Modern-birds-dinosaurs

Moderní ptáci nalezeni spolu s dinosaury

pavelkabrt Důsledky evoluční ideologie Napsat komentář

Klamou muzea veřejnost?

Don Batten

(Z creation.com přeložil Pavel Kábrt – 11/2013.) Obrázky: Duck One ©iStockPhoto.com/Andy Gehrig | Duck Two ©iStockPhoto.com/Paul Tessier | Gallery ©iStockPhoto.com/gyn9038 | Barrier ©iStockPhoto.com/Nicolas Hansen | Dinosaur ©iStockPhoto.com/Christian Martínez Kempin

Evoluční teorie tvrdí, že všechny živé bytosti povstaly z jednoduché buňky přírodními procesy během obrovských časových věků, a Bůh s tímto procesem neměl nic společného. Podle této teorie každý živočich povstal z jiného druhu živočicha během ´miliónů let´. Například většina evolucionistů tvrdí, že moderní ptáci se vyvinuli z dinosaurů. Jenže nálezy zkamenělin moderních ptáků s dinosaury, a ne nad dinosaury, odporuje této myšlence.

Kniha a DVD dr. Carl Wernera Living Fossils (Živé zkameněliny) přináší na světlo skutečnost, že vědci našli mnoho zkamenělin pozůstatků moderních ptáků spolu s dinosaury, jenže muzea tyto zkameněliny nevystavují, tuto informaci prostě do veřejnosti nepouštějí. Tím, že tuto informaci tají, udržují děti a dospělé v naočkovaném stavu falešné představy, že se zvířata měnila s časem (od časů dinosaurů), a že tedy evoluce je pravdou.

„Pokaždé, když uvidíte v muzeu vystaveného T. rex nebo Triceratopse, měli byste tam také vidět kachny, potáplice, plameňáky nebo některé z dalších moderních ptáků, kteří byli nalezeni ve stejných horninových vrstvách, jako tito dinosauři.“

Dr. Werner si chtěl ověřit evoluční teorii, a tak navštívil 60 přírodopisných muzeí a deset aktivních paleontologických míst s dinosauřími vykopávkami v sedmi různých zemích. Když se ptal paleontologů, mají-li nějaké osobní poznatky o moderních ptácích nalezených spolu s dinosaury, byl docela pořádně překvapen.

„Udělal jsem rozhovor s vědcem v Muzeu paleontologie v Berkeley, který diskutoval o zkamenělině papouška, kterého našli v křídových vrstvách (tzv. dinosauří horniny). Ale tohoto papouška v tomto muzeu nevystavili.“

S každým takovým rozhovorem na jeho seznamu přibývalo stále více a více moderních ptáků, kteří byli nalezeni spolu s dinosaury, včetně: papoušků, tučňáků, sov, jespáků /bahník – pozn. př./, albatrosů, plameňáků, potáplic, kachen, kormoránů a křivozobek. Carl sestavil tento seznam na základě rozhovorů s různými paleontology, také z článků evolučních vědců a učebnic (zdroje lze najít v Living Fossils).

Nebylo to tak moc dlouho předtím, kdy si dr. Werner povšiml důležitého rozporu: muzea nevystavovala to, co vědci odhalovali v jednorázových soukromých rozhovorech. Spíše přírodovědecká muzea byla v rozporu s realitou a vnucovala pravý opak. Z 60 muzeí, jež navštívil, až na jedinou výjimku, v žádném neviděl byť jen jedinou zkamenělinu moderního ptáka nalezeného v dinosauřích vrstvách hornin; jen jediné muzeum ze šedesáti vystavilo model moderního ptáka spolu s dinosaurem: bylo to Milwaukee Museum (USA). V jednom vzdáleném rohu vystavovalo muzeum rekonstrukci křivozobky z dinosauřího naleziště Hell Creek (Montana) – viz níže obrázky. To jsou jasné křivozobky.

birds-in-dino-02Toto je informační nápis v Americkém přírodopisném muzeu z roku 2011. V protikladu k této informaci, dr. Werner objevil, že spolu s dinosaury bylo nalezeno mnoho různých ptáků včetně kachen, potáplic, plameňáků, albatrosů, sov, tučňáků, jespáků, papoušků, kormoránů či křivozobek, spolu s vyhynulými ptáky, jak jsou Mononykus, Archaeopteryx a Hesperornis. Zatímco tyto vyhynulí ptáci měli zuby, bylo nalezeno mnoho moderních typů ptáků bez zubů. Ignorováním těchto faktů muzejní expozice klamou veřejnost.

Dr. Werner: „Muzea vám tyto zkameněliny moderních ptáků neukážou a ani moderní ptáky, obalené peřím, nevystaví do celkové scenérie spolu s dinosaury. A to je zlé. Vlastně naprosto pokaždé, když uvidíte v muzeu vystaveného T. rex nebo Triceratopse, měli byste tam také vidět kachny, potáplice, plameňáky nebo některé z těchto dalších moderních ptáků, kteří byli nalezeni ve stejných horninových vrstvách, jako tito dinosauři – ale tak tomu není. Nikdy jsem neviděl v přírodovědeckém muzeu vystavenou kachnu spolu s dinosaurem – vy ano? Nebo sovu? Nebo papouška?

„Nejenže nevystaví ptáky, ale prestižní Americké přírodopisné muzeum na svém poutači informuje o procesu od dinosaurů k ptákům právě opačně. Zobrazení je vysoce zavádějící a opět nezmiňuje moderní ptáky spolu s dinosaury.“ (viz poutač výše)

Jsou muzejní zobrazení prostě jen zastaralá, anebo zcela účelově tají informace? Dva roky po vydání knihy dr. Wernera ani Carnegie muzeum, Smithsonian muzeum či Americké přírodovědné muzeum nenapravilo tyto nesrovnalosti.

Tenkozobec (nahoře) v Milwaukee muzeu – vzácný příklad vystaveného moderního ptáka (dole) u dinosaurů .

Podle komplexního pátrání dr. Wenera jde u muzeí o celosvětový jev; jen jediné muzeum naznačilo, že spolu s dinosaury byli nalezeni i moderní ptáci.

Je třeba poznamenat, že moderní ptáci nebyli nalezeni ve všech vrstvách, kde jsou dinosauři, ale jen v křídových (ne v horninách jury a triasu). Evoluční paleontolog dr. Bill Clemens řekl Carlovi, že křídové zkameněliny ptáků byly nalezeny, když v křídových vrstvách hledali moderní zvířata, protože chtěli prokázat, že hypotéza s dopadem asteroidu je mylná (1) – (jde o tvrzení, že dopad asteroidu na konci křídy vyhubil dinosaury). Vědci se snažili prokázat kontinuitu mezi zkamenělinami v horninách nad křídou a těmi v křídě; proto hledali moderní tvory. Kdoví, co by našli, kdyby si dali větší práci s hledáním v jiných vrstvách.

V dokumentu CMI Darwin-the Voyage that shook the World (Darwin-plavba, která otřásla světem) paleontolog z kanadské univerzity v Albertě, profesor Phil Currie, mluví o tom, jak jsou vědecké nálezy často ovlivněny představou vědce, co má být nalezeno. „I když si myslíte, že vaše mysl je otevřená, často vaše představa, jak by věci měly být, nebo váš obraz toho, co by se mělo najít, nebo v některých případech kulturní aspekty víry, budou ve skutečnosti fungovat ve vaší mysli tak, že vaše oči budou otevřeny, ale ne zcela; něco, co by vás mohlo nasměrovat úplně jinak, pominete.“

Obrázek: Tenkozobec na výstavě dinosaurů v muzeu v Milwaukee (viz výše) – velmi vzácný příklad moderního ptáka na podobných výstavách.

„Stále víc a víc moderních zvířat a rostlin se nalézá v horninách, kde by tyto organizmy z evolučního pohledu být neměly.“

Když vědci hledají dinosaury, mají tendenci si ani nepovšimnout zbytků jiných živočichů či rostlin. A i když je najdou, mají sklon je dát stranou jako nezajímavé. Ono totiž nalézt nového ´exotického ´dinosaura je mnohem vzrušující a lépe publikovatelné, než najít nějakého ptáka nebo savce, kterého už každý zná. A samozřejmě peníze tu jsou pro ty, kteří přijdou se vzrušujícím objevem něčeho ze ztraceného světa, a ne pro nějaké ´nudné´zkameněliny moderních tvorů, které navíc jemně naznačují, že se zvířata nevyvinula.

V protikladu ke všemu se stále víc a víc moderních zvířat a rostlin nalézá v horninách, kde by tyto organizmy z evolučního pohledu být neměly. Máme pro to tolik příkladů (jsou diskutované v knize Living Fossils – Živé zkameněliny), že toto množství ukazuje k jasnému potvrzení toho, že se organizmy během času nijak podstatně nemění a že Bůh učinil tvory tak, aby se rozmnožovali ´podle svého druhu´; to vše nám dává velmi silný argument proti evoluční povídačce.

Dr William Clemens, UC Berkeley – Moderní ptáci nalezení v křídové hornině. (klip z Living Fossils DVD)

Odkazy a poznámky

  1. Existují rozsáhlé důkazy proti impaktové teorii vymření – podívejte se například sem: creation.com/iridium.
  2. Živé zkameněliny – mocný argument pro stvoření
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments