těchto měst byla třikrát větší než Vatikán.2

Tato městská centra byla velmi složitá, s 22 metry (70 stop) vysokými pyramidami, s kilometry vyvýšených vozovek a zděnými komplexy se širokými terasami. Měli také sofistikované vodohospodářské systémy zahrnující kanály a nádrže k podpoře velké populace. Nádrže mohly být také použity k chovu ryb nebo želv pro potravu.

V oblasti bylo dosud nalezeno téměř 1 000 kilometrů (600 mil) hrází a kanálů, které spojují rozsáhlou síť stovek osad. Celková rozloha činila nejméně 4 500 km2 (1 700 čtverečních mil), „s jedním velkým sídlištěm o rozloze přibližně 500 km2”.3 K zásobování této obrovské populace by bylo zapotřebí rozsáhlé zemědělství a zaznamenaný pyl ukázal, že se v oblasti pěstovala i kukuřice.

„Lidé byli inteligentní od počátku stvoření.”

To vše dobře zapadá do učení Bible v knize Genesis. Především to, že lidé byli od počátku stvořeni inteligentní. To je v rozporu s evolučními představami o lidech vyvíjejících se z jakýchsi primitivních předků. Potomci těch, kteří přežili v Noemově Arše, také postavili Babylon, takže jistě měli znalosti a zkušenosti v oblasti staveb lodí i měst. Nicméně důkazy naznačují, že po jejich rozptýlení pak muselo mnoho kultur přijít o své technologie, a používali kamenné nástroje k přežití, v některých případech trvale.

Tento a podobné objevy jen potvrzují průběh biblické historie, kdy kultury se mohou rozvíjet, ale stejně tak mohou i upadat. Technologie může být trvale ztracena, zejména tam, kde se jedná o malé, rychle migrující skupiny nebo kultury vystavené katastrofickému rozptýlení.4 Hlavní ničivou silou pro domorodé obyvatele Jižní Ameriky bylo dobyvatelské tažení Španělů. Zahrnovalo zkázu kvůli zavlečeným nemocem. Důkazy již nějakou dobu ukazují, že právě toto způsobilo takový kulturní a technologický úpadek u předků řady dnešních amazonských lovců-sběračů.5

Je zřejmé, že sociální rozvoj není vždy jednosměrný, jak se široce věří. A kmen lovců a sběračů nám dnes nedává pohled na žádnou evoluční fázi, kterou by měly nevyhnutelně procházet všechny společnosti. Kniha Genesis nám říká, že stavba města, obrábění kovů a další důmyslné schopnosti byly přítomny již u prvních několika generací po Adamovi, na samém počátku lidské historie.

Odkazy a poznámky

  1. Light Detection And Ranging—it operates on the principle of radar (Radio Detection And Ranging), but using a laser beam, not radio waves.
  2. Handwerk, B., Lost cities of the Amazon discovered from the air, smithsonianmag.com, 25 May 2022.
  3. Prümers, H. and 4 others, Lidar reveals pre-Hispanic low-density urbanism in the Bolivian Amazon, nature.com, 25 May 2022.
  4. Wieland, C., Culture clash, Creation 17(3):42–44, 1995; creation.com/culture-clash.
  5. Anon., Modern Stone Age reconsidered, Creation 15(4):51, 1993; creation.com/tech-loss. See also Carter, R., What were the so-called Stone Age, Bronze Age, and Iron Age? Creation 44(1):18–20, 2022; creation.com/bronze.
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments