living-fossils-header

Živé zkameněliny – mocný argument pro stvoření

pavelkabrtEvoluce organizmů Napsat komentář

Don Batten mluví s Dr. Carl Wernerem, autorem knihy Živé zkameněliny (Evoluce: Grandiózní experiment, sv. 2)

Z creation.com/werner-living-fossils přeložil Pavel Kábrt – 02/2015. Translated with permission from Creation.com – přeloženo s povolením od Creation.com.

10029-381iv233_zkamen283liny_-_mocn253_argument_pro_stvo345en237__Czech_

Dr. Werner získal akademické vzdělání na univerzitě v Missouri v oboru biologie s vyznamenáním (summa cum laude). Ve věku 23 let získal doktorát medicíny a vykonává praxi pohotovostního lékaře v St Louis.

Dr. Werner vysvětluje, co jsou živé zkameněliny a proč má o ně takový zájem a sbírá jejich fotografie už přes 14 let: „Živé zkameněliny jsou fosilizovaná zvířata a rostliny podobající se moderním organizmům. Začal jsem se o ně zajímat, abych tak otestoval evoluci.“

„Existují základně dva modely toho, kde se vzal život: evoluční model tvrdí, že se téměř před 4 miliardami let sloučily chemikálie a zformovaly živou buňku, která se pak po dlouhé časové úseky měnila na všechno živé. Příklady evolučních změn zahrnují třeba dinosaura, který se mění v ptáka, nebo suchozemského savce o čtyřech končetinách, ze kterého se stává velryba. Ten druhý model, model stvoření, tvrdí, že externí nadpřirozená bytost (Bůh) stvořil najednou všechny různé typy živočichů a rostlin, a tyto organizmy se měnily během času jen málo – byl to jiný druh změny v rámci základního typu.“

Dr. Werner používá slovo´typ´podobně, jako Bible používá slovo´druh´ v knize Genesis. Tak například živočich se může měnit, ale jen uvnitř svého druhu, jako třeba vlk se může změnit na psa – nejde však o takovou radikální změnu, jako je třeba čtyřnohý suchozemec na velrybu.1

Dále Dr. Werner pokračuje: „Živé zkameněliny mi poskytly jednoduchý způsob, jak otestovat evoluci. Pokud k evoluci nedošlo (tedy živočichové se během času nijak významně neměnila) a pokud živočichové a rostliny byli stvořeni najednou a žili všichni pospolu (lidé, dinosauři, duby, růže, kočky, vlci atd.), pak by se měly nalézat ve vrstvách hornin spolu s dinosaury i zkameněliny alespoň některých moderních živočichů a moderních rostlin. Vydal jsem se ověřit tuto myšlenku, aniž bych měl o moderních organizmech ve vrstvách hornin jakékoliv znalosti. Výsledky (zaznamenané v knize & videu Živé zkameněliny) ukazují, že mnoho moderních živočichů a rostlin nalézáme společně s dinosaury – mnohem více než bych předpokládal že najdu.“

Dr. Werner a jeho žena Debbie procestovali přes 160 000 km a vyfotili 60 000 fotografií při filmování televizního seriálu Evoluce: Grandiózní experiment. (Epizoda 2 z této série, Živé zkameněliny, ukazuje přesně to, co našli.) Soustředili se na zkameněliny nalézané v dinosauřích vrstvách hornin, a porovnávali tyto zkameněliny s moderními zvířaty a rostlinami.

„Pátrali jsme jen po zkamenělinách nalézaných v místech dinosauřích vykopávek, aby vědci vyznávající evoluci nemohli tvrdit, že jsme zkameněliny vybrali někde, kde to ´není dost staré.´ Všechny zkameněliny, které jsme pro srovnávání použili, byly nalezeny v dinosauřích vrstvách hornin (trias, jura, křída).“

Mnoho moderních zvířat v dinosauřích horninách!

Zeptal jsem se Carla, kolik tedy vlastně našel moderních typů zvířat v dinosauřích vrstvách hornin.

„Našli jsme zkamenělé vzorky ze všech hlavních bezobratlých živočišných kmenů, které dnes žijí, včetně: členovců (hmyzu, korýšů atd.), měkkýšů, ostnokožců (mořských hvězdic, lilijic, mořských hadic atd.), korálů, hub a kroužkovců (žížal, mořských červů).

„Obratlovci – živočichové s páteří jako ryby, obojživelníci, plazi, ptáci a savci – vykazují tentýž vzorec.“

Moderní ryby, obojživelníci a plazi

„Ryby chrupavčité (žraloci a rejnoci), rybovití obratlovci (jako jsou jeseter, veslonos, losos, sleď, platýs a máčka skvrnitá) a rybovití bezčelistnatí (sliznatka, mihule) byli nalezeni v dinosauřích vrstvách a vypadají stejně jako jejich moderní formy.

„V dinosauřích vykopávkách byli nalezeni moderně vypadající žáby a mloci.“

„V dinosauřích vrstvách byly nalezeny všechny dnes žijící skupiny plazů a vypadají stejně nebo téměř stejně jako jejich moderní formy: hadi (hroznýš královský), ještěrky (ameivy, plachtící dráčci), želvy (želvy mořské, kožnatky) a krokodýlovití (aligátoři, krokodýli a gaviálové).“

Moderní ptáci

„V rozporu s všeobecnou vírou byly v dinosauřích vrstvách nalezeny moderní typy ptáků, včetně: papoušků, sov, tučňáků, kachen, potáplic, albatrosů, kormoránů, jespáků, křivozobek atd. Když vědci podporující evoluci objevili tuto informaci během našich televizních rozhovorů, ukázalo se, že skoro nevěřili tomu, co do kamery říkali.“


Dr. William Clemens, UC Berkeley, mluví o moderních ptácích nalezených v horninách křídy. (úryvek z DVD Living Fossils)

(Viz také článek Moderní ptáci nalezeni spolu s dinosaury)

Savci

Paleontologové nalezli 432 savčích druhů v dinosauřích vrstvách; téměř tolik, kolik je druhů dinosaurů. … Kde ale jsou tyhle zkameněliny? Navštívili jsme 60 muzeí, ale neuviděli jsme ani jedinou vystavenou kompletní savčí kostru z dinosauřích vrstev v žádném z těchto muzeí. To je šokující.

„V místech dinosauřích vykopávek našli vědci mnoho neobvyklých vymřelých savčích forem, jako jsou multituberkuláti2, ale také našli zkamenělé savce, podobající se veverkám, vačicím, tasmánským ďáblům, ježkům, rejskům, bobrům, primátům a ptakopyskům. Nevím, jak jsou tyto savčí formy blízké těm moderním, protože jsem většinu z nich neviděl, ani když jsem prošel tolika přírodovědeckými muzei.“

„Jen málo lidí ví o velkém počtu savčích druhů nalezených spolu s dinosaury. Paleontologové nalezli 432 savčích druhů v dinosauřích vrstvách;3 téměř tolik, kolik je druhů dinosaurů. V tomto počtu je téměř 100 kompletních savčích koster. Kde ale jsou tyhle zkameněliny? Navštívili jsme 60 muzeí, ale neuviděli jsme ani jedinou vystavenou kompletní savčí kostru z dinosauřích vrstev v žádném z těchto muzeí. To je šokující. A viděli jsme také jen několik desítek neúplných koster/jednotlivých kostí ze všech těch do té doby nalezených 432 savčích druhů. Proč muzea nevystavují tyto savčí zkameněliny, a také zkameněliny ptáků?“

V dinosauřích horninách je mnoho moderních rostlin!

„V dinosauřích horninových vrstvách jsme našli zkameněliny ze všech dnes žijících rostlinných oddělení: kvetoucí rostliny, jinany, jehličnany, mechy, rašeliníky, cykasy a kapradiny. A opět, podíváte-li se na tyto zkameněliny a porovnáte je s moderními formami, rychle dojdete k závěru, že se rostliny nezměnily. Zkamenělé sekvoje, magnolie, svídy, topoly a blahovičníky, lekníny, cykasy, kapradiny, přesličky atd. byly nalezeny v dinosauřích vykopávkách.“

Nebyly nalezeny nějaké moderní organizmy?

living-fossils_02

Fosilní mořská ježovka. Klikni pro zvětšení

„Nenašel jsem v dinosauřích vrstvách zkameněliny všech organizmů, které dnes žijí, spíše jsem našel reprezentativní příklady od všech velkých, dnes živých živočišných kmenů a všech velkých, dnes živých rostlinných oddělení. Půjdu-li o krok dál, uvnitř těchto větších skupin jsem často našel reprezentanty všech velkých skupin nebo tříd v rámci kmene. Například u ostnokožců (mořské hvězdice, mořští ježci atd.) jsem našel zkameněliny všech jejich hlavních, dnes žijících, typů. To samé platí o hmyzu a krokodýlovitých atd. Nenašel jsem žádné velké savce. Až potud největší nalezený savec v dinosauří vrstvě (životní velikost) váží 13 kg. Nicméně tolik živých zkamenělin jak rostlin, tak i zvířat, ze všech hlavních kmenů a rostlinných oddělení ukazuje na stagnaci (nedostatek změn), ne na evoluci. Měl bych také poznamenat, že když se podíváme na tyto vážné problémy se systémem vrstev obsahujících zkameněliny (geologický sloupec, který je dnes geology prezentován), absenci větších savců lze snadno vysvětlit, ale to nechám na pozdější dobu.“

Je evoluční příběh ´nepotopitelný´?

living-fossils_01

Živá mořská ježovka. Klikni pro zvětšení

Zeptal jsem se dr. Wernera, jak evoluční vědci zápasí s těmito fakty, když se jim předloží tyto pozoruhodné nálezy. Dr. Werner poznamenal, že „Pokud věříte teorii celým svým srdcem, tak budete schopen si tuto víru vždy udržet – a to i navzdory protichůdným faktům – pomůžete si záchrannými hypotézami, které ke své teorii přidáte. Když třeba věřící evoluční vědec vidí v dinosauřích vykopávkách zkameněliny nápadně podobné moderním organizmům, tak je schopen pro ´objasnění´živých zkamenělin vynalézt i takovouto hypotézu: ´Ano, věřím tomu, že se zvířata během času (evoluce) hodně změnila, ale některá zvířata a některé rostliny byly tak dobře adaptovány na prostředí, že se měnit nepotřebovaly. A tak mě živé zkameněliny celkem vůbec nevzrušují.´ Tato dodatečná hypotéza říká, že se některá zvířata nevyvíjela. Pokud je však teorie tak poddajná, že přidáním hypotézy lze uvažovat o pravém opaku k teorii hlavní, nikdo nikdy nemůže tuto teorii napadnout. Teorie se stává nepotopitelnou, a nepotopitelná teorie není vědou.“

Různá jména pro stejné zvíře?

Carl vyprávěl, jak evoluční vědci dávají zkamenělinám různá rodová a druhová jména, odlišná od jejich živých forem, a tak vytváří iluzi evoluce: „Dám vám příklad. Jeden vědec našel zkamenělou mořskou ježovku v horninách křídy, která vypadá téměř identicky s moderní živou mořskou ježovkou červenou, ale přiřkl jí úplně nový rod (Holaster). Pokud byste tohoto tvora uviděli živého v oceánu, identifikovali byste ho jako ježovku červenou (rod Spatangus). Jiné jméno chce naznačit, že se mořští ježci během času změnili, ale pro evoluci je to jen vykonstruovaný´důkaz´. Ta zkamenělina vypadá stejně jako její živý protějšek.“ (viz fotografie)

Je evoluce popřena?

Zeptal jsem se dr. Wernera, jestli jeho studie popřela evoluci.

„Pro evoluční model je čím dál víc obtížné čelit velkému počtu živých zkamenělin. Přidáme-li k tomu další problémy s evoluční teorií (fosilní záznam, původ prvního živého organizmu, geologické problémy se vznikem vrstev, podobnosti u nepříbuzných organizmů a další), můžete s naprostou důvěrou prohlásit: ano, s evoluční teorií je konec. Pokud by se našlo v dinosauřích vrstvách několik větších savců, měla by být teorie vyřízená i pro ty nejskalnější evolucionisty, ale lidé mají tendenci odnášet si  ty teorie, které se naučili na svých školách, až do hrobu. Teprve nové generace se na to vše mohou podívat lépe a položit si otázku: ´Jakým způsobem oni vlastně uvažovali?´“

Další videa a články

Odkazy

  1. Sarfati, J., Variácia a prirodzený výber vs. evolúcia, Vyvrátenie evolúcie kapitola 2; creation.com/rech2.
  2. Byl to řád savců podobných hlodavcům, pojmenovaný po jejich zubech (několik řad hrbolků, výstupků na jejich stoličkách).
  3. See Kielan-Jaworowska, Z., Cifelli, R.L. and Luo, Z.X.,Mammals from the Age of Dinosaurs: Origins, Evolution, and Structure, Columbia University Press, NY, 2004.
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments